Home » Știri » PSD vrea referendum pentru revizuirea Constituței

PSD vrea referendum pentru revizuirea Constituței

Octavian Palade / 04.11.2016, 08:58
PSD vrea referendum pentru revizuirea Constituței

Doi senatori PSD au depus un proiect de lege pentru organizarea referendumului de revizuire a Constituţiei şi solicită procedură de urgenţă.

Senatorii PSD Ovidiu Donţu şi Titus Corlăţean au înaintat un proiect de lege pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional referitor la revizuirea Constituţiei, care prevede că cetăţenii României sunt chemaţi să îşi exprime voinţa, prin vot, în ultima duminică a perioadei de 30 de zile de la data adoptării propunerii de revizuire, scrie news.ro.

Potrivit aceluiași proiect, cheltuielile pentru organizarea referendumului se suportă de la bugetul de stat pe anul 2016, fiind cerută procedură de urgenţă pentru adoptarea legii în Parlament.

Proiectul depus de cei doi senatori PSD are trei articole. Conform articolului 1, cetăţenii României sunt chemaţi să îşi exprime voinţa prin vot, în cadrul referendumului naţional cu privire la revizuirea Constituţiei, în ultima duminică a perioadei de 30 de zile de la data adoptării propunerii de revizuire, prevăzută la articolul 151 din Constituţie.

Data la care se va organiza referendumul naţional va fi adusă la cunoştinţă publică de către Guvern, în cel mult trei zile de la intrarea în vigoare a legii, prin Monitorul Oficial şi prin presă, radio şi televiziune.

În Articolul 2 al propunerii legislative se arată că persoanele care au dreptul să participe la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei, modul de desfăşurare a campaniei pentru referendum, organizarea şi desfăşurarea lui, organizarea şi atribuţiile birourilor electorale, faptele care constituie contravenţii şi infracţiuni precum şi modul de constatare şi sancţionare a acestora sunt stabilite la articolele 4, 7 precum şi capitolele IV, V şi VI din Legea 3/2000.

Rezultatul referendumului va fi stabilit în conformitate cu prevederile articolului 5 şi articolului 7 din legea 3/2000.

În Articolul 3 din propunerea legislativă se pecizează că toate cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei se suportă de la bugetul de stat pe anul 2016.

În expunerea de motive se menționează că organizarea referendumului este reglementată de Legea nr. 3/2000, care la articolul 6 şi articolul 7, rezervate referendumului pentru revzuirea Constituţiei, prevede obligaţia stabilirii prin lege a organizării şi defăşurării fiecărui asemenea referendum.

”Totodată, legea nr. 3/2000 obligă ca prin lege specială să se stabilească obiectul şi data referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei, cu respectarea articolului 151 din Constituţie. În vederea aducerii la îndeplinire a acestor dispoziţii, a fost elaborat prezentul proiect de lege, pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului pentru revizuire”, se arată în expunerea de motive.

Senatorii PSD propun ca proiectul de lege să fie adoptat în procedură de urgenţă.

Articolele 150 și 151 din Constituţie fac referire la iniţiativa şi procedura de revizuire. Revizuirea Legii fundamentale poate fi iniţiată de Preşedintele României la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.

Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.

Dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, hotărăsc prin votul a cel puţin trei pătrimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.

Revizuirea este definitivă după aprobarea prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire.

PSD: Referendum în aceeași zi cu alegerile parlamentare

PSD cere referendum după ce Comisia juridică din Senat a adoptat marţi, cu unanimitate de voturi, un raport de admitere a iniţiativei cetăţeneşti privind modificarea Constituţiei, în sensul redefinirii familiei ca uniune dintre un bărbat şi o femeie.

Modificarea Legii fundamentale ar urma să se facă printr-un referendum naţional.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că votul pentru modificarea Constituţiei în privinţa definirii familiei, iniţiativă care a primit raportul Comisiei juridice din Senat, nu ar trebui dat în aceeaşi zi cu alegerile parlamentare, ci ar trebui să fie organizat un referendum separat.

Iniţiativa cetăţenească este semnată de peste 3 milioane de persoane.

Alegerile parlamentare vor avea loc pe 11 decembrie.