Home » Life & Style » Timp liber » Cine au fost Sfinții 20.000 de Mucenici arși în Nicomidia, pomeniți pe 28 decembrie în calendarul creștin ortodox

Cine au fost Sfinții 20.000 de Mucenici arși în Nicomidia, pomeniți pe 28 decembrie în calendarul creștin ortodox

Alexandru Cazacu / 28.12.2021, 09:58
Cine au fost Sfinții 20.000 de Mucenici arși în Nicomidia, pomeniți pe 28 decembrie în calendarul creștin ortodox

În fiecare an, pe data de 28 decembrie, creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfinții 20.000 de Mucenici arși în Nicomidia. Aceștia au trăit pe vremea împăratului Maximian, el fiind cel care a poruncit ca biserica în care se aflau mucenicii să fie arsă. Află în rândurile următoare cine au fost de fapt cei 20.000 de Sfinți.

Cine au fost Sfinții 20.000 de Mucenici arși în Nicomidia

În timp ce se afla în cetatea Nicomidia, împăratul Maximian a aflat de numărul mare de creștini din oraș și a pus la cale un plan pentru exterminarea acestora. Mai precis, aflând că în apropierea Sărbătorii Nașterii Domnului toți creștinii se vor aduna în marea biserică a cetății, Maximian a poruncit ca aceasta să fie înconjurată de lemne uscate care urmau să fie aprinse.

Episcopul Nicomidiei de la acea vreme, Sfântul Antim a adunat creștinii în biserică, iar odată intrați, acestora nu li s-a mai permis să iasă. Un trimis al împăratului a intrat în biserică și le-a spus creștinilor că Maximian îi somează să jertfească idolilor, iar dacă ei nu vor face acest lucru, biserica în care se aflau va fi arsă. Auzind aceste cuvinte, arhidiaconul bisericii a întărit mulțimea de creștini, amintind de pilda celor trei tineri din cuptorul de foc.

Credincioșii s-au umplut de Duhul Sfânt și au vrut să răspundă chemării dumnezeiești. Atunci, episcopul i-a botezat pe catehumeni și a împărtășit creștinii. La porunca împăratului, soldații au aprins lemnele, iar potrivit tradiției, 20.000 de oameni au primit cununa mucenicească, în anul 302. Se spune că prin mila lui Dumnezeu, Sfântul Antim a scăpat teafăr din flăcări, pentru ca să fie de folos și altor creștini.

Cine au fost cei 20.000 de mucenici arși în Nicomidia
Cine au fost cei 20.000 de mucenici arși în Nicomidia

Rugăciune către Sfinții 20.000 de Mucenici

Troparul Sfinților 20.000 de Mucenici din Nicomidia, glasul al 2-lea:

„Purtătorilor de biruință ai Domnului, fericit este pămân­tul care s-a adăpat cu sângiurile voastre și sfinte sunt locașurile care au primit trupurile voastre. Că în locul de chinuri pe vrăjmași i-ați biruit și cu în­drăzneală pe Hristos L-ați pro­povăduit. Pe Dânsul, ca pe un Bun, rugați-L pentru noi, ca să mântuiască sufletele noastre”.

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Cântare de biruință

„Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mulțime numeroasă a cinstiților mucenici, ștergeți mulțimea multelor mele păcate, cu mijlocirea voastră și dați-mi cuvânt să laud sfântă prăznuirea voastră.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Luminători prealuminați ai Bisericii, bunilor biruitori mu­cenici, care ați slăvit pe Hristos întru mădularele voastre, fiți acum măriți întru pomenirea voastră cea purtătoare de lu­mină.

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Credința cea Dumnezeiască a purtătorilor de biruință a pier­dut tiranica păgânătate a celor necredincioși și a stricat cu har, din temelie, vicleana împotri­vire a demonilor.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Mărturisind, mucenicilor, pe Atotputernicul Dumnezeu, Care a luat Trup și moartea a pier­dut, cu moarte v-ați omorât, luând viață fără de sfârșit.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Lăudămu-te, Prealăudată și Preabinecuvântată, că ai născut cu Trup pe Dumnezeu Cel Prealăudat, Care a mărit pe purtătorii de biruință și pe vrăjmașul l-a biruit (…)”. Citește mai mult pe doxologia.ro.

Sfinți pomeniți la 28 decembrie

Tot pe 28 decembrie, în calendarul creștin-ortodox sunt prăznuiți și Sfinții mucenici cei din senatul roman, Sfântul Ind, Sfinții Gorgonie și Petru, Sfântul Mucenic Zinon, Sfântul Mardonie, Sfântul Dorotei, Sfântul Teofil diaconul, Cuviosul Părinte Vavila și Cuviosul Simeon (Simon) „al pietrei”, Izvorâtorul de mir, ctitorul Mănăstirii Simonopetra de pe Sfântul Munte Athos.