Home » Life & Style » 9 lucruri importante despre Buna Vestire, celebrată pe 25 martie. Cine este îngerul care a vestit Nașterea Domnului

9 lucruri importante despre Buna Vestire, celebrată pe 25 martie. Cine este îngerul care a vestit Nașterea Domnului

Nechifor Ioana / 24.03.2022, 19:42
9 lucruri importante despre Buna Vestire, celebrată pe 25 martie. Cine este îngerul care a vestit Nașterea Domnului

Buna Vestire reprezintă una dintre cele patru sărbători închinate Maicii Domnului, fiind celebrată anual pe data de 25 martie. În popor, i se mai spune Blagoveștenia sau, în unele locuri, este întâlnită și cu numele de Ziua Cucului. Sărbătoarea de Buna Vestire, după cum sugerează și numele, celebrează momentul în care Fecioara Maria a primit vestea cea bună, Nașterea Domnului. O serie de informații interesante despre această sfântă sărbătoare puteți găsi în materialul ce urmează!

Buna Vestire, semnificație și scurt istoric

Buna Vestire, celebrată pe data de 25 martie, este prima sărbătoare confirmată în documente dintre sărbătorile închinate Maicii Domnului. Blagoveștenia, așa cum i se mai spune în termen popular, marchează momentul în care Fecioara Maria află că îl va naște pe Mesia Cel așteptat de veacuri. Arhanghelul Gavriil este cel care a vestit Nașterea Domnului.

„Îngerul Domnului, Arhanghelul Gavriil, îi spune cuvintele: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri și Sfântul Care Se va naște din tine Fiul lui Dumnezeu Se va chema’.

Iată, în aceste cuvinte avem o dovedire lămuritoare a Sfintei Treimi pentru că Tatăl cu puterea Sa cea dumnezeiască o adumbrește pe Fecioara Maria, Fiul lui Dumnezeu Se întrupează în pântecele ei preacurat, iar Duhul Sfânt Se pogoară asupra ei. Am putea spune că Sărbătoarea Bunei Vestiri este o primă sărbătoare a Teofaniei sau a Arătării celor Trei Persoane dumnezeiești ale Sfintei Treimi”, Preasfințitul Părinte Visarion, conform basilica.ro.

În Răsărit, o sărbătoarea care marca Vestirea Nașterii Domnului se ținea încă din anul 550, pe 25 martie.

La Roma, sărbătoarea a fost introdusă pentru prima dată de Papa Leon al II lea, în anii 681-683. Inițial, era celebrată doar local și cu denumirea de sărbătoare a așteptării Nașterii Domnului.

Lucruri știute sau mai puțin știute despre Buna Vestire

  • Buna Vestire este sărbătorită cu 9 luni înainte de Nașterea Domnului.
  • Este celebrată încă din secolul IV.
  • Este prima sărbătoare dedicată Maicii Domnului.
  • Momentul în care Arhanghelul Gavriil îi vestește Fecioarei Maria Nașterera Domnului este relatat Evanghelia de la Luca (Luca 1:26-1:38).
  • Conform basilica.ro, cea mai veche reprezentare a Bunei Vestiri se află în catacomba Sf. Priscilla din Roma (secolul II).
  • Buna Vestire a avut loc în cea de-a șasea lună de sarcină a Elisabetei, mama lui Ioan Botezătorul.
  • Ca și localizare, Buna Vestire a avut loc în Nazaret. Locul diferă, însă unele informații nominalizează casa lui Iosif drept locul în care Fecioara Maria a fost înștiințată de venirea Mântuitorului.
  • Imediat după Buna Vestire, pe 26 martie, este sărbătorit Sfântul Arhanghel Gavriil, mesagerul care a vestit Nașterea Mântuitorului.
  • Fecioara Maria ar fi avut 15 ani în momentul apariției Arhanghelului Gavriil.

Nașterea Mântuitorului

Deși un prunc s-a născut dintr-o fecioară, fără tată după firea omenească, Maria a rămas fecioară, întrucât zămislirea Maicii Domnului este lucrarea Duhului Sfânt.

Arhanghelul Gabriel a rostit la întâlnirea cu Iosif: „Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt”. Momentul apare redat în Evanghelia lui Matei (1, 20).

Vestea cea bună a Nașterii Domnului a fost anticipată de profetul Isaia: „Iată Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel” (7, 14).