Home » Când, unde, cum » Când se face, în 2022, înscrierea copilului la grădiniță. Ce criterii de departajare ar putea să apară

Când se face, în 2022, înscrierea copilului la grădiniță. Ce criterii de departajare ar putea să apară

Alexandru Cazacu / 06.05.2022, 17:15
Când se face, în 2022, înscrierea copilului la grădiniță. Ce criterii de departajare ar putea să apară

Potrivit unei informări a Ministerului Educației, înscrierea/reînscrierea la grădinițe a copiilor cu vârste cuprinse între trei și șase ani se va face în luna mai, pe bază de planificare a depunerii dosarelor. În acest context, au fost stabilite și o serie de criterii de departajare a dosarelor depuse, în cazul în care numărul acestora depășește numărul de locuri disponibile. Află în continuare când se face înscrierea copilului la grădiniță, în 2022.

Când se face înscrierea copilului la grădiniță, în 2022

După cum se arată în informarea menționată, copiii între 3 și 6 se vor înscrie în învățământul preșcolar în două etape. Mai precis, înscrierea copiilor nou-veniți în grădinițe se va face până la 30 mai 2022. Pe de altă parte, reînscrierea copiilor care frecventează respectiva grădiniță în acest an școlar și care urmează să o frecventeze și în anul școlar viitor se va face până la data de 16 mai 2022.

Este important de menționat faptul că, atât înscrierile, cât și reînscrierile se for desfășura după un program stabilit de conducerea grădinițelor. Acesta va fi afișat în fiecare unitate de învățământ, pe site-ul acesteia (dacă este cazul) și, cel mai probabil pe site-ul inspectoratelor școlare.

Părinții preșcolarilor trebuie să se planifice pentru depunerea dosarelor de înscriere, având posibilitatea să trimită către grădinița respectivă datele necesare și prin fax, e-mail sau prin convorbire telefonică, potrivit avocatnet.ro.

Criterii de departajare ce ar putea să apară

De regulă,  ocuparea locurilor libere se face cu prioritate în grupa mare, urmând apoi grupa mijlocie, iar ulterior grupa mică. În cazul în care, într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere este mai mare decât cel al locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale stabilite de Ministerul Educației, iar apoi criterii de departajare specifice stabilite de conducerea grădinițelor.

Așadar, prin aplicarea criteriilor generale, vor avea prioritate:

  • copiii orfani de unul sau ambii părinți
  • copiii care au un frate sau o soră înmatriculat/ă deja la unitatea de învățământ respectivă
  • copiii cu handicap.
Când se face, în 2022, înscrierea copiilor la grădiniță
Când se face, în 2022, înscrierea copiilor la grădiniță și ce criterii de departajare pot să apară

Pentru încadrarea în una dintre categoriile de mai sus, părinții vor prezenta documente doveditoare. De asemenea, prioritate vor avea copiii care îndeplinesc trei dintre aceste criterii, apoi cei care îndeplinesc două, iar în final, cei care îndeplinesc doar unul dintre criteriile prezentate.

În cazul în care, după aplicarea criteriilor generale numărul de locuri este în continuare insuficient, atunci se vor aplica criteriile specifice de departajare. După cum spuneam și în rândurile anterioare, criteriile specifice sunt cele stabilite de fiecare grădiniță sau grupă de preșcolari. În această situație, unitatea de învățământ va indica actele doveditoare pe care părintele va trebui să le depună atunci când completează cererea de înscriere.

Ce trebuie să afișeze unitățile de învățământ preșcolar

Pentru cei interesați, conducerea grădinițelor va posta pe site-ul lor (dacă există) sau al inspectoratului școlar județean și/sau la loc vizibil (avizier) următoarele:

  • capacitatea instituției;
  • numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar respectiv (pe grupe de vârstă).

De asemenea, trebuie să fie afișate sau postate și criteriile generale și cele specifice pentru înscrierea preșcolarilor la grădiniță, mai scrie sursa citată.