Home » Știri » Pensia anticipată. Condițiile și documentele necesare înscrierii la pensie anticipată. Când poți să beneficiezi de fapt de ea

Pensia anticipată. Condițiile și documentele necesare înscrierii la pensie anticipată. Când poți să beneficiezi de fapt de ea

Bucur Ioana / 12.10.2020, 13:32

Potrivit legii, în România, există mai multe categorii de angajați ce pot primi, la cerere, de pensia anticipată.  Când poți beneficia, de fapt, de ea, care sunt condițiile impuse de stat și ce documente trebuie să prezinte cei care vor să primească pensie anticipată?

Ce este pensia anticipată?

Potrivit legii, pensia anticipată se poate acorda cu până la cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, cu o condiție: asiguratul să depășească stagiul complet de cotizare prevăzut de legea 263/2010 cu cel puțin opt ani. Atenție! Atât vârsta standard de pensionare, cât și stagiul minim și stagiul complet de cotizare se stabilesc în funcție de data nașterii.

Cum se calculează vârsta standard de pensionare și când poate fi solicitată pensia anticipată

Pe site-ul CNPP se face o simulare în cazul unei femei născute în februarie 1962. În acest caz, vârsta standard de pensionare este de 62 de ani și 2 luni, iar stagiul complet de cotizare este de 32 de ani și șase luni. Această persoană va putea solicta pensia anticipată, cu cinci ani înainte de vârsta standard de pensionare, în momentul în care va împlini vârsta de 57 de ani și souă luni. Singura condiție impusă de stat fiind ca, la momentul în care depune solicitarea, poate dovedi că a realizat un stagu de cotizare de cel puțin 40 de ani și șase luni.

Ce perioade nu se iau în calcul pentru a beneficia de pensia anticipată

Potrivit legii, când se stabilește stagiul de cotizare pentru a se putea acorda pensia anticipată, nu vor fi luate în considerare perioadele în care asiguratul:

 • a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
 • a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
 • a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepția liceului militar.
Pensia anticipată. Condițiile și documentele necesare înscrierii la pensie anticipată. Când poți să beneficiezi de fapt de ea
Pensia anticipată. Condițiile și documentele necesare înscrierii la pensie anticipată. Când poți să beneficiezi de fapt de ea

Documentele necesare înscrierii la pensia anticipată

Lista documentelor necesare înscrierii la pensia anticipată a fost publicată pe site-ul CNPP:

 • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată;
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 • actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original:
 • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original;
 • procura specială pentru mandatar, original şi copie;
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.