Home » Când, unde, cum » Ce este livretul de familie și când se eliberează

Ce este livretul de familie și când se eliberează

Ileana Mladinoiu / 30.09.2022, 13:07
Ce este livretul de familie și când se eliberează

Mulți s-au întrebat adesea ce mai înseamnă și livret de familie, pentru că ei știu că termenul livret se folosește doar în sintagma livret militar, un document eliberat persoanelor care au satisfăcut serviciul militar, cuprinzând situația militară și alte date privitoare la titular, cum ne explică dexonline.ro. În același timp, livret are ca sinonim cuvântul carnețel și provine din franțuzescul livret (caiet, registru sau broșură mică).

Ce este livretul de familie

Dat de către serviciul de stare civilă, livretul de familie este reglementat prin Hotărârea de Guvern nr.495/1997 și este un document important, deoarece cuprinde principalele date cu privire la componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentanții legali. Altfel spus, livretul de familie face dovada legală a acestor date. Este netransmisibil şi serveşte la acordarea drepturilor reglementate prin lege.

El se eliberează gratuit cu ocazia oficierii căsătoriei sau ulterior la cererea scrisă a reprezentantului familiei constituite până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului menționate mai sus.

La ce folosește livretul de familie

Livretul de familie este un document justificativ esențial în situații diverse:

 • acordarea indemnizației lunare pentru creşterea copiilor;
 • acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei;
 • acordarea ajutorului social;
 • acordarea asisţentei extrajudiciare gratuite;
 • acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi de facilităţi pentru plata energiei termice;
 • acordarea alocaţiei de stat pentru copii;
 • acordarea drepturilor pentru persoanele cu handicap;
 • acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă;
 • pentru alte chestiuni referitoare la protecţia copilului;
 • acordarea drepturilor de asigurări sociale altele decât pensiile etc.

Care sunt obligațiile reprezentantului familiei cu privire la livretul de familie, conform legii

 • să îl păstreze și să evite pierderea, distrugerea sau deteriorarea lui;
 • să nu îl încredințeze persoanelor neautorizate ori să îl dea spre păstrare sau în gaj;
 • să nu facă modificări, adăugări/mențiuni din proprie inițiativă;
 • să solicite, în scris, la serviciul de stare civilă al consiliului local din raza teritorială de domiciliu, acordarea unui duplicat în cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării acestui document;
 • să anunțe, în scris, în cel mult 15 zile, la serviciul de stare civilă al consiliului local din raza teritorială de domiciliu, schimbările de natură să conducă la modificarea dreptului la alocația suplimentară pentru familiile cu copii.

Ce acte sunt necesare pentru eliberarea livretului de familie

Cerere tip primită la solicitarea livretului;

 • Actele de identitate ale soţilor (original și copie);
 • Certificatele de naştere ale copiilor minori (original și copie);
 • Act de identitate pentru copii mai mari de 14 ani (copie), dacă este cazul;
 • Certificatul de căsătorie (original și copie);
 • Certificat de deces (în cazul în care unul dintre soţi este decedat);
 • Hotărâre judecătorească de divorţ, definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);
 • Documentele care atestă modificarea relaţiilor de autoritate parentală, încredinţare sau plasament familial al copiilor şi, după caz, adopţia copiilor (dacă este cazul);
 • Dovada domiciliului comun al soţilor

Când se poate acorda un nou livret cu mențiunea „duplicat”

De precizat că înscrierile in livretul de familie se fac numai de către serviciul de stare civilă al consiliului local în a cărui rază teritorială are domiciliul reprezentantul familiei.

În situația desfacerii căsătoriei prin divorț sau a anularii acesteia, livretul de familie se retrage și se anulează, eliberându-se un nou livret de familie părintelui căruia i-au fost încredințați copiii sau, după caz, ambilor părinți când aceștia formează fiecare o familie împreună cu copiii încredințați.

În caz de pierdere se poate elibera un duplicat pe baza unei cereri căreia îi sunt anexate documente justificative (identitate, adresă, alte informații de interes). Mai rețineți că doar unul dintre deținătorii livretului de familie poate solicita un duplicat.

De ce se face actualizarea datelor din livretul de familie

Actualizarea datelor este obligatorie şi revine soților sau părinților. Se face de către serviciul de stare civilă, la cererea reprezentantului familiei, pentru orice situaţie aparută ulterior emiterii documentului care se referă la nașterea unui copil, decesul unei persoane din familie, schimbarea numelui sau a prenumelui, divorț.

Un livret de familie este eliberat mamei sau tatălui care nu sunt căsătoriți numai dacă aceștia se regăsesc într-una dintre situaţii: este persoană singură, necăsătorită, văduvă/divorţată, iar copiii domiciliază cu acea persoană, aflându-se în întreţinerea sa.