Home » Când, unde, cum » Cine a fost Sfânta Sofia, ocrotitoarea mamelor și a fiicelor, și ce semnificație importantă are numele ei. Rugăciunea pe care e bine să o rostești

Cine a fost Sfânta Sofia, ocrotitoarea mamelor și a fiicelor, și ce semnificație importantă are numele ei. Rugăciunea pe care e bine să o rostești

Manolică Anca / 17.09.2021, 13:26
Cine a fost Sfânta Sofia, ocrotitoarea mamelor și a fiicelor, și ce semnificație importantă are numele ei. Rugăciunea pe care e bine să o rostești

În ziua de 17 septembrie, atât Biserica Ortodoxă, cât și cea Catolică le sărbătorește pe cele care ar trebui să fie urmate ca exemplu întru credință, Sfânta Sofia cea plină de înțelepciune și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis. Sfânta Sofia este cunoscută drept ocrotitoarea mamelor și a fiicelor.

Sfânta Sofia, cea plină de înțelepciune

Numele Sfintei Mucenițe Sofia se traduce prin înţelepciune, în timp ce numele celor trei fiice ale sale simbolizează marile virtuți creștine: Pistis, credinţa, Elpis, speranța sau nădejdea, şi Agapis, dragostea. Acestea sunt niște modele ce viață creștină, pentru că indiferet ce toate câte au pătimit, credința lor a fost mai presus de toate.

Sfânta Sofia și fiicele sale au trăit la Roma, în vremea împăratului păgân Adrian. Ea a fost căsătorită, rodul iubirii fiind cele trei fete. După ce a rămas văduvă, fiind o femeie înțeleaptă și extrem de chibzuită, ea a ales calea singurătății și a rugăciunii.

Fetele sale au avut un model demn de urmat, ele crescând înconjurate de multă dragoste și spriti creștin. Fiind fete frumoase și deștepte, acestea au fost adesea curtate de persoane importante și chiar de fețe împărătești. Și pentru că ele nu răspundeau acestor avansuri, au fost pârâte la împărat în privința credinței lor.

Au mărturisit credința în Hristos până în ultima clipă

Auzind acestea, împăratul Adrian a dat ordin să fie aduse la curte, împreună cu mama lor. Acesta a încercat să le convingă să se jertfească zeilor, însă fetele au refuzat, mărturisindu-și credinţa în Mântuitorul Iisus. Astfel că ele au sfârșit schingiuite. Sfânta Sofia și-a îngropat fiicele pe un deal din afara cetăţii, tot aici dându-și și ea suflarea, după trei zile de jelit.

Sfânta Sofia, ocrotitoarea mamelor și a fiicelor
Sfânta Sofia, ocrotitoarea mamelor și a fiicelor

Deşi nu a trecut prin chinuri, ea a fost considerată vrednică de a cununa muceniciei grație vieții sale întregi pe care a dedicat-o credinței și educației copiilor. În anul 137, anul în care au fost ucise, Pistis avea 12 ani, Elpis 10 ani şi Agapis 9 ani. În locul mormintelor lor a fost ridicată Biserica Sfântul Pangratie. Sfânta Sofia este ocrotitoarea capitalei Bulgariei, a mamelor și a fiicelor.

Rugăciunea la Sfânta Sofia și fiicele ei

Rugăciunea la Sfânta Sofia și fiicele ei, Pistis, Elpis şi Agapis, este foarte benefică la vreme de necaz. Le este de ajutor mai ales mamelor de fete, fiicelor aflate în impas, dar și tuturor mamelor care au nevoie de ajutor.

„O, sfintelor şi vrednicelor de laudă muceniţe, Pistis, Elpis şi Agapis şi înţeleaptă maică a curajoaselor fiice, Sofia, la voi cu rugăciune sârguincioasă acum venim. Căci ce poate mijloci mai mult înaintea Domnului pentru noi dacă nu credinţa, nădejdea şi dragostea? Aceste trei virtuţi de temelie, cu ale căror nume fiind numite, prin voi înşivă le-aţi arătat! Rugaţi-L pe Domnul în necazuri şi în năpaste cu harul Lui cel nespus să ne acopere. Să ne izbăvească şi să ne păzească. Căci Bun şi Iubitor de oameni este.

Slava Lui, ca un soare neapus, acum în lumină dumnezeiască o vedem. În ajutorul smeritelor noastre rugăciuni degrab veniţi. Ca Domnul Dumnezeu păcatele şi fărădelegile noastre să le ierte. Și pe noi, păcătoşii şi nevrednicii de darurile Lui, să ne miluiască. Rugaţi-vă, dar, pentru noi, sfintelor muceniţe, Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia slavă Îi aducem împreună şi Tatălui Său Celui fără de început şi Preasfântului şi Bunului şi de Viaţă Făcătorului Său Duh. Acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!