Home » Life & Style » Ce înseamnă 666, numărul antihristului

Ce înseamnă 666, numărul antihristului

Manolică Anca / 31.03.2021, 13:35
Ce înseamnă 666, numărul antihristului

Ce înseamnă 666? Este un simplu număr? Un simbol? Ambele? Ce vrea să ne spună? Aparţine antihristului? Iată contextul în care el apare și ce semnifică.

Ce înseamnă 666, numărul antihristului

Semnificația lui 666 este un adevărat mister, care stârneşte pasiuni apocaliptice. Așadar, orice încercare de răspuns trebuie să plece de la contextul în care el apare. În acest caz, cartea „Apocalipsa” din Noul Testament, a Sf. Ioan Evanghelistul, capitolul 13.

„Şi ea (fiara) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.” se arată în „Apocalipsa”.

Aşadar, este număr, dar nu orice fel de număr. Acesta numeşte o fiară, adică un simbol al unei „fiare”, dar care este număr de om. Sf. Ioan Evanghelistul a fost supranumit „vulturul teologiei” sau „Teologul”, un simbol al profunzimii gândirii sale teologice. Spre deosebire de celelalte 3 Evanghelii, cea a lui Sf. Ioan, are un limbaj aparte, cu multe metafore, care exprimă realismul lumii teologice-duhovniceşti prin diverse simbolisme religioase.

„Apocalipsa” a fost scrisă în condiții grele

În vremea în care cartea Apocalipsa a fost scrisă, Sf. Ioan era exilat în insula Patmos, fiind perioada în care creştinismul trecea prin cumplite prigoniri, sub domnia împăratului roman Domiţian. Astfel că, ideea centrală o reprezintă lupta, uneori martirică, dintre bine şi rău, precum şi biruinţa creştinismului în fața răului. Forţele răului sunt metaforizate prin imagini fantastice, dar nu alese întâmplător.

Dacă Hristos este prefigurat ca un miel încă din epoca Vechiului Testament, forţele răului sunt reprezentate prin creaturi distincte, dar aflate în legătură. Diavolul este un balaur „mare, roşu, având şapte capete şi zece coarne, şi pe capetele lui, şapte cununi împărăteşti”, iar forţele lui prin două „fiare”, aflate în legătură, cea de-a doua aparţinându-i simbolul 666.

Ce înseamnă 666, numărul antihristului
Ce înseamnă 666, numărul antihristului

Termenul „fiară” a fost inspirat de la un mare Prooroc al Vechiului Testament, Daniel, care vorbește despre venirea lui Hristos şi învingerea răului, simbolizat tot de o fiară care are zece coarne, uul dintre acestea „avea ochi ca ochii de om şi gură care grăia lucruri mari.” Caracteristica principală este poziţia faţă de Hristos și încercarea de substituire a Lui. Ambii îl numesc pe cel ce se opune lui Hristos, ca fiind Antihrist, o persoană cu ideologie repetabilăîn istorie („mulţi antihrişti s-au arătat” va scrie Sf. Ioan). Așadar, 666 ar fi simbolul unui sistem ideologic în care omul se opune lui Hristos, dorind să-i ia locul. Numărul antihristului.

Ce înseamnă 666. Interepretări

De-a lungul vremii, acest simbol, semn, număr şi nume al răului simbolizat de fiară, a generat numeroase interpretări. Iată care sunt:

1. Interpretare cabalistică (gematrică) – utilizează sistemul de asociere a unui număr fiecărei litere, în diverse limbi. Astfel, din însumarea cifrelor corespunzătoare unui cuvânt rezultă un număr reprezentativ. Așa s-a ajuns la concluzia că fiara ar fi simbolul împăratului roman Nero. Acesta, de altfel, s-a şi comportat ca o fiară la adresa creştinilor, acţiunile sale fiind cunoscute de Sf. Ioan.

2. Interpretare istorică – utilizează sistemul de asociere a numărului fiarei cu perioada unor epoci istorice. Astfel, fiara ar fi reprezentat conducerea papală, sionismul, francmasoneria, epoca islamului sau anticreştinismul urcat la nivel de politică statală în diverse epoci.

3. Interpretare financiară – utilizează asocierea dintre simbolul fiarei şi activitatea ei, descrisă de Sf. Ioan ca fiind una de constrângere economică: nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul. Așadar, 666 devine un simbol al banilor, care la rândul lor devin expresia corupţiei financiare. De altfel, Apocalipsa mai vorbeşte despre pericolul corupţiei economice, simbolizat prin „cetatea cea mare, Babilonul”. Interpretarea are la bază și o realitate a Vechiului Testament, înţeleptul împărat Solomon fiind corupt de puterea financiară, el impozitând cumplit poporul. Iar acest impozit era de „şase sute şaizeci şi şase de talanţi de aur”, sistemul de impozitare fiind văzut ca un sistem de tip demonic, prin care poporul este jefuit.

4. Interpretarea alegorică – utilizează simbolistica religioasă şi morală a numerelor.

  • 1 – unicitatea lui Dumnezeu
  • 2 – cele două firi ale lui Mântuitorului
  • 3 – Sfânta Treime
  • 4 – cele patru puncte cardinale (cosmosul)
  • 5 – cele cinci simţuri
  • 7 – zilele săptămânii şi nuăarul Sf. Taine
  • 8 – ziua Învierii
  • 9 – numărul cetelor îngereşti.

În acest context, 6 reprezintă simbolul biblic al omului deoarece este ziua în care a fost creat. Astfel, 666 nu mai este „şase sute şaizeci şi şase” ci un 6 întreit, adică simbol al omului care vrea să înlocuiască Sfânta Treime. Și din nou se ajunge la antihrist, dar în versiunea în care omul ajunge să se creadă pe sine Dumnezeu întreit mărturisit. Adică o idolatrizare de sine, o pierdere a conştiinţei.

Astfel, 6 devine simbolul al unei lumi decpzute, în care domincă puterea umană, legile morale divine fiind eliminate. Prin aceasta, 666 devine simbolul unei lipse de dragoste întreite: faţă de Dumnezeu, faţă de aproape şi faţă de lumea înconjurătoare.