Home » Life & Style » Când e Buna Vestire 2022. Sărbătoarea importantă din Postul Mare cu dezlegare la pește

Când e Buna Vestire 2022. Sărbătoarea importantă din Postul Mare cu dezlegare la pește

Ileana Mladinoiu / 18.03.2022, 11:08
Când e Buna Vestire 2022. Sărbătoarea importantă din Postul Mare cu dezlegare la pește

În realitate, Buna Vestire, cunoscută și sub denumirea  populară de Blagoslovenie,  termen provenit din slavonescul blagoslovenije, este o sărbătoare religioasă importantă deoarece ne amintește de ziua în care Sfântul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare că va naște pe Fiul lui Dumnezeu. La început, Buna Vestire era celebrată de către unii în ajunul Bobotezei, pe 5 ianuarie, sau pe 18 decembrie de către bisericile din Spania, Galia și Milano.

Când e Buna Vestire 2022

Biserica Ortodoxă Română celebrează Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri pe 24 martie, iar vineri pe 25 martie Buna Vestire, una dintre cele mai mari sărbători ale creștinilor ortodocși de pretutindeni, marcată în calendar cu cruce roșie. Doar armenii prăznuiesc Buna Vestire pe 7 aprilie, raportând-o la data veche, 6 ianuarie, a sărbătorii Nașterii Domnului.

Sărbatorită în perioada Postului Mare, indiferent în ce zi cade Buna Vestire, biserica acordă dezlegare la pește. Tradiția catolică, cât cea ortodoxă susțin că Buna Vestire a avut loc în Nazaret, dar locațiile exacte sunt diferite. În tradiția catolică locul este marcat de Bazilica Bunei Vestiri, iar în cea ortodoxă de biserica ortodoxă grecească a Bunei Vestiri.

Dezlegare la pește în Postul Paștelui
Dezlegare la pește în Postul Paștelui

Ce semnificație are Buna Vestire făcută Fecioarei Maria

Buna Vestire făcută Mariei înseamnă împlinirea făgăduințelor și pregătirilor venirii lui Hristos. Maria este chemată să-l zămislească pe Fiul lui Dumnezeu. Încuviințând, a devenit Născătoare de Dumnezeu.

Uimindu-se de cele petrecute cu Maria, Sfântul Augustin își imaginează că se adresează îngerului, întrebând: „Spune-mi, îngere, de ce s-a petrecut aceasta cu Maria?”. Îngerul îi arată că răspunsul este cuprins chiar în cuvintele salutului: „Bucură-te, cea plină de har!”

Maria primește „valul de iubire” a lui Dumnezeu și prin aceasta este o ucenică desăvârșită a Fiului ei, care, în ascultare față de Tatăl, își împlinește libertatea și tocmai astfel își exercită libertatea, ascultând.

Temeiul scripturistic al Bunei Vestiri

„Iar în a șasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine.

Binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate sa fie aceasta? Și îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, câci ai aflat har la Dumnezeu. Și iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus.

Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogori peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul care Se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și iată Elisabeta, rudenia ta, a zamislit și ea fiu la bătrânețea ei și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Și îngerul a plecat de la ea”.

După ce îngerul i-a comunicat modul zămislirii minunate, Fecioara nu s-a mai indoit de vestirea îngerului. În clipa în care declara că se încrede cu desăvârșire în minunea ce se va săvârși cu ea, Fiul lui Dumnezeu se și sălășluiește în ea, zămislindu-Se Om.

Cum se prăznuiește Buna Vestire

Chiar dacă Buna Vestire pică în Postul Mare, reprezintă o zi de mare bucurie. Postul este mai puțin aspru în această zi, fiind, cum s-a mai spus, dezlegare la pește.

„Sfânta Liturghie a Bunei Vestiri este singura slujire a Liturghiei Euharistice a Sfântului Ioan Gură de Aur permisă într-o zi de peste săptămână în Postul Mare”, potrivit crestinortodox.ro.

Când sărbătoarea este într-o zi obișnuită a postului, Sfânta Liturghie poate fi făcută seara, împreună cu Vecernia. Vor fi respectate regulile de post ale Liturghiei Darurilor mai înainte sfințite.