Home » Life & Style » Ce scrie în Biblie despre sfârșitul lumii. Mențiunile care arată clar

Ce scrie în Biblie despre sfârșitul lumii. Mențiunile care arată clar

Manolică Anca / 30.03.2021, 17:23
Ce scrie în Biblie despre sfârșitul lumii. Mențiunile care arată clar

Ce scrie în Biblie despre sfârșitul lumii. În aceasta se regăsesc numeroase referiri şi elemente profetice cu privire la momentul în care oamenii va veni Apocalipsa pe Pământ. Războaie, cutremure sau epidemii sunt doar câteva dintre semnele care vor prevesti acest moment.

Ce scrie în Biblie despre sfârșitul lumii

Conceptul de Apocalipsă se regăsește în aproape toate cultele religioase, fie că vorbim de creştinism, hinduism, budism sau islamism. Ideea centrală a acestui concept este că lumea în care trăim, distrusă de păcat, va fi înlocuită cu una mai bună, eternă, după ce răul va fi învins.

„În zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, mândri, defăimători, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, vorbitori de rău, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, trădători, obraznici, îngâmfaţi, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu” (2 Timotei 3:1-4).

Ce scrie în Biblie despre sfârșitul lumii
Ce scrie în Biblie despre sfârșitul lumii

Ce scrie în Biblie despre sfârșitul lumii. Semnele prevestitoare ale Evanghelistului Matei

În creştinism, Sfârşitul Lumii se menționează în Apocalipsa lui Ioan, ultima carte din Noul Testament. Însă, multe alte referiri despre momentul în care va venit Sfârşitul Lumii se regăsesc şi în alte părţi din Biblie, deşi nimeni nu ştie cu exactitate când va avea loc. „Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl“ (Matei 24:36).

  • Se vor scula mulţi proroci mincinoşi – „Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: „Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi.” (Matei 24:5). „Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi.” (Matei 24:11)
  • Vor fi războaie – „Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă înspăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci.” (Matei 24:6)
  • Vor fi conflicte politice interstatale şi probleme sociale – „Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciume.” (Matei 24:7)
  • Adevăraţii credincioşi vor fi alungați – „Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu.” (Matei 24:9)
  • Păcatul şi fărădelegea în lume va creşte – „Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.” (Matei 24:12)
  • Evanghelia va fi propovăduită pretutindeni – „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” (Matei 24:14)

Ce scrie în Biblie despre sfârșitul lumii. Semne prevestitoare

Apostolul Ioan spune că semnele prevestitoare ale Apocalipsei se vor lega de cifra șapte, simbolul perfecţiunii în religia creştină. Astfel, aceasta va fi anunţată de şapte îngeri, cu şapte trâmbiţe, moment în care pe Pământ vor izbucni nenorociri şi cataclism și va apărea un balaur roşu, cu şapte capete. Apocalipsa mai arată că balaurul cu şapte capete, Antihristul, va da scaunul său de domnie fiarei cu zece coarne, care va ieși din mare. Toţi cei care se vor închina Antihristului vor trebui să îndure mânia lui Dumnezeu.

După ce Antihristul va semna un legământ de pace cu Israelul pentru şapte ani, oamenii se vor confrunta cu epidemii şi cataclisme. Pe la jumătatea acestei perioade, Antihristul va rupe legământul cu Israelul şi va iniția un război împotriva acestuia. În acest timp, oamenii vor fi ispitiţi să se închine celui Rău.

„Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl“ (Matei 24:36)
„Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl“ (Matei 24:36)

Întoarcerea lui Iisus pe Pământ

La finalul celor șapte ani, Ierusalimul va fi atacat de Antihrist, acesta fiind momentul în care Iisus se va întoarce pe Pământ şi îl va învinge pe cel Rău. Potrivit Apocalipsei lui Ioan, Hristos îl va ţine într-un iaz de foc vreme de un mileniu. Cel Rău va fi eliberat apoi pentru puțin timp, însă va fi învins pentru totdeauna de Hristos.

Va urma apoi Judecata pentru toţi cei care nu mai sunt, cei socotiți necredincioşi ajungând în iazul cu foc, iar cei credincioşi alături de Iisus, primind viaţă veşnică într-un Cer şi Pământ nou. „Şi moartea nu va mai exista. Nu va mai fi nici plâns, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut”, se arată în Apocalipsa lui Ioan.