Home » Știri » Guvernul acordă subvenții pentru crescătorii de porcine. Ce condiții trebuie îndeplinite

Guvernul acordă subvenții pentru crescătorii de porcine. Ce condiții trebuie îndeplinite

Octavian Palade / 16.11.2016, 14:25
Guvernul acordă subvenții pentru crescătorii de porcine. Ce condiții trebuie îndeplinite

Guvernul a aprobat o schemă de ajutor de minimis în sectorul zootehnic, pentru cumpărarea de animale de reproducţie din rase pure sau hibride.

Guvernul a aprobat miercuri o schemă de ajutor de minimis în sectorul zootehnic, prin care se acordă, la achiziţionare, o sumă de maxim 3.000 lei/cap vieruş din rasă pură sau hibrid, maxim 1.100 lei/cap scrofiţă din rasă pură şi maxim 600 lei/cap scrofiţă hibridă, potrivit news.ro.

Executivul anunță că valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare – în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente, beneficiarii acestei scheme fiind întreprinderile din domeniul zootehnic care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare.

”Beneficiarii ajutorului se obligă, prin angajament scris, să menţină în exploataţie animalele de reproducţie din rase pure sau hibride achiziţionate pe o durată de minimum 3 ani, începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat”, se arată în documentul emis de Guvern.

Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii trebuie să întocmească cereri pe care le vor depune până la data de 5 decembrie 2016 la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a căror rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale. Sumele reprezentând ajutorul de minimis se plătesc începând cu data de 15 decembrie 2016.

Resursele financiare sunt de 13,5 milioane lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016.

Guvernul mai precizează că, dacă în urma centralizării solicitărilor transmise de Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, sumele solicitate în cadrul schemei de ajutor de minimis depăşesc valoarea alocată acestei scheme, Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale determină procentajul de diminuare a acestora, care se aplică tuturor solicitanţilor, pentru a nu se crea discriminări în rândul beneficiarilor.

Guvernul dă bani și pentru berbeci și țapi

Printr-o altă hotărâre aprobată astăzi, Guvernul a suplimentat cu 9,8 milioane lei, ajungând la suma totală de 33,8 milioane lei, valoarea schemei de ajutor de minimis pentru achiziţionarea de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate pentru producţia de carne şi lapte, aprobată prin HG nr. 638/2016.

În şedinţa din 31 august, Guvernul a aprobat instituirea unei scheme de ajutor de minimis în valoare totală de 24 de milioane de lei pentru producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate.