Home » Life & Style » Admitere la Academia de Poliție. Cine nu trebuie să dea examenele scrise

Admitere la Academia de Poliție. Cine nu trebuie să dea examenele scrise

Manolică Anca / 14.12.2020, 17:21
Admitere la Academia de Poliție. Cine nu trebuie să dea examenele scrise

Foarte mulți elevi de liceu se simt puși în dificultatea atunci când trebuie să aleagă o facultate potrivită pentru ei, motiv pentru care ei trebuie să fie conștienți de abilitățile pe care le au și să să facă o alegere în acord cu ceea ce le place să facă. Dacă și tu ești în acest punct și visezi la o carieră de polițist, iată tot ce trebuie să știi despre procesul de admitere la Academia de Poliție și în ce condiții poți fi scutit de examenele scrise.

Admitere la Academia de Poliție. Cine nu trebuie să dea examenele scrise

Examenul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București are loc în fiecare an, la sfârșitul lunii iulie – începutul lunii august. Însă, toți candidații trebuie să știe că admiterea are mai multe etape pe care aceștia trebuie să le parcurgă înainte, pentru a putea participa la examen.

Iată care sunt etapele de admitere la Academia de Poliție:

 • înscrierea la IPJ (Departamentul de Resurse Umane) și depunerea dosarului (în anul 2019, data limită de depunere a cererilor de recrutare a fost 24 mai, iar în 2020, din cauza pandemiei de coronavirus, termenul a fost 27 iulie):
 • fișa medicată și testul psihologic făcut în teritoriu (programat tot de IPJ/DGPMB)
 • candidații care au fost declarați APȚI la punctele de mai sus, vor merge la sediul Academiei pentru următoarele etape:
  • Înscriere
  • Contravizită medicală
  • Probe sportive
  • Probe scrise
  • Afișarea rezultatelor
  • Depunerea contestațiilor
Sunt 3 categorii de candidați care pot fi scutiți de susținerea probei scrise la admiterea la Academia de Poliție
Sunt 3 categorii de candidați care pot fi scutiți de susținerea probei scrise la admiterea la Academia de Poliție

Admitere la Academia de Poliție. Cine nu trebuie să dea examenele scrise

Conform Articolului 3, Aliniatul (3), (4) și (5) din Regulament, candidații care nu trebuie să dea examene scrise sunt:

 1. Candidații care în perioada studiilor liceale au obținut distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale rescunoscute de Ministerul Educației Naționale la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile unde se înscriu. Aceștia beneficiază de un loc finanțat de bugetul de stat dacă au fost declarați „apt” sau „promovat”, după caz, la probele eliminatoții și îndeplinesc celelalte condiții legate și criterii specifice pentru admiterea în instituțiie de învățământ ale M.A.I.
 2. Candidații care în perioada studiilor liceale au obținut distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare naționale rescunoscute de Ministerul Educației Naționale la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile unde se înscriu. Aceștia beneficiază de un loc finanțat de bugetul de stat dacă au fost declarați „apt” sau „promovat”, după caz, la probele eliminatoții și îndeplinesc celelalte condiții legate și criterii specifice pentru admiterea în instituțiie de învățământ ale M.A.I.
 3. Copiii polițiștilor/personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă. Aceștia beneficiază de un loc finanțat de bugetul de stat dacă au fost declarați „apt” sau „promovat”, după caz, la probele eliminatoții și îndeplinesc celelalte condiții legate și criterii specifice pentru admiterea în instituțiie de învățământ ale M.A.I.

Acte necesare pentru procesul de admitere la Academia de Poliție

Principalele acte necesare în dosarul pentru procesul de admitere la Academia de Poliție sunt:

 • cererea-tip de înscriere;
 • declarația de confirmare a cunoașterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 • copiile actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
 • diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) şi foaia matricolă (original/copie legalizată). Pentru absolvenţii de liceu din anul 2021, adeverinţă din reiese faptul că sunt înscriși la sesiunea de bacalaureat 2021 și copie legalizată după foaia matricolă;
 • certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă, toate în copie legalizată;
 • cazierul judiciar al candidatului;
 • certificatul de examinare psihologică;
 • fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 • caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv de la instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în anul 2021;
 • 2 fotografii color 3×4 cm (pe verso se va scrie: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia).