Home » Cum să faci orice » Cum se obține, de fapt, cazierul fiscal în cazul în care reprezinți o persoană juridică

Cum se obține, de fapt, cazierul fiscal în cazul în care reprezinți o persoană juridică

Alexandru Cazacu / 03.08.2021, 10:56
Cum se obține, de fapt, cazierul fiscal în cazul în care reprezinți o persoană juridică

Cazierul fiscal este un document prin care statul urmărește felul în care contribuabilii respectă normele fiscale, contabile și financiare. Cu toate acestea, haideți să vedem cum se obține cazierul fiscal, în cazul în care reprezinți o persoană juridică.

Cum se obține cazierul fiscal în cazul în care reprezinți o persoană juridică

De asemenea, cazierul fiscal are atât scopul de a preveni și de a combate evaziunea fiscală, dar și de a eficientiza administrarea impozitelor și taxelor datorate statului. Din acest punct de vedere, sunt vizate persoanele fizice, juridice sau entitățile fără personalitate juridică ce nu își desfășoară activitatea potrivit legislației în vigoare.

În următoarele rânduri, îți vom spune cum poți obține cazierul fiscal pentru persoane juridice și care sunt actele de care vei avea nevoie.

Documente necesare pentru certificatul de cazier fiscal (persoane juridice):

 • cerere tip, se distribuie gratuit – formularul 502 , (se depune de către reprezentantul legal al acestora sau prin reprezentant pe bază de mandat);
 • documentul care atestă numirea reprezentantului legal (acte constituire / certificat constatator de la oficiul registrului comerțului) și certificatul de înregistrare;
 • actul de identitate (BI/CI) al reprezentantului legal al acestora sau al reprezentantului pe bază de mandat, după caz, (original și copie);
 • împuternicirea, în cazul în care cererea se depune prin reprezentant.

Cum poți obține certificatul de cazier fiscal

Ei bine, procedura de solicitare și de emitere a acestui document este stabilită prin ordinul președintelui ANAF. Cazierul fiscal este emis, la nivel local, de Direcțiile Generale ale Finanțelor Publice Județene și Administrațiile Finanțelor Publice ale Municipiului București. Ei bine, cererile pentru eliberarea acestor documente trebuie depuse la organul fiscal responsabil cu administrarea acestora pe plan local.

Certificatele de cazier fiscal nu mai sunt ridicate de la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București. Excepție făcând contribuabilii mijlocii care au domiciliul fiscal în Capitală. Aceste documente se ridică, în București, de la departamentele specializate ale Administrațiilor Finanțelor Publice de Sector.

Cum poți să obții cazierul fiscal
Cum poți să obții cazierul fiscal

Când este obligatorie prezentarea cazierului fiscal

Deși certificatul de cazier fiscal conține date cu caracter informativ, în unele situații prezentarea acestui document este obligatorie. Potrivit Ordonanței de Guvern 39/2015, este obligatorie prezentarea certificatului de cazier fiscal în următoarele cazuri:

 • când asociați, acționari, membri și reprezentanți legali sau desemnați depun actele pentru înființarea societăților, a cooperativelor agricole, a societăților cooperative sau a entităților fără personalitate juridică;
 • când asociații sau membrii fondatori ai asociațiilor și fundațiilor vor să le înscrie în Registrul asociațiilor și fundațiilor;
 • când solicitanții vor să obțină autorizație pentru exercitarea unei activități independente;
  la cesiunea sau înstrăinarea părților sociale sau a acțiunilor, de către noii asociați, acționari sau membri;
 • când sunt numiți noi reprezentanți legali sau când sunt cooptați noi asociați, acționari sau membri cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanți legali, asociați, acționari sau membri;
 • în momentul numirii noilor reprezentanți legali sau al cooptării unor noi membri în asociații și fundații, atunci când ei devin și reprezentanți legali ai persoanei juridice deja înregistrate de către aceștia;
 • în alte situații prevăzute de lege.

Este important să menționăm faptul că, certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii și numai în scopul pentru care a fost eliberat.