Home » Știri » Buget 2017: Guvernul discută, vineri, Legile bugetului de stat

Buget 2017: Guvernul discută, vineri, Legile bugetului de stat

Sebastian Rotaru / 27.01.2017, 10:33
Buget 2017: Guvernul discută, vineri, Legile bugetului de stat

Guvernul va discuta, în ședința de vineri, proiectul Legii pentru noul buget de stat și proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017.

Printre proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței de vineri a Guvernului se numără și un proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 -Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2017-2019, informează News.ro.

Pe lângă proiectul pentru buget, pe ordinea de zi a Executivului se mai află un proiect de OUG pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii și un proiect de OUG privind organizarea și funcționarea Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb.

De asemenea, Guvernul Grindeanu ar mai putea analiza, vineri, un proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene.

Pe agenda ședinței se află și un proiect de hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 unități de învățământ preuniversitar de stat.

Un alt proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței Executivului vizează modificarea HG 595/2009 pentru aplicarea Legii 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare.

Pe agenda ședinței de vineri a Guvernului se află și un memorandum cu tema „Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2016 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat”.