Home » Când, unde, cum » Contestații la Evaluarea Națională 2021. Cum trebuie să procedezi dacă ai luat o notă mică

Contestații la Evaluarea Națională 2021. Cum trebuie să procedezi dacă ai luat o notă mică

Alexandru Cazacu / 29.06.2021, 08:09
Contestații la Evaluarea Națională 2021. Cum trebuie să procedezi dacă ai luat o notă mică

Contestații la Evaluarea Națională 2021. Absolvenții de clasa a VIII-a care sunt nemulțumiți de rezultatele de la Evaluarea Națională 2021, pot depune contestațiile în perioada 29 iunie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) – 30 iunie (între orele 8:00 – 12:00). Iată cum trebuie să procedeze elevii care doresc să facă contestație.

Contestații la Evaluarea Națională 2021. Cum trebuie să procedezi dacă ai luat o notă mică

Mai întâi, este important să menționăm faptul că acestea se pot depune și prin mijloace electronice. Așadar, candidații care depun/transmit contestațiile prin mijloace electronice vor completa, semna și vor depune/transmite tot prin acest mod și o declarație-tip în care se va menționa faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Totodată, în cazul minorilor, documentele trebuie să fie semnate și de către părinții sau reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale la Evaluare Națională, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe data de 4 iulie.

Cum se face evaluarea lucrărilor

După cum spuneam mai sus, nota obținută după contestație este definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota luată la evaluarea inițială. Așadar, lucrările vor fi corectate în alte județe, în 92 de centre de corectare, iar notă nu mai poate fi schimbată, reprezentând nota obținută de candidat la acea probă.

Contestații la Evaluarea Națională 2021. Cum trebuie să procedezi dacă ai luat o notă mică
Contestații la Evaluarea Națională 2021. Cum trebuie să procedezi dacă ai luat o notă mică

Procedura este următoarea:

  • În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, notele obținute se trec pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia.
  • Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, și semnează, nota fiind înregistrată în catalogul evaluării naționale.
  • În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale.
  • Media rezultată reprezintă nota finală care se trece pe lucrare și este înregistrată în catalogul evaluării naționale. Sub nota finală semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită o nouă evaluare sunt consemnate într-un proces – verbal, semnat de cei amintiți anterior.
  • În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare inițială. În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o nouă comisie de contestații formată din doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații.
  • Reevaluarea se face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de cea de a doua comisie de contestații este nota finală obținută de candidat.