Home » Când, unde, cum » Unde se fac pașapoarte în București în 2022. Care este procedura de fapt

Unde se fac pașapoarte în București în 2022. Care este procedura de fapt

Ileana Mladinoiu / 31.07.2022, 14:16
Unde se fac pașapoarte în București în 2022. Care este procedura de fapt

Pașaportul este un document eliberat de fiecare stat pentru a-și identifica cetățenii și care este necesar pentru călătoriile în diferite țări. Acest document servește drept garanție pentru acreditarea identității și naționalității persoanelor din fiecare țară, permițând călătoriile internaționale. Pașaportul are un aspect fizic similar în toate statele și conține întotdeauna date personale precum nume, prenume, număr individualizat sau fotografie. La călătorii care merg în alte țări, pașaportul este ștampilat acolo unde este acreditată vizita în acea țară, în scopul controlului la frontieră.

Care este procedura pentru obținerea pașaportului

Cetățenii români pot călători în țările membre UE doar cu actul de identitate, însă, pentru a ieși din spațiul european, este nevoie de pașaport.

În prezent, obținerea acestui tip de document de călătorie, fie că vorbim de pașaport simplu electronic sau de pașaport simplu temporar, nu mai este deloc complicată.

Pregătești actele necesare pentru eliberarea lui și plăteșți taxele de pașaport. Mai mult, îți poți face programare online și eviți, astfel, timpul pierdut așteptând la coadă.

Care sunt tipurile  de pașapoarte și cum se obțin

Paşaportul simplu electronic

Este documentul de călătorie ce se eliberează cetățenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi nu se află într-una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate. O altă condiție pentru românii care cer eliberarea unui paşaport simplu electronic este atribuirea unui Cod Numeric Personal (CNP).

Cererea pentru obţinerea paşaportului simplu electronic se poate depune: în ţară, la serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Prezenţa personală la sediul misiunii diplomatice/oficiului consular a solicitanţilor de paşapoarte simple electronice este obligatorie, fiindcă titularului i se preiau datele biometrice (impresiunile digitale şi imaginea facială). Excepție fac persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă. Paşaportul simplu electronic se poate obţine în termen de cel mult 90 de zile lucrătoare, în cazul cererilor depuse în străinătate. În România, în 10 zile intri în posesia acestui tip de pașaport.

Paşaportul electronic are valabilitate de: 3 ani pentru minorii sub 12 ani, 5 ani pentru minorii cu vârsta între 12 ani şi 18 ani, şi 10 ani pentru persoanele care au peste 18 ani. De reținut că paşaportul simplu electronic nu se eliberează în regim de urgenţă. În schimb, se poate solicita eliberarea imediată a unui titlu de călătorie cu care te poţi deplasa în ţara unde vei obţine şi paşaportul simplu electronic. De asemenea, poţi opta, pentru eliberarea unui paşaport simplu temporar.

Prin urmare, eliberarea unui pașaport simplu electronic/pașaport simplu temporar, este un proces relativ simplu. Plăteșți taxa de pașaport la cea mai apropiată Stație de Plată SelfPay, depui o serie de documente la serviciul public de pașapoarte din orașul tău. Aștepți apoi câteva zile în funcție de tipul de pașaport pe care l-ai solicitat, după care îl ridici din același loc de unde ai depus actele. Taxa pentru pașaportul electronic este de 258 de lei pentru persoanele care au peste 12 ani. Pentru minorii cu vârstă de până la 12 ani, taxa este de 234 de lei.

Paşaportul simplu temporar

Are o valabilitate de 12 luni şi se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare. Taxa pentru pașaportul simplu temporar este de  96 de lei, indiferent de vârstă. (sursa informatiiconsulare.ro)

Unde se fac pașapoarte în București în 2022. Lista cu locuri

La Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte din Str. Nicolae Iorga, Nr. 29, Sector 1, Bucureşti. Telefon: 021.212.56.74, publicat în 4 martie 2021, actualizat la 21 iulie 2022.

La Serviciul de Pașapoarte București-Mall Plaza Romania de pe Bulevardul Timișoara 26 Z, telefon 021 212 9626;

La Serviciul de Pașapoarte Ilfov, Oficiu de pașapoarte nr. 4 ParkLake Shopping Center, Str. Liviu Rebreanu, telefon 021 233 2460 (etajul 1 pentru depuneri acte și ridicări pașapoarte);

Programări online pe epasapoarte.ro

În câmpurile Nume și Prenume se vor completa numele și prenumele persoanei pentru care se solicită programare;

Câmpul Telefon se activează dacă vă exprimați consimțământul expres pentru prelucrarea acestei informații;

În câmpurile E-mail și Confirmă e-mail se va completa adresa de e-mail la care se vor primi datele programării;

În câmpul Tipul de document se va selecta tipul de pașaport pentru care se depune cererea;

În câmpul Locație se vaselecta locația în care se va depune cererea de pașaport;

În câmpul Număr persoane se va selecta numărul persoanelor (din familie) pentru care se face programare iar în câmpurile Persoane suplimentare se va menționa numele și prenumele fiecărei persoane suplimentare;

În câmpul Data si ora se va alege data si ora la care se doreste programarea;

Finalizarea programării prin selectarea câmpului Rezervă va transmite la adresa de e-mail indicată un mesaj (în caz contrar verificați și folderul Spam) prin care să confirmați programarea. Neconfirmarea programării în termen de două ore duce la anularea acesteia. Apoi, va trebui să te prezinți pentru fotografie și pentru a completa formalitățile necesare, în caz contrar programarea va fi anulată.

Actele necesare pentru pașaport în 2022

  • cartea de identitate în original;
  • documentul/chitanța care face dovada achitării taxei pentru pașaport/paşaportul anterior, în caz de există;
  • copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani vor avea nevoie pentru eliberarea pașaportului simplu electronic/simplu temporar de: certificatul de naştere al copilului, în original; actele de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, în original; dovada achitării taxelor pentru paşaport, completate pe numele minorului, în original; paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există în situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte, aceasta trebuie însoţită și de o procură de împuternicire din partea celuilalt părinte sau alte acte, după caz.

Unde se pot plăti taxele pentru pașaport

Din 7 septembrie 2020, taxa pentru eliberarea pașaportului se poate achita: la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank; online, prin platforma de plăţi virtuale Ghiseul.ro

Documentul de plată, indiferent de metoda aleasă, va cuprinde mențiunile: numele, prenumele şi CNP-ul persoanei beneficiare tipul pașaportului solicitat contul IBAN, codul fiscal şi denumirea Instituţiei Prefectului municipiului Bucureşti, unde va fi depusă cererea de eliberare a sumei plătite.

Cei care depun actele pentru pașaport pot verifica stadiul cererii lor la epasapoarte.ro, existând posibilitatea ca acesta să fie eliberat mai devreme decât termenul comunicat la depunerea solicitării.