Home » Când, unde, cum » Ce simbolizează crucea și ce spunea părintele Arsenie Boca despre semnul crucii. Puterea nebănuită

Ce simbolizează crucea și ce spunea părintele Arsenie Boca despre semnul crucii. Puterea nebănuită

Manolică Anca / 16.09.2021, 13:18
Ce simbolizează crucea și ce spunea părintele Arsenie Boca despre semnul crucii. Puterea nebănuită

Realizarea semnului Crucii este o deprindere creștinească foarte veche, chiar din vremea Sfinților Apostoli. Facem semnul Crucii însoțind orice rugăciune rostită, când trecem pe lângă o biserică sau pe lângă o troiță, când începem și când sfârșim un lucru. Și totuși, ce simbolizează crucea și semnul crucii?

Ce reprezintă crucea

Semnul Crucii se realizează prin unirea degetului mare cu primele degete de la mâna dreaptă și prin strângerea celorlalte două în palmă. Unirea celor trei degete exprimă învățătura despre Sfânta Treime: mărturisim trei persoane împreună veșnice și egale, unite într-o singură Dumnezeire. În semnul Crucii se regăsește Sfânta Treime pentru că suntem datori să dăm slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Potrivit crestinortodox.ro, în concepția ortodoxă, crucea are patru semnificații: obiect material, simbol, putere, jertfă. Crucea a fost dintotdeauna semnul începutului și sfârșitului, cerului și pământului, viații și morții. Este cheia spre mântuire, pentru că aceasta îmbrățișează și purifică tot. Tatăl este dragostea care crucifică, Fiul este dragostea crucificată, Sfântul Duh este puterea de neînvins a crucii.

Mai pe larg, crucea simbolizează credința creștină, dar ea are mult mai multe semnificații în tradiția ortodoxă. În primul rand, crucea are un rol esențial într-o nouă restaurare a omului în planul veșnic al dumnezeirii. Pentru că Iisus nu a murit pe cruce pentru păcatele sale, căci El a fost fară de păcat, ci S-a jertfit pentru păcatele noastre, ale oamenilor. Astfel, el ne da o lecție de răscumpărare a fiecărui suflet în parte.

Semnul crucii
Semnul crucii

Crucea este cel mai mare pedagog al omului

În al doilea rand, crucea este cel mai mare pedagog al omului. Grație ei putem desluși tainele ascunse ale vieții și ale morții. Ne arată sensul vieții către credința creștină. Ne veghează pașii în viață, ferindu-ne de necazuri și ispite. Crucea ne ajută „să omorâm săltările trupului nostru” pentru ca prin patimile lui Iisus să intrăm și noi în împărăția lui Dumnezeu.

De asemenea, crucea, pe lângă răscumpărarea sufletelor oamenilor, are puterea de regenerare a întregului univers, ea căutând să aducă lumea la rosturile ei de la începuturi. Iată cum patimile și sacrificarea pe cruce a lui Hristos au omorât păcatul și au făcut din împăcarea cu Dumnezeu o înnoire a omului și a universului.

Crucea-Logos este mișcarea spre ceruri, călăuzire care nu poate fi oprită, iar totul se face prin puterea lucrării în Biserica. Unicul lucru pe care nu îl poate face Dumnezeu este să îl constrângă pe om să îl iubească. Crucea înseamnă a pune pe tine cămașa morții pentru Hristos, adică cămașă păcatului acestei lumi. În acest sens, monahii sunt un exemplu foarte bun. Pentru ei calea crucii înseamnă multă osteneală și, uneori, sacrificii eroice.

Ce spunea părintele Arsenie Boca despre semnul crucii

Așadar, Crucea reprezintă biruința vieții asupra morții, este expresia dragostei nemărginite a lui Dumnezeu pentru întregul pământ, dar și pentru fiecare persoana în parte, în așa fel încât, oricine, prin osteneală, pocăință, credință, să poatăsă dobândească viață veșnică.

„Va veni şi mai rău (..) Mă, faceţi semnul sfintei cruci pe tot ce mâncaţi: apă, ceai, cafea, prăjitură, fructe, băutură, mâncare, pâine. De ar fi dat chiar şi cu otravă, Sfânta Cruce anulează tot ce este otrăvit”, spunea părintele Arsenie Boca, potrivit ortodoxia.me.