Home » Știri » Știri sociale » Înscriere clasa pregătitoare 2021. Când, cum se face înscrierea și ce conține dosarul

Înscriere clasa pregătitoare 2021. Când, cum se face înscrierea și ce conține dosarul

Manolică Anca / 16.03.2021, 16:03
Înscriere clasa pregătitoare 2021. Când, cum se face înscrierea și ce conține dosarul

Ministerul Educației a publicat metodologia de înscriere a copiilor la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022 precum și calendarul înscrierii. Iată tot ce trebuie să știi despre procesul de înscriere la clasa pregătitoare.

Înscriere clasa pregătitoare 2021

Ministerul Educației a publicat toate detaliile cu privire la modalitatea de înscriere clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022. Potrivit Ordinului de Ministru, înscrierile încep pe data de 29 martie și se încheie pe 28 aprilie. În această perioadă, părinții vor completa/ depune/ transmite cererile-tip de înscriere online sau fizic la școala la care aceștia solicită înscrierea copiilor.

Sorin Cîmpeanu a menținut în metodologie regula introdusă în premieră la nivel național de fostul ministru Monica Anisie, care nu le mai permite părinților să aleagă o anumită învățătoare din școala în care își înscriu copiii. Concret, elevii vor fi repartizați aleatoriu în clasele pregătitoare, fie prin tragere la sorți, fie în ordinea alfabetică a numelor copiilor. Astfel, se elimină situațiile în care unele clase ajung să aibă prea mulți copii înscriși. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare.

O noutate față de anii trecuți este faptul că dispare evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021, „dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător”. Va fi necesară doar recomandarea de la grădiniță.

„Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. În situația copiilor menționați, care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar”, potrivit metodologiei publicate.

Înscrierile la clasa pregătitoare încep pe 29 martie 2021
Înscrierile la clasa pregătitoare încep pe 29 martie 2021

Calendar încriere la clasa pregătitoare 2021

Prima etapă de înscriere la clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 se va desfășura după următorul calendar:

 • 10 – 11 mai 2021 – Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
 • 11 – 18 mai 2021 – Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
 • 20 mai 2021 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă:

 • 21 mai 2021 – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;
 • 24 mai – 31 mai 2021 – Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
 • 4 iunie 2021 – Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare. În perioada 1 septembrie – 10 septembrie 2021 – Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere

Dosarul de înscriere în clasa pregătitoare 2021 trebuie să conțină următoarele documente:

 • Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2021
 • Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE/CMBRAE
 • Copie a actului de identitate al părinților/părintelui
 • Copie a certificatului de naștere al copilului (acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale)
 • Alte documente în funcție de starea civilă a părinților
 • Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2021
 • Avizul medicului de familie/medicului școlar că elevul este „apt de școală”
 • Vaccinările de la medicul de familie/copie carnet de vaccinare