Home » Life & Style » Care este pluralul cuvântului azil. Cum e corect, multe persoane fac greșeala

Care este pluralul cuvântului azil. Cum e corect, multe persoane fac greșeala

Ileana Mladinoiu / 27.02.2023, 12:44
Care este pluralul cuvântului azil. Cum e corect, multe persoane fac greșeala

Regretatul academician Alexandru Graur în introducerea lucrării „Capcanele” limbii române socotea important să se stabilească cum se poate indentifica o greșeală și ce este, de fapt, greșeala. Pentru un lingvist, greșeală înseamnă orice abatere de la normele limbii de la sistemul ei de funcționare. De exemplu, dacă cineva transformă „complet” în „complect”, luându-se după adjectivele neînrudite, dar în parte asemănătoare, ca „direct”, „perfect”, comite o greșeală. În timp, noua formă se generalizează, mai ales când marea parte a vorbitorilor o adoptă, devenind „corectă”, deoarece „bine e așa cum vorbește lumea”, completa academicianul citat, iar lingvistului nu-i rămâne decât să explice de ce se produce schimbarea.

Care este pluralul cuvântului azil

Prin materialul de față, nu ne-am propus să ne punem în postura de specialiști în lingvistică, ci doar să explicăm pentru oamenii care respectă și iubesc limba română, folosind cele mai la îndemână surse, cum arată pluralul substantivului neutru „azil”.

Ce e important să știi

Întrebuințarea pluralului „azile” în loc de „aziluri” este corectă? Se încadrează termenul „azil”, atunci când îl vom trece la plural, în categoria dubletelor cum ar fi: nivele/niveluri, seminare/seminarii, sau va figura alături de cele cu o singură formă de plural-frig/friguri, văzduh/văzduhuri?

Ambele cuvinte, ne referim la cele terminate în consoanele -l sau -r, au două forme de plural admise ca variante literare libere, cu preferință pentru una dintre ele, deci indicat să o alegem pe prima dintre ele, conform Dicționarului Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române, ediția a II-a revăzută și adăugită, lucrare elaborată în cadrul Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti” din București. Dar, cum rămâne cu neutrul „azil”.

Ce găsim în celelalte dicționare despre pluralul lui azil

În DOOM 2, ediția a II-a revăzută și adăugită a dicționarului, apărut la 15 iunie 2005, la inițiativa academicianului Eugen Simion, președintele Academiei Române (1998-2006), vom vedea la pagina 69, în dreptul cuvântului „azil” următoarele: s.n. pl. „aziluri”. A se înțelege că acest cuvânt este substantiv neutru și că pluralul lui este „aziluri”.

În DEXI, Dicționarul Expicativ Ilustrat al Limbii Române, după ce ni se explică toate sensurile termenului „azil”, se specifică faptul că pluralul lui  este în -uri, -e/din franțuzescul „asile”, latinescul „asylum-i” (loc inviolabil). Prin urmare, apar aici dubletele „aziluri/azile”. Un motiv să invocăm preferința/recomandarea,  aşa cum am specificat mai înainte, pentru prima variantă, respectiv „aziluri”.

„Ortografia este o convenție și, dacă insituția abilitată prin lege stabilește această convenție, normal ar fi ca ea să fie acceptată. Altminteri vom avea, ca în momentul de față, două sisteme ortografice. La ce bun?… Ce efect?”, se întreba profesorul Eugen Simion.

Reluăm argumentele pentru a adopta varianta „aziluri”, folosind pentru dicționare siglele DOOM 1, DOOM 2, ajungând şi la DOOM 3 care ne va răsturna întreaga teorie.

Pentru DOOM 1, singura formă corectă era „azile”, deoarece „aziluri” apărea considerată neconformă cu limba standard, utilizarea acesteia din urmă fiind nerecomandată.

Pentru DOOM 2, așa cum ați observat într-un paragraf anterior, „aziluri” este forma corectă.

Pentru DOOM 3, adică pentru Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a III-a revăzută şi adăugită din 2022, lucrare avizată de Consiliul științific al Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti” din București al Academiei Române, „azile” este dat ca formă acceptată de normă.

Acum, ne punem întrebarea firească. Să se fi întors DOOM 3, unde au fost introduse 3 600 de cuvinte noi, marcate cu semnul plus (+), care astfel pot fi ușor delimitate, și a circa 3 000 de modificări, marcate cu semnul exclamării (!)?, la DOOM 1, ediţia I, apărut în 1982?

Ioana Vintilă-Rădulescu, coordonatorul lucrării DOOM 3, precizează: „tendința este către o limbă cât mai normată; lumea vrea să știe cum se spune exact așa, și nu altfel. Și atunci am eliminat foarte multe dintre variante. Unele de grafie… Asta nu înseamnă că ce nu este în DOOM nu poate fi folosit”.

Care este în final forma corectă de plural pentru azil

Sensuri, sinonime, expresii  pentru „azil/azile”, ca substantiv neutru.

1.Loc unde cineva găsește ocrotire cu sinonimele: adăpost, refugiu.

1.1.Drept de azil=drept de a se stabili pe teritoriul altei țări, de care se bucură în virtutea legii un refugiat politic.

1.2. Azil politic = acordare de către un stat a dreptului de intrare și de stabilire pe teritoriul său unei persoane străine persecutate în țara sa din motive politice.

2.Instituție de asistență socială pentru întreținerea bătrânilor, infirmilor, copiilor orfani etc.

Azil, aziluri, s. n. 1. (Adesea în legătură cu verbele a cere, a găsi, a da, a oferi). Loc unde cineva se simte în siguranță, unde capătă ocrotire sau adăpost… unde găsește repaus sau odihnă; refugiu.

În proiectul găzduit de site-ul corectromaneste.wordpress.com „Să vorbim corect românește- Poveștile limbii române” (limba romana, gramatica, vocabular, corect, ortografie, sinonime, ortoepie, morfologie, sintaxa, dex, doom), Gabriela Moraru afirmă, pe bună dreptate, că există o concurență între desinențele de plural ale substantivelor neutre -e și -uri, ceea ce ne face să oscilăm de multe ori între ele. Totuși, ceea este bine din toată povestea asta este faptul că ne întrebăm ce alegem în final/care este forma corectă.

S-au făcut și studii despre concurența dintre cele două desinențe de plural, cum este cel al profesorului Grigore Brâncuș realizat, ce-i drept, în 1975.  Din totalul de 4586 de substantive neutre, observă profesorul, 3061 formează pluralul în -e, 1307 au desinența -uri, iar pentru 57 ambele forme sunt corecte. Restul de 161, cele terminate la singular în -iu, fac pluralul în -i. Totuși, remarcă autoarea, există reguli care au excepții și care nu se pot aplica peste tot. Rămânem la dispoziția  DOOM-urilor.

Câteva exemple de substantive neutre a căror desinență de plural se greșește mai des: aragaze, aziluri, canale, chibrituri, colete, completuri, horoscoape, profiluri, șampoane etc.

Întroducând termenul azil cu forma de plural într-o propoziție, obținem: S-au construit multe aziluri de bătrâni și nu multe azile de bătrâni.

„Formele corecte de plural ale substantivelor neutre fac bine la limbă!”, ca să încheiem într-o notă optimistă articolul, așa cum încheie de fiecare dată postările Gabriela Moraru.