Home » Când, unde, cum » Ce se scrie la Sfântu Maslu. Model de pomelnic

Ce se scrie la Sfântu Maslu. Model de pomelnic

Ileana Mladinoiu / 11.08.2022, 16:13
Ce se scrie la Sfântu Maslu. Model de pomelnic

Taina care împărtăşeşte credinciosului prin rugăciunile preoților și prin ungerea trupului cu ulei sfințit harul dumnezeiesc pentru tămăduirea bolilor trupeşti şi sufleteşti, pentru iertarea păcatelor şi pentru întărirea sufletului, poartă denumirea de Sfântul Maslu.

Ce se scrie la Sfântu Maslu

Sfânta Taină a fost aşezată de însuşi Mântuitorul, atunci când i-a trimis pe Sfinții Apostoli la propovăduire zicând-le:

„Celor ce vor crede, aceste semne vor urma: în numele Meu demoni vor scoate… peste cei bolnavi mâinile îşi vor pune şi se vor face sănătoşi”. Tradiţia Bisericii vorbeşte îndelung de această practică, iar Sfântul Ioan Gură de Aur face același lucru în propria-i lucrare Despre preoţie”.

Această slujbă religioasă creștină se oficiază în biserică ori în casa unui om grav bolnav pentru care se face Maslul. Potrivit tradiției vechi a bisericii, pentru slujba Sfântului Maslu este nevoie de şapte preoţi, semnificând cele şapte daruri ale Duhului, ce au fost numărate de proorocul Isaia.

Căci de şapte ori s-a plecat proorocul Elisei peste un copil mort pe care l-a înviat, şapte preoţi au sunat din trâmbiţe şi de şapte ori a fost înconjurată cetatea Ierihonului, în momentul cuceririi de către izraeliţi la intrarea lor în pământul Făgăduinţei. Apoi, de şapte ori s-a rugat proorocul Ilie pe muntele Carmel, până când Dumnezeu a hotărăt să reverse ploaie peste pământul ars de secetă.

Însă, la nevoie, slujba Sfântului Maslu se poate înfăptui şi de către trei preoți, ținând cont de numărul Treimii sau de cel puţin doi. De luat aminte că numai un singur preot nu poate săvârşi Sfântul Maslu, deoarece Sântul Apostol ne învață să chemăm preoţii bisericii și nu pe un preot. Important este să știm și ce se scrie la Sfântul Maslu, ca să avem și un model de pomelnic.

Taina Sfântuui Maslu

Înainte de toate este bine să aflăm că nu sunt anumite zile sau timpuri pentru săvârşirea Sfântului Maslu, după cum scrie mitropolia.ro. Se poate face oricând este nevoie. Dar, în popor, se obişnuieşte ca să se facă mai ales în zilele de post, iar în săptămâna Patimilor, miercuri, joi şi Vineri, și, în special, în sfânta şi marea miercuri, înaintea Ceasurilor, spre amintirea ungerii Mântuitorului cu mir de către femeia păcătoasă.

Dacă Sfântul Maslu se săvârșește pentru un bolnav, acesta trebuie mai întâi să se spovedească, pentru ca astfel să i se dea curăţire sufletească, adică iertarea păcatelor şi tămăduirea trupului de boală.

Lucruri de adus pentru săvârşirea Sfântului Maslu

Slujba Sfântului Maslu se face înaintea unei mese pe care se pune Sfânta Evanghelie, șapte lumânări, de regulă, un vas cu grâu sau cu făină şi unul cu untdelemn. De asemenea, se pun şapte beţişoare de busuioc înfăşurate cu vată, cu care preoţii îl vor unge pe bolnav.

Uleiul are puterea de a sfinţi sufletul, de a tămădui trupul, de a izgoni bolile, de a vindeca rănile şi de a împărtăşi mila şi îndurarea lui Dumnezeu. Motive ca untdelemnul rămas de la Sfântul Maslu, cât făina binecuvântată atunci, să fie păstrate cu cinste în loc ales cu scopuri curate şi evlavioase.

Din făina şi untdelemnul de la Sfântul Maslu se mai obișnuiește să se facă o turtişoară, din care se dă bolnavului să mănânce. Untdelemnul poate fi pus în candelă să ardă, fie în casă, fie la biserică.

Ce este un pomelnic și cum se scrie/model de pomelnic

De fapt, pomelnicul reprezintă o listă cu numele persoanelor decedate sau aflate în viață, pe care preotul le pomenește în slujbe sau în rugăciuni. Acest termen vine de la „a pomeni” (aducere aminte) cu sensul de a rosti numele cuiva în timpul unei slujbe. Totul pentru a atrage harul lui Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor sau îndeplinirea unor dorinţe.

Când se oficiază Sfântul Maslu pomelnicul este o listă numai cu vii, iar la parastas, pomelnicul are înșiruite numai numele persoanelor decedate. Conform slujitorilor bisericii, un pomelnic ar trebui să conțină un număr cât mai mare de persoane, plecând de la membrii cei mai apropiați ai familiei și terminând cu suflete sărmane, rămase singure, pe care nu mai are cine să le pomenească.

Părintele Sofronie Saharov pe doxologia.ro ne spune că în pomelnicul ce urmează a fi dus la biserică se trec numai numele de botez ale celor pe care dorim să-i pomenim. De ex. Ioan, Ana, Elena etc. Nu vor fi trecute numele prescurtate sau poreclele. Lesne de înțeles că numai oamenii pot fi trecuţi în pomelnic. Părintele citat mărturisește că au fost cazuri în care cel care a alcătuit pomelnicul a considerat că se cuvine să treacă şi numele câinelui la care ţinea foarte mult.

La clerici, numele este însoţit de denumirea treptei preoţeşti, cum ar fi: „preotul Ioan” sau „ieromonahul Varsanufie”, „diaconul Grigore”. Același lucru este valabil pentru monahi sau monahii: „monahia Olimpiada”, de exemplu. Cei vii vor fi grupaţi împreună, la fel cei adormiţi, menţionându-se deasupra fiecărui grup: vii sau adormiţi. Lângă numele de botez, se poate specifica „Ioan, bolnav” sau altă situație specială. „Dumnezeu ştie mai bine decât omul însuşi ce anume îi este acestuia de folos”, mai spune părintele Sofronie.

În pomelnic, nu este bine să fie trecute persoane care se ocupă cu vrăjitoria, ghicitul, descântecul, cele care fac parte din secte religioase care au dispărut și pentru care nu există certitudinea că sunt și decedate.

Ileana Mlădinoiu