Home » Știri » Când încep înscrierile la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza și cum trebuie să arate dosarul complet

Când încep înscrierile la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza și cum trebuie să arate dosarul complet

Alexandru Cazacu / 13.04.2021, 13:11
Când încep înscrierile la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza și cum trebuie să arate dosarul complet

Academia de poliție Alexandru Ioan Cuza organizează anul acesta concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licență la Facultatea de Poliție, Facultatea de Poliție de Frontieră, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Facultatea de Pompieri și la Facultatea de Arhivistică. Când încep înscrierile și cum trebuie să arate dosarul puteți afla mai departe.

Când încep înscrierile la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza și ce trebuie să conțină dosarul

Cei care vor să se înscrie la Academia de Poliție în acest an, trebuie să știe că înscrierile se fac în luna iulie. Atât proba sportivă cât și cea scrisă se vor ține în luna august, iar examinarea medicală la sfârșitul lui august, începutul lui septembrie. Participanții la concursul de admitere vor putea afla rezultatele finale în perioada 12-13 septembrie.

Totodată, proba scrisă nu va dura mai mult de 4 ore, iar testul grilă va fi din disciplinele Istorie, Limba română și o limbă străină, pentru facultățile de Poliție, de Poliție de Frontieră, de Jandarmi și de Științe Juridice și Administrative (Drept), respectiv din Algebră-analiză matematică și Fizică pentru Facultatea de Pompieri.

Calendarul admiterii la Academia de Poliție 2021

 • 12-16 iulie 2021: depunerea cererilor tip de înscriere
 • 12-21 iulie 2021: depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare
 • până la data de 25 iulie 2021: examinarea psihologică
 • 1-4 august 2021: procesarea informațiilor și repartizarea computerizată a candidaților pe centre zonale de selecție, la nivelul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”
 • 7-12 august 2021: proba de evaluare a performanței fizice și afișarea rezultatelor
 • 13 august 2021: afișarea listei candidaților pentru susținerea probelor scrise și repartiția acestora pe serii de concurs
 • 14-15 august 2021: probele scrise
 • 17-18 august 2021: afișarea rezultatelor provizorii la probele scrise
 • 19-20 august 2021: depunerea contestațiilor la probele scrise – exclusiv online la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”
 • 21-22 august 2021: soluționarea contestațiilor la probele scrise (la sediul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”) și afișarea ierarhizării provizorii a candidaților după probele scrise
 • 23 august – 11 septembrie 2021: examinarea medicală
 • 12-13 septembrie 2021: afișarea rezultatelor definitive ale candidaților declarați ”admis”
 • 15 septembrie 2021: prezentarea candidaților declarați ”admis” în vederea înmatriculării.
Când încep înscrierile la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza și ce trebuie să conțină dosarul complet
Când încep înscrierile la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza și ce trebuie să conțină dosarul complet

Ce trebuie să conțină dosarul de recrutare

 • a) cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la Secretariatul unității cu atribuții de recrutare 
 • b) documentele care atestă absolvirea studiilor liceale: pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în promoțiile anterioare anului 2021 – diploma de bacalaureat și foaia matricolă a studiilor liceale sau adeverință (pentru promoția absolventă în anul concursului), în copii certificate pentru conformitate cu originalul sau copii legalizate;
 • pentru candidații care au absolvit, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), studii liceale în afara României, în promoțiile anterioare anului 2021 – atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de către direcția de specialitate din cadrul M.Ed. (copie certificată cu originalul de către funcționarul competent/copie legalizată); diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;
 • foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată.

În cazul candidaților cu premii la olimpiade/copii de polițiști sau personal militar, inclusiv:

 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie și consimțământul informat, conform anexelor nr. 2 și 3 la OMAI nr. 105/2020;
 • copie după cartea de identitate (pentru cei care și-au schimbat numele – copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui);
 • copie după certificatul de naștere;
 • copie după certificatul de căsătorie, pentru candidații care și-au schimbat numele în urma căsătoriei;
 • avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele evaluării psihologice s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
 • cazierul judiciar al candidatului/extrasul de pe cazierul judiciar, solicitat de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului;
 • o fotografie color 9/12 cm (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia);
 • declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare;
 • documentele doveditoare obținerii distincțiilor (în funcție de caz). La dosarul de recrutare se pot depune copii ale documentelor solicitate, certificate pentru conformitate și semnate atât de către persoana desemnată cât și de către candidat. Copiile certificate pentru conformitate cu originalul se realizează doar după originalul documentelor, nu și după copiile legalizate, care se depun în original.

Mai multe detalii puteți găsi pe academiadepolitie.ro.