Home » Știri » Știri economice » Cele 102 taxe eliminate: care sunt taxele de care scapă românii în 2017

Cele 102 taxe eliminate: care sunt taxele de care scapă românii în 2017

Sebastian Rotaru / 14.02.2017, 15:39
Cele 102 taxe eliminate: care sunt taxele de care scapă românii în 2017

102 taxe eliminate de la 1 februarie 2017, acesta este anunțul cu care noul Guvern a intrat la conducere, după ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a făcut această propunere, aprobată ulterior de către Parlament și promulgată de Klaus Iohannis.

Inițial, președintele Klaus Iohannis a respins propunerea legislativă și a trimis-o la reexaminare, dar Camera Deputatilor a respins cererea președintelui, cu 174 de voturi pentru respingere, 85 de voturi împotriva și o abținere. Și comisia de buget-finanțe a respins cererea președintelui Klaus Iohannis.

După ce CCR a declarat legea celor 102 taxe constituțională, legea „Dragnea” a ajuns din nou pe masa președintelui, iar acesta a promulgat-o.

Printre cea mai așteptată taxă dintre cele 102 taxe eliminate a fost cea de eliminare a timbrului de mediu, doavadă fiind că numărul de înmatriculări în luna februarie a fost uriaș.

Lista celor 102 taxe eliminate de la 1 februarie:

Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului – 20 de taxe;

Cerere de înregistrare în registrul comerţului pentru persoanele juridice, alcătuită din: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere – 250 lei;

Cerere de înregistrare în registrul comerţului  pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale – PFA, II, IF, alcătuită din: înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere – 90 lei;

cereri pentru mențiuni simple – 45 lei:

cereri pentru mențiuni complexe cu două sau mai multe operațiuni – 220 lei;

Două taxe dintre cele 102 sunt din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991

Taxă de înregistrare pentru cerere – 3 lei;

Taxă pentru timbru judiciar – 1,5 lei;

Șase din 102 taxe eliminate fac parte din OUG nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României – 6 taxe

Eliberarea unui paşaport electronic, a unui paşaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice străine, eliberarea de adeverinţe, precum şi alte servicii prestate de autorităţi (Dir Gen Paşapoarte MAI + Dep Consular MAE + Insp Gen Imigrari + DEPABD) – 22 lei;

Acordarea cetăţeniei române (ANC) – 191 lei;

Acordarea/Redobândirea cetăţeniei române (ANC) – 191 lei;

Supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un act oficial (Dep Consular MAE) – 25 lei;

Supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul mărfurilor (Dep Consular MAE) – 47 lei;

Identificarea unei persoane pe teritoriul României (Insp Gen Imigrari + DEPABD) – 35 lei;

Două taxe pleacă de la Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune – 2 taxe

Taxa radio pentru persoane fizice – 2,5 lei/lună, persoane juridice fara salariati – 2,5 lei/lună, persoane juridice, inclusiv sucursale, filiale si alte subunitati fara personalitate juridica – 30 lei/lună, microintreprinderi – 10 lei/lună;

Taxa TV pentru persoane fizice – 4 lei/lună, persoane juridice fara salariati – 4 lei/lună, persoane juridice, inclusiv sucursale, filiale si alte subunitati fara personalitate juridica – 50 lei/lună, microintreprinderi – 15 lei/lună, persoane juridice – societati turistice – 7,7 lei/camera;

22 de taxe dintre cele 102 eliminate sunt din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României – 22 de taxe (nu sunt menţionate expres intr-un act normativ, dar sunt cele întâlnite în practică – 21 lei fiecare)

Cerere de schimbare a numelui, Diploma de bacalaureat, Diploma de licenta, Certificate de calificare, Atestate profesionale, Certificate de competente profesionale, certificate de calificare, carte de identitate autoturism, permis armă, permis vânătoare, carnet de muncă, certificat de revolutionar, titlu proprietate, brevete şi însemne etc.

Printre cele 102 taxe se află 13 și din Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani – 5 lei;

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului – 15 lei;

Preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţeni români, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români – 5 lei;

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare – 3 lei;

Taxă examinare obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E – 6 lei;

Taxă examinare obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV – 28 lei;

Taxă examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E – 84 lei;

Taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusive – 60 lei;

Taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – 145 lei;

Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – 9 lei;

Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor – 414 lei;

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare – 5 lei;

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere – 15 lei;

Patru dintre cele 102 taxe eliminate ale Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor

Taxă pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar – 10 lei;

Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor fizice – 22 lei;

Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice şi în cazul reprezentării titularului actului de către un avocat – 44 lei;

Înregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei – 3 lei;

O taxă dintre cele 102 taxe eliminate laLegea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare 

Tarif suplimentar eliberare paşaport simplu temporar – 100 lei;

Printre cele 102 taxe eliminate intră și 25 din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare 

Înregistrarea cererii de eliberare a unei cărţi de identitate sau a unei cărţi electronice de identitate – 15 euro;

Eliberarea unui paşaport sau a unui titlu de călătorie – 40 euro;

Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris, indiferent de natura acestuia: un exemplar – 40 euro, pentru fiecare exemplar în plus – 10 euro;

Legalizarea semnăturii traducătorului – 40 euro;

Legalizarea unei copii de pe înscrisuri – 10 euro;

Legalizarea semnăturii de pe un înscris sub semnătură privată – 30 euro;

Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului Afacerilor Externe român, aplicate pe un act oficial eliberat de autorităţile române care urmează să fie folosit în străinătate, sau a sigiliului şi semnăturii de pe un act oficial străin, care urmează să producă efecte juridice în România – 30 euro;

Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor competente străine de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială şi de pe orice alt document cerut la exportul şi importul mărfurilor din şi în România, în funcţie de valoarea mărfurilor;

Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagină – 10 euro;

Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină – 30 euro;

Legalizarea traducerii efectuate – 20 euro;

Certificarea unor fapte constatate personal de funcţionarul consular – 20 euro;

Eliberarea unui certificat de cutumă – 30 euro;

Primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi – 30 euro;

Înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare române – 90 euro;

Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine – 90 euro;

Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, peste termenul de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine – 135 euro;

Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare civilă românesc sau a unui extras multilingv al unui act de stare civilă românesc – 45 euro;

Înregistrarea cererii de înscriere a unei menţiuni pe marginea unui act de stare civilă românesc – 30 euro;

Eliberarea unui extras de stare civilă – 30 euro;

Eliberarea dovezii de cetăţenie – 10 euro;

Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din ţară sau din străinătate – 30 euro;

Verificarea autenticităţii unui permis de conducere românesc – 30 euro;

Apostilarea sau supralegalizarea unui act oficial prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare române din străinătate – 30 euro;

Alte servicii consulare care nu sunt incluse în prezenta listă – 30 euro;

Patru dintre cele 102 taxe eliminate sunt și din OUG a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura (1 taxă) Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

Comision efectuare reţineri din pensii – 3% din suma reţinută;

Eliberarea certificatului privind stagiul de cotizare -15 lei;

Eliberarea, la cererea asiguraţilor, a adeverinţelor care atestă calitatea, venitul asigurat şi/sau stagiul de cotizare realizat, începând cu a doua solicitare din cursul unui an calendaristic – 15 lei;

Eliberarea adeverinţelor care conţin informaţii necesare executării silite, solicitate de către executorii judecătoreşti – 17 lei;

Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal – 1 taxă

Taxă cazier fiscal – 20 lei;

Una dintre cele mai așteptate 102 taxe eliminate este OUG a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Timbrul de mediu pentru autoturisme – preț variabil, în funcție de modelul mașinii, motorizarea, emisiile CO2 și vechime.