Home » Știri » Prima casă: Ministerul Finanțelor propune scădere plafonului

Prima casă: Ministerul Finanțelor propune scădere plafonului

Sebastian Rotaru / 27.01.2017, 18:04
Prima casă: Ministerul Finanțelor propune scădere plafonului

Programul Prima casă ar putea avea un plafon de 2,5 miliarde de lei în acest an, cu circa 15% sub plafonul de anul trecut.

„Conform strategiei programului ‘Prima casă’, se propune ca, pentru anul 2017, să fie aprobată alocarea unui plafon al garanțiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, de 2.500 milioane lei. Pentru simplificarea proceselor și evitarea birocratizării excesive a acestora, se propune preluarea de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) a sarcinii de a emite acordurile pentru radierea ipotecilor și a interdicțiilor de înstrăinare și grevare prevăzute de lege în cazul rambursării integrale anticipate sau la termen a finanțărilor garantate, precum și în cazul respingerii cererilor de plată având impact strict asupra activității de monitorizare a garanțiilor emise în cadrul programului Prima casă”, conform unui proiect de hotărâre publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, arată Agerpres.

Potrivit Ministerului, activitatea va fi acomodată la nivelul FNGCIMM, unde în prezent se procesează cererile finanțatorilor și se desfășoară activitatea de pregătire a documentației de întocmire și transmitere a cererii de eliberare a acordului Ministerului Finanțelor Publice, precum și de emitere a deciziei de radiere și transmitere a acesteia către finanțatori, pentru aceleași situații. Timpul de așteptare al finanțatorilor/beneficiarilor pentru obținerea acordurilor și a deciziilor de radiere va fi scurtat astfel cu cel puțin 10 zile lucrătoare (pentru efectuarea formalităților de emitere a acordurilor, pregătire și expediere a documentației).

Preluarea integrală la nivelul FNGCIMM a tuturor operațiunilor care intră în componența procedurii de radiere, ar permite informatizarea întregului proces în condiții optime.

„Propunem astfel ca, în cazul lichidării creditului garantat în cadrul Programului prin rambursarea integrală a soldului finanțării garantate, anticipată sau la termen, FNGCIMM să fie mandatat să își exprime acordul în numele și în contul statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, în vederea radierii ipotecii legale și a interdicțiilor înscrise în cartea funciară a locuinței achiziționate/construite în cadrul Programului”, menționează sursa citată.

Potrivit proiectului, pentru respectarea uzanțelor din domeniul bancar, în cazul garanțiilor ce vor fi acordate în baza promisiunilor de garantare emise cu procentul de garantare de 50%, fără diferențiere în funcție de încadrarea locuințelor în categoria celor noi/consolidate sau aflate în exploatare, se propune ca procentul de garantare să fie cel prevăzut în promisiunea de garantare.

„Având în vedere faptul că termenul de 5 ani de la recepție se raportează ca punct final la data solicitării creditului garantat, propunem ca finanțatorii sa individualizeze procentul de garantare corespunzător locuinței care se achiziționează prin credit garantat în cadrul Programului”, menționează sursa citată.

„Prin Memorandumul cu tema Aprobarea strategiei programului ‘Primă casă’ (2017—2021), adoptat de Guvern în ședința din data de 29 noiembrie 2016, au fost stabilite obiectivele și liniile directoare care vor guverna programul ‘Prima casă’ în următorii 5 ani. Prin Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.97/2016 pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, precum și pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale la nivelul legislației primare au fost transpuse obiectivele aprobate prin strategie, fiind stabilite criteriile pe care trebuie să le îndeplinească locuințele pentru a fi încadrate în categoria locuințelor noi și consolidate, iar procentele de garantare au fost diferențiate în funcție de categoriile de locuințe care pot fi achiziționate în cadrul Programului”, se arată în document’, informează Ministerul Finanțelor.

Totodată, prin aceeași intervenție legislativă efectuată la nivelul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 au fost individualizate procentele de garantare corespunzătoare fiecărui tip de tranzacție, de maximum 50% pentru locuințele noi sau consolidate, în cazul cărora lucrările de construcție sau consolidare au fost recepționate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, respectiv de maximum 40% pentru celelalte categorii de locuințe.

„Termenul de 5 ani de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construcții, propus pentru a delimita încadrarea locuințelor noi, a fost corelat cu prevederile art.7 alin.(3) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, care stabilesc o durată minimă de 5 ani a perioadei de garanție din contractele de execuție a lucrărilor de construcții încheiate între părți, diferențiată în funcție de categoriile de importanță ale construcțiilor stabilite potrivit legii”, arată documentul.

În acest sens, prin proiectul de hotărâre se propune introducerea unui nou set de definiții ale locuințelor care se pot achiziționa/construi prin Program.

„Prin locuință nouă în sensul programului „Prima casă” se înțelege orice imobil care respectă cerințele pentru a fi încadrată în categoria imobilelor cu destinația de locuință, recepționat la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat. Locuințele supuse unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat vor fi asimilate locuințelor noi. Se propune reglementarea modului de calcul al termenului de 5 ani aplicabil în cazul locuințelor noi și/sau consolidate să fie calculat în funcție de data efectuării recepției la terminarea lucrărilor, având ca punct final data solicitării creditului garantat. În tot cuprinsul normelor metodologice de implementare a programului ‘Prima casa’, referirile la împărțirea proporțională a riscurilor și pierderilor, respectiv la procentul egal de garantare, au fost înlocuite cu sintagma ‘proporțional cu procentul de garantare’, care reflectă procentul diferențiat în funcție de categoria de locuință achiziționată în cadrul Programului”, conform sursei citate.