Home » Știri » Știri sociale » Acte necesare pentru admitere la Academia de Studii Economice 2021. Vezi calendarul complet al examenelor

Acte necesare pentru admitere la Academia de Studii Economice 2021. Vezi calendarul complet al examenelor

Manolică Anca / 08.07.2021, 16:26
Acte necesare pentru admitere la Academia de Studii Economice 2021. Vezi calendarul complet al examenelor

ASE București se pregătește să își deschidă porțile pentru noii studenți care doresc să urmeze o carieră în domeniul economic.  Iată ce acte sunt necesare pentru examenul de admitere la programele de studii universitare de la Academia de Studii Economice 2021. Știri din lume îți prezintă calendarul complet.

Admitere la Academia de Studii Economice 2021

Sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat 2021 s-a încheiat, iar acum, elevii care vor doresc să studieze mai departe sunt gata să se înscrie la examenele pentru admitere. Prima etapă a concursului de admitere la Academia de Studii Economice 2021 se organizează în luna iulie, mai exact în perioada 9-16 iulie.

În acest an ASE pune la bătaie 5.861 de locuri în cadrul formei de învățământ cu frecvență și 820 de locuri la forma de învățământ la distanță și cu frecvență redusă. Studenților li se vor oferi peste 3.400 de burse de performanță, de studiu şi sociale. De asemenea, studenții care vor să facă un schimb de experiență cu colegii din afară, vor avea la dispoziție peste 550 de burse Erasmus de studii în străinătate. Pentru studiu, aceștia au la dispoziție peste 400.000 de volume în biblioteca ASE, spaţii moderne de învăţământ și o mulțime de alte facilităţi pentru studiu.

Calendarul complet de admitere ASE 2021

Examenul de admitere la Academia de Studii Economice 2021 (ASE) se va desfășura în acest an în mediul online, în perioada 09-16 iulie, ultima zi fiind 16 iulie 2021, până la ora 16:00. Astfel, absolvenții de liceu care doresc să urmeze o carieră în domeniul economic vor susține admiterea pe platforma online admitere.ase.ro. Taxa de înscriere poate fi plătită online, prin intermediul aplicaţiei, în cadrul procesului de înscriere.

Admiterea la ASE 2021 se va face și în acest an prin concurs, iar candidații trebuie se îndeplinească anumite condiții pentru a putea aspira la un loc în cadrul studiilor universitare de licență la ASE 2021:

1. Eseu motivațional
Se va redacta în limba română pentru programele în care predarea va fi în limba română, iar pentru programele în care predarea se va face într-o limbă străină, eseul va fi redactat în limba respectivă. În cazul în care programul la care se înscriu absolvenții de liceu este atât cu predarea în limba română, cât și într-o limbă străină, atunci eseul se va face în ambele limbi.

Eseul motivațional trebuie să conțină informații referitoare la motivele pentru care studentul alege programul de studi și se va încărca pe platformă. Acesta va fi notat cu calificativul admis/respins.

2. Test de competență lingvistică
Pentru programele care se vor desfășura într-o limbă străină, candidații vor susține un test de competență lingvistică, iar în cazul programului Limbi moderne aplicate, testul va fi susținut în limba engleză. Testul se va susține online, iar în cazul în care un candidat prezintă un certificat de competență lingvisitică recunoscut de ASE sau au urmat liceul într-o limbă străină: engleză, franceză sau germană, el nu va mai trebui să îl susțină. Proba va fi notată cu calificativul admis/respins.

Admitere la Academia de Studii Economice 2021
Admitere la Academia de Studii Economice 2021

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere

Potrivit informațiilor oficiale apărute pe site-ul ASE, dosarul de admitere la Academia de Studii Economice 2021 trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Diploma de Bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta)
 2. Foaia matricolă sau adeverinţa care atestă mediile anilor de studii pentru absolvenţii care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea iulie 2021
 3. Eseul motivațional
 4. Adeverința medicală tip eliberată de către cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de
  familie, cu cel mult şase luni înainte de data înscrierii, care să ateste că solicitanţii sunt apţi pentru înscrierea la facultate;
 5. Certificatul de naştere
 6. Cartea de identitate
 7. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 8. Declaraţia pe propria răspundere prin care candidatul declară că:
  • nu a fost exmatriculat din ASE, fără drept de reînmatriculare;
  • nu va beneficia, concomitent, de finanţare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora;
  • a fost/nu a fost înmatriculat, la un alt program de studii universitare de licenţă, inclusiv numărul semestrelor în care a beneficiat de finanţare de la buget;
  • a absolvit o altă facultate;
  • este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 9. Fotografie tip legitimație
 10. Dovad plății taxei de înscriere
 11. Ceritificatul de competenţă lingvistică, acolo unde este cazul
 12. Diploma care atestă obținerea unei disttincții în cazul candidaților olimpici naționali și internaționali
 13. Documentul care atestă apartenența la minoritatea romă, dacă este cazul
 14. Documentul care certifică apartenența la sistemul pentru protecție socială, dacă este cazul
 15. Documentul care să certifice scutirea de la plata taxei de înscriere pentru primele 2 opțiuni
 16. Declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale.
Calendar admitere ASE 2021 / Sursă foto: captură admitere.ase.ro
Calendar admitere ASE 2021 / Sursă foto: captură admitere.ase.ro

Cum se calculează media generală la admitere Academia de Studii Economice 2021

Media generală se calculează ca medie ponderata între media obținută la examenul de Bacalaureat cu 70% și media anilor de studii cu 30%. Candidații care obțin calificativul admis la eseu și, după caz, la proba de competență lingvistică, vor fi ierarhizați conform mediei generale de admitere și în ordinea opțiunilor exprimate de candidat pe platforma admitere.ase.ro.

Listele finale cu candidații admiși la buget și taxă se vor afișa pe 2 august 2021.