Home » Când, unde, cum » Nivele sau niveluri? Cum este corect și de ce

Nivele sau niveluri? Cum este corect și de ce

Ileana Mladinoiu / 30.10.2022, 14:01
Nivele sau niveluri? Cum este corect și de ce

Nivele sau niveluri? Foarte simplu ne este atunci când întâlnim în gramatica românească substantive invariabile, care au aceeași formă la ambele numere, cum ar fi: dansatoare-dansatoare, nume-nume, tei-tei, unchi-unchi, usturoi- usturoi etc., sau substantive variabile cu forme clare/distincte pentru singular și plural (masă-mese, creion-creioane ş.a.). Personal, le-aș numi clasice, fiind des întâlnite.

Nivele sau niveluri? Cum e corect

În articolul de față, practic, ne propunem să vorbim despre opoziţia de număr singular versus plural, marcată prin terminaţii, în majoritatea cazurilor tranşante, ca în exemplele de mai sus. Acestea nu creează vorbitorilor prea multe „dureri” de cap. Au învăţat la şcoală că genul unui substantiv îi ajută să aleagă varianta corectă pentru plural. Ei rostesc, cel puțin în gând, un câine-doi câini, pentru masculin, o pădure-două păduri, pentru feminin, un pod-două poduri, pentru neutru. Dar cu substantivul nivel, tot de genul neutru, terminat în consoana -l, cum vor proceda? Un nivel-două niveluri sau un nivel-două nivele?

Complexitatea apare atunci când intervin neregularităţi şi forme duble de plural în cazul genului neutru. Un gen, aşa cum am mai explicat în articolul cu vise sau visuri, relativ nou, în sensul că s-a format pe teritoriul lingvistic românesc. Ați întâlnit la limba franceză, de exemplu, genul neutru? De asemenea, se poate produce o confuzie între două cuvinte, care nu numai că aparţin fiecare altui gen, respectiv „nivel”-neutru, „nivelă”-feminin, dar au și alte semnificații, deci dau un plural diferit.

Nivele sau niveluri? Explicații

1.Semnificația termenului nivel

Ca să înțelegem mai bine de ce recurgem la una sau poate la ambele variante de plural, va trebui să acordăm atenţie şi sensurilor termenului nivel. Deschidem DEX-ul şi citim că nivel este: „înălțimea la care se găsește un punct, o linie, suprafață a unui loc/obiect, cotă a unei ape” etc. De fapt, acesta ar fi sensul propriu al cuvântului pus pe tapet.

Cu sens figurat, nivel înseamnă: stadiu, grad (de pregătire, de dezvoltare), treaptă (a calității), indice (al cantității). De pildă, „nivel de trai”, conform DEX, este sinonim cu gradul de satisfacere a nevoilor materiale și spirituale ale populației unei țări, ale unor clase sau ale unei persoane în condiții istorice date. Există și sintagma „nivel politic” ce se traduce prin grad de pregătire a cuiva în probleme de politică generală, orientare justă în astfel de probleme. Despre alte sensuri nu mai vorbim, considerând că ați înțeles cum stau lucrurile.

2.Semnificația cuvântului nivelă

Nivelă, substantiv de genul feminin, este: „instrument format dintr-un tub umplut cu un lichid în care s-a lăsat un spațiu gol (bulă de aer) și care servește la stabilirea poziției orizontale a suprafețelor sau a dreptelor”, sinonimul lui „cumpănă”. După DEX, era termenul îndreptăţit să aibă pluralul „nivele”. De aici să vină confuzia? Vom da un singur exemplu, pentru a observa diferenţa.

Am cumpărat mai multe nivele/cumpene, pentru că cele vechi s-au stricat. Pluralul este limpede, deoarece nu putem numi instrumentele de construcție, amenajări interioare etc. apelând la varianta „niveluri”.

Nivele sau niveluri? Forma din dicționar

DOOM, care impune adevăratele norme gramaticale, îngăduie două forme de plural/dublete pentru substantivele neutre și îi dă lui nivel cu sensul explicat la punctul 1 dreptul la „nivele/niveluri”, în timp ce pentru „nivelă”, din franţuzescul „nivelle”, îi acordă doar pluralul „nivele”.

Imobilul în care intrasem avea patru niveluri/nivele. Pluralul niveluri/nivele are sens propriu, înseamnă caturi, etaje.

Testul de la examen a avut diverse niveluri/nivele de dificultate. Aici, nivel cu plural dublu, are sensul de grad de dificultate.

În urma inundaţiilor, nivelurile/nivelele apelor sunt în continuă creştere.

Prin urmare, nu vă rămâne decât să căutaţi forma corectă de plural pentru „nivel” în DOOM şi nu în DEX. Dacă veţi scrie „niveluri” sau „nivele” nu veţi greşi, dar, ținând în mână instrumentul acela din construcţii „nivelă”, să nu-l folosiţi cu pluralul „niveluri”, ci „nivele”.