Home » Când, unde, cum » Cine au fost Sfinții Atanasie și Chiril, pomeniți pe 18 ianuarie în calendarul creștin ortodox

Cine au fost Sfinții Atanasie și Chiril, pomeniți pe 18 ianuarie în calendarul creștin ortodox

Alexandru Cazacu / 18.01.2022, 09:58
Cine au fost Sfinții Atanasie și Chiril, pomeniți pe 18 ianuarie în calendarul creștin ortodox

Pe 18 ianuarie, în calendarul creștin-ortodox sunt pomeniți Sfinții Atanasie și Chiril. Aceștia au luptat cu credință împotriva a două dintre cele mai mari erezii (arianismul și nestorianismul). Află în continuarea acestui articol cine au fost Sfinții Atanasie și Chiril și alte detalii importante din viața lor.

Cine au fost Sfinții Atanasie și Chiril

Sfântul Atanasie a venit pe lume în anul 295, în Alexandria. În anul 325, pe când avea vârsta de 30 de ani, el a participat la primul Sinod ecumenic de la Niceea, unde la combătut pe Arie. Acesta din urmă susținea că cea dintâi ființă creată este Fiul lui Dumnezeu, conform celor de la crestinortodox.ro.

În acel an, în calitate de diacon și secretar, Atanasie îl însoțește pe patriarh la primul Sinod de la Niceea, unde joacă un rol foarte important în condamnarea lui Arie și combaterea arianismului. După moartea Sfântului Alexandru (8 iunie 328 d.Hr.), Sfântul Atanasie este ales episcop al Alexandrei. El a trecut la cele veșnice 45 de ani mai târziu, la data de 2 mai 373.

„Iarăși, și de multe ori cădem la Tine și Ție ne rugăm, Bunule și iubitorule de oameni (…).

Dar noi ne ținem cu îndrăzneala de dreapta credință, pe temeiul dumnezeieștilor Scripturi, punând-o ca un sfeșnic în candelabru și zicând: Acesta este Fiul adevărat al Tatălui, prin fire, propriu ființei Lui, Înțelepciunea unic născută și Cuvântul adevărat și unic al lui Dumnezeu. Nu este creatura și făptură, ci Născutul propriu al ființei Lui. De aceea e Dumnezeu adevărat de o ființă cu Tatăl adevărat.” (Sfântul Atanasie cel Mare).

Cine au fost Sfinții Atanasie și Chiril
Cine au fost Sfinții Atanasie și Chiril, pomeniți pe data de 18 ianuarie în calendarul-creștin ortodox

Detalii din viața Sfântului Chiril

Nestorie este cel care susținea că în Mântuitorul Iisus Hristos există două persoane, adică persoana divină a Fiului lui Dumnezeu, care din Tată s-a născut mai înainte de toți vecii, și persoana umană a lui Hristos, născută din Sfânta Fecioară Maria.

Ei bine, în anul 431, la cel de-al treilea Sinod ecumenic din Efes, Sfântul Chiril al Alexandriei l-a combătut pe Nestorie. Astfel, conform crestinortodox.ro, datorită Sinodului ecumenic din Efes i se recunoaște Sfintei Fecioare calitatea de Născătoare de Dumnezeu.

„Când Chiril a aflat de blasfemiile lui Nestorie, i-a scris învățându-l și povățuindu-l ca pe un frate, să se abțină de la părerile sale greșite și să se agațe de dreapta credință. Dar Nestorie i-a răspuns într-un mod batjo-coritor și blasfemator. Atunci, Chiril i-a scris lui Celestin, Papa Romei, despre Nestorie și i-a făcut cunoscute afirmațiile blasfematoare pe care i le scrisese Nestorie. Apoi, Celestin i-a scris lui Nestorie, dându-i un termen limită de zece zile pentru a-și schimba părerile și pentru a se pocăi (…)” (Gal. 4, 4)[30].

Se spune că Sfântul Chiril s-a înfățișat la cel de-al III-lea Sinod ecumenic însoțit de 50 de episcopi, cu un grup de clerici mai mici în rang, monahi, servitori, marinari, toți sub stindardul Sfintei Fecioare Maria și al Evanghelistului Marcu.

Pe de altă parte, Nestorie a venit la Sinodul de la Efes însoțit de șaisprezece episcopi și o escortă înarmată. Cu toate acestea, majoritatea episcopilor nu erau de acord cu el.