Home » Cum să faci orice » Cum poți participa la licitațiile organizate de ANAF

Cum poți participa la licitațiile organizate de ANAF

Alexandru Cazacu / 22.04.2021, 14:02
Cum poți participa la licitațiile organizate de ANAF

ANAF organizează periodic licitații în cadrul cărora vinde diferite bunuri sechestrate la prețuri accesibile. Cum pot românii să participe la licitațiile organizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală și care sunt documentele de care au nevoie, puteți afla în continuarea articolului.

Cum poți participa la licitațiile organizate de ANAF

După cum spuneam mai sus, ANAF organizează licitații periodic, la care pot participa atât persoanele fizice, cât și cele juridice. Mai departe vă spunem cum puteți participa la aceste licitații și care sunt actele de care veți avea nevoie pentru a face acest lucru.

Licitațiile organizate de ANAF. Acte necesare pentru persoanele fizice:

 • dovada depunerii cauțiunii din prețul de începere a licitației;
 • cererea pentru participarea la licitație care va conține oferta de cumpărare a bunului
 • datele de identificare ale persoanei (actul de identitate în original și copie);
 • procura autentică în cazul în care potențialul cumpărător este reprezentat de o altă persoană la ședința de licitație (în original).

Acte necesare pentru persoanele juridice la participarea pentru licitațiile ANAF:

 • dovada depunerii cauțiunii din prețul de începere a licitației;
 • cererea pentru participarea la licitație care va conține oferta de cumpărare a bunului;
 • copia certificatului de înmatriculare al societății comerciale;
 • certificat constatator de la Registrul Comerțului cu datele firmei și reprezentanții acesteia, din care sa rezulte că firma este în funcțiune și nu se află în procedura de insolvență;
 • Hotărârea AGA din care să reiasă decizia asociaților sau acționarilor de a cumpăra la licitație bunul în cauză, dacă valoarea acestui bun depășește 50% din valoarea capitalului social al societății comerciale;
 • mandat de participare la licitație emis de societate;
 • datele de identificare ale reprezentantului firmei care participă la licitație (actul de identitate în original și copie).
Cum poți participa la licitațiile organizate de ANAF
Cum poți participa la o licitație organizată de ANAF

Verificarea și analizarea documentelor

Este important de menționat faptul că documentele depuse de ofertanți, respectiv îndeplinirea condițiilor de participare la licitația ANAF, vor fi verificate de către comisia de licitație, potrivit licitatia.ro.

 • Cu o oră înainte de începerea licitației, se va afișa la locul acesteia, lista cu ofertanții care au depus documentația de participare, încheindu-se în acest sens un proces-verbal de constatare.
 • De asemenea, la data licitației, executorul fiscal va verifica, în cazul plății taxei de participare la licitație prin decontare bancară sau prin mandat poștal, creditarea contului curent general al Trezoreriei Statului indicat de organul de executare pentru virarea acesteia.
 • Totodată, procesul verbal de constatare va cuprinde mențiuni cu privire la îndeplinirea condițiilor de participare la licitație pentru ofertanții care au fost admiși. De asemenea, procesul verbal va conține și mențiuni cu privire la neîndeplinirea condițiilor de participare la licitație pentru ofertanții respinși.
 • Licitația se face la locul unde se află bunurile sechestrate de către ANAF, la domiciliul sau sediul debitorului sau în alt loc stabilit de organul de executare, în orice zi lucrătoare, între orele 08:00 – 20:00.
 • Președintele comisiei de licitație va anunța bunul pentru care se licitează, pasul de licitare, în cazul în care sunt mai mulți participanți, care este cel mai mare preț din ofertele de cumpărare scrise, dacă acesta este superior prețului de pornire a licitației.