Home » Știri » Știri economice » Legea salarizării 2017: ce modificări importante îi așteaptă pe bugetari

Legea salarizării 2017: ce modificări importante îi așteaptă pe bugetari

Sebastian Rotaru / 20.02.2017, 13:04
Legea salarizării 2017: ce modificări importante îi așteaptă pe bugetari

Legea salarizării 2017 a fost discutată de Guvern la finalul lunii ianuarie, împreună cu sindicaliștii, iar aceștia au stabilit modul de salarizare al bugetarilor în perioada 1 martie – 31 decembrie 2017.

Potrivit unei OUG dată de Guvern privind Legea salarizării 2017 –  bugetarii vor avea aceleași salarii și în luna februarie ca în 2016, iar din luna martie, Guvernul vrea să mențină sporurile și salariile acordate în luna februarie 2017.

Legea salarizării 2017 prevede ca drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar să se mențină la nivelul de plată care a fost stabilit pentru luna februarie 2017. Pe lângă asta, OUG mai prevede și modificarea sau completarea unor acte normative deja existente, informează Economica.

Ce prevede Legea salarizării 2017

Potrivit Legii nr. 250/2016, noul proiect de salarizare pe 2017 se adresează personalului din învățământ, sănătate și asistență socială, dar și pentru salariale aprobate prin OUG a Guvernului nr. 2/2017 pentru personalul din administrația locală și personalul din instituțiile publice de spectacole sau concerte.

Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor beneficiază, de asemenea, din luna august 2017 de plata celei de-a doua tranșe de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009, conform OUG nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Tot în perioada 1 martie – 31 decembrie 2017, bugetarii nu vor mai primi tichete de masă, tichete cadou, vouchere pentru vacanță sau indemnizații de ieșire la penise sau trecere în rezervă. Legea 284/2010, adică legea salarizării unitare a bugetarilor, se va aplica integral abia de la 1 ianuarie 2018, mai spune OUG privin Legea salarizării 2017.

În decrusrul zilei de luni, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea a declarat că Legea salarizării unitare pe2017 este la doar două sau trei săptămâni distanță.

„În ceea ce priveşte legea salarizării unitare, eu ştiu de la primul ministru şi de la doamna ministru că în două-trei săptămâni de zile vin cu legea în Parlament. Noi în Parlament suntem pregătiţi, dar va trebui să fie o dezbatere foarte serioasă cu partenerii sociali. Deci ea e în programul de guvernare prinsă ca de la 1 iulie să intre în vigoare. Vreau să ne grăbim, pentru că avem deja această experienţă şi am început să ne obişnuim: orice lege pe care o dăm în Parlament trebuie să o adoptăm mai repede ca să lăsăm timp să se întoarcă, să fie atacată la Curtea Constituţională”, a afirmat Dragnea la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România, scrie Agerpres.

Legea salarizării 2017 pe larg

Între 1 martie și 31 decembrie 2017, plata salariilor se va face la nivelul din luna febrarie 2017 din cuantumul brut al salariului de bază sau asoldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare lunară precum și cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare.

Excepție de la prevederile enumerate mai sus, începând cu luna august 2017, în soldele de funcţie/salariile de funcţie ale personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor se include diferenţa de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009, mai spune Legea.

Până la finalul anului 2017, salarizarea personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal încheiate, până la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate.

Personalul didactic şi didactic auxiliar din sistemul de învăţământ vor fi plătiți exact ca în luna august 2016,în acord cu prevederile din articolul 3³ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscalbugetare.

Proiectul de salarizare al bugetarilor în 2017

Art.1 – (1) În perioada 1 martie – 31 decembrie 2017, se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna februarie 2017 cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare lunară precum și cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu luna august 2017, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor beneficiază de prevederile art. 3¹ alin. (6) și (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Prevederile art. 1 alin. – (5), articolele 2 – 4, articolul 5 alin. (2) – (4), articolele 6 – 11 din OUG a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, se aplică în mod corespunzător și în perioada 1 martie – 31 decembrie 2017.

Art. 2 – Pentru personalul prevăzut la art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare precum și modificarea unor acte normative, cuantumul salariului de bază se stabileşte în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, după aplicarea procentelor de majorare prevăzute la alin.(1) şi respectiv alin.(4) ale art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.2/2017.

Art. 3 – (1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018.
(2) Prin excepție de la alin. (1), prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, se aplică de la 1 martie 2017 pentru categoriile de personal plătit din fonduri publice prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 2¹ la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 – Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (1), (2) şi (3) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, sporurile şi alte drepturi salariale specifice activităţii pentru personalul care își desfășoară activitatea în unitățile aflate în subordinea Ministerului Sănătății precum și în unitățile din rețeaua ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie se acordă prin raportare la salariul de bază, conform prevederilor art. 3^2 alin.(6^3) din OUG nr.57/2015, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 5 – (1) În anul 2017, numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, pentru instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
(2) Ordonatorii de credite stabilesc numărul maxim de posturi care se finanţează în anul 2017, în condiţiile alin. (1).

Art. 6 – (1) Prevederile art. 18 alin. (2), art. 19, art. 21 și art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 se aplică în mod corespunzător și în perioada 1 martie – 31 decembrie 2017.
(2) Începând cu 1 ianuarie 2018 cota de contribuție la fondurile de pensii administrate privat se majorează la 6%.