Home » Life & Style » Sfântul Ioan Botezătorul. Care este semnificația sărbătorii de pe 7 ianuarie și de câte ori este prăznuit numele sfântului în calendar

Sfântul Ioan Botezătorul. Care este semnificația sărbătorii de pe 7 ianuarie și de câte ori este prăznuit numele sfântului în calendar

Ileana Mladinoiu / 07.01.2023, 10:52
Sfântul Ioan Botezătorul. Care este semnificația sărbătorii de pe 7 ianuarie și de câte ori este prăznuit numele sfântului în calendar

Sărbătorit pe 7 ianuarie, deși biserica ortodoxă îi prăznuiește în calendar numele de mai multe ori, Sfântul Ioan Botezătorul este considerat ultimul dintre proroci, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos, „cel mai mare dintre cei născuți dintre femei”, așa cum îi spune Mântuitorul. A fost pecetluit cu această chemare încă de la venirea lui pe lume, apoi, încă de tânăr este un Proroc al pocăinţei. Iubeşte înfrânarea şi viaţa aspră din pustia Iordanului. Predica lui cerea: schimbarea vieţii, întoarcerea la Dumnezeu şi împăcarea cu El, pentru a primi viaţa nouă pe care o aduce Împărăţia lui Mesia.

Sfântul Ioan Botezătorul. Care este semnificația sărbătorii de pe 7 ianuarie

Nașterea Sfântului Ioan a fost ea însăși o minune. Elisabeta era mătușă sau verișoară a Maicii Domnului. Ei i s-a vestit în chip minunat că avea să nască un copil și a primit vestea cu mare bucurie, dar a ascuns-o timp de cinci luni. Pruncul pe care îl purta s-a arătat a fi profet încă din pântecele maicii lui. După Bunavestire, Fecioara Maria, purtându-L în pântece pe Mântuitorul Iisus Hristos, a vizitat-o pe Elisabeta. Când cele două femei s-au întâlnit, Ioan a săltat de bucurie în pântecele maicii lui, iar mama lui s-a umplut și ea de Duhul Sfânt și a binecuvântat-o pe Maica Domnului și pe Prunc, informează sursele religioase. Elisabeta a dorit ca numele noului născut să fie Ioan, numele care fusese spus mai înainte de către îngerul Gavriil.

Aproape de vârsta adultă, Ioan s-a retras în pustiu, ducând o viață aspră, de post și rugăciune. Purta o haină aspră, din păr de cămilă, în semn de pocăință și încinsă cu o curea de piele. Potrivit exegeților, ar simboliza stăpânirea pornirilor trupești. Se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică și își petrecea vremea în rugăciune și contemplare.

Îi mustra pe păcătoși cu cuvinte aspre

Sfântul Ion îi mustra pe păcătoși cu cuvinte aspre. Pe Irod Antipa, devenit celebru pentru uciderea copiilor din Betleem şi pentru cruzimea cu care şi-a omorât nevestele şi propriii fii, l-a învinuit că trăiește într-un păcat grav, acela de a o fi luat de soție pe Irodiada, soția lui Filip, fratele său, aflat încă în viață și de  toate relele pe care le făcuse. Atunci Irod l-a întemnițat pe Ioan și ar fi voit să-l omoare, lucru dorit și de Irodiada. Dar Irod se temea de popor, fiindcă acesta îl privea pe Ioan ca pe un prooroc și se temea și de Ioan, deoarece știa că era „bărbat drept și sfânt”.

Până la urmă, ca să-i îndeplinească dorința Irodiadei, Irod Antipa l-a aruncat în închisoare pe Ioan, iar când și-a sărbătorit ziua de naștere, dând un ospăț curtenilor săi și fruntașilor Galileii, Salomeea (fiica Irodiadei) a intrat la ospăț, a dansat și i-a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Atunci, Irod Antipa i-a zis acesteia: „Orice-mi vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea”. Întrebând-o pe mama ei ce să ceară,  Irodiada i-a spus să ceară capul lui Ioan Botezătorul. Deși regele s-a întristat, a poruncit să i-l dea. Ioan a fost decapitat, iar sfântul său cap a fost adus pe un platou și înmânat Salomeei, care i l-a dat mai departe Irodiadei.

Pentru a-i convinge pe ucenicii săi despre adevărul mărturiei lui și pentru a le arăta drumul de urmat mai departe, Ioan, aflat deja în închisoare, îi trimite la Iisus pe doi dintre ucenicii săi ca să-L întrebe dacă El era Mesia, Cel care trebuia să vină, iar atunci Domnul le spune: „Mergeți și spuneți lui Ioan cele ce ați văzut și cele ce ați auzit: Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, surzii aud, morții înviază și săracilor li se binevestește./Și fericit este acela care nu se va sminti întru Mine”. Însuși Hristos mărturisește despre Ioan că a fost prooroc „și mai mult decât prooroc”.

După moartea lui, ucenicii Sfântului Ioan i-au luat trupul și l-au îngropat în Sevastia, dându-i apoi de știre și lui Iisus. Moaștele sale au fost regăsite mult mai târziu, în chip miraculos, iar acum fragmente din acestea se găsesc în mai multe locuri din lume.

Biserica Ortodoxă i-a închinat Sfântului Ioan Botezătorul mai multe sărbători

  • 23 septembrie – Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul;
  • 7 ianuarie – Soborul Sfântului prooroc, Înaintemergătorului și Botezătorului Ioan;
  • 24 februarie – Întâia și a doua aflare a Capului Înaintemergătorului și Botezătorului Ioan;
  • 25 mai – A treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul;
  • 24 iunie – Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, în popor numită Sânziene sau Drăgaică;
  • 29 august – Tăierea capului Înaintemergătorului.