Home » Știri » De ce spunem Amin după fiecare rugăciune și ce înseamnă de fapt

De ce spunem Amin după fiecare rugăciune și ce înseamnă de fapt

Manolică Anca / 19.10.2020, 10:38
De ce spunem Amin după fiecare rugăciune și ce înseamnă de fapt

Obișnuim să spunem „Amin” de fiecare dată când rostim o rugăciune sau ne aflăm într-un moment greu și simțim nevoia apropierii de Dumnezeu. Deși, mulți îl folosim, puțini sunt cei care știu originea termenului. De ce spunem Amin după fiecare rugăciune și ce înseamnă de fapt.

De ce spunem Amin. Însemnătatea cuvântului

Iisus Hristos își începea, de cele mai multe ori, cuvântările către apostolii săi rostind mai întâi cuvântul ”amin”. ”Amin, amin vă zic vouă!”, iar în Biblie, expresia a fost tradusă prin sintagma ”Adevăr vă zic vouă!”. Vorbele Mântuitorului Iisus Hristos reprezentau adevărul pur și sincer.

Cuvântul „amin” provine din limba ebraică și, în traducere simplă, acesta înseamnă ”așa să fie” sau ”cu adevărat”. În esență, termenul întărește o rugăciune și se spune fie la începutul acesteia, fie la finalul ei.

Acesta nu este folosit doar de credincioșii ortodocși sau catolici. Evreii și musulmanii îl folosesc și ei adesea pentru a întări credința și rugăciunea.

În Dicționarul explicativ al limbii române (DEX), cuvântul este explicat astfel: „este folosit în texte religioase sau în practica Bisericii creștine, utilizat ca formă de încheiere a rugăciunilor. Adevărat! așa să fie! ♦ Fam. Adio! s-a terminat! 2. S. n. (Pop.; în expr.) Cât(u-i) aminul sau până (ori nici) la amin = niciodată, nicidecum. – Din sl. aminŭ”

De ce spunem Amin după fiecare rugăciune și ce înseamnă de fapt
De ce spunem Amin după fiecare rugăciune și ce înseamnă de fapt

De ce spunem Amin. Cuvântul îl reprezintă pe Însuși Hristos

Mulți dintre noi îl rostesc în grabă la sfârșitul rugăciunilor pentru că așa au văzut, învățat sau auzit de la părinții sau confesorii lor, dar nu pun prea mult accent pe semnificația cuvântului.

„Amin” trebuie rostit încet, cu evlavie și din inimă, pentru că acest cuvânt reprezintă un puternic legământ de credință. Odată cu rostirea lui, omul își mărturisește credința și angajamentul de a respecta și urma întru totul cuvântul lui Dumnezeu.

Există un pasaj foarte clar în Apocalipsă care asociază cuvântul ”amin” cu Fiul Domnului, cel care avea să vină pentru mântuire și credință: Apocalipsa 3, 14 – „Acesta zice Cel ce este Amin, martorul cel credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu.”

Acest fragment trimite către Geneză și forța creatoare a divinității: „la început a fost cuvântul” și s-a întrupat lumea, iar Fiul Său a fost ”începutul zidirii” unei noi credințe, mai statornice și mai puternice.

În limbajul popular, cuvântul ”amin” a căpătat un sens ușor modificat. Se folosește, uneori, cu scopul de a sublinia faptul că ai terminat cuvântarea și că ai expus cele mai bune și solide argumente sau că ai recunoscut că un lucru este adevărat și vei acționa în consecință. Alteori, cuvântul poate să însemne „gata”, „asta am avut de zis”, „așa să faci, cum am zis eu”.

De ce spunem Amin după fiecare rugăciune și ce înseamnă de fapt
De ce spunem Amin după fiecare rugăciune și ce înseamnă de fapt

Rugăciunea de zi cu zi

Iată o rugăciune de zi cu zi pe care orice credicios ar trebui să o rostească:

„Slavă ție Dumnezeul nostru slavă Ție (de trei ori).

Doamne Dumnezeule Isuse Hristoase și Maica Domnului miluiește- și  mântuiește pe mine păcătosul și robul Tău.
Sfinte Dumnezeule Sfinte tare Sfinte fără de moarte Miluiește-ne pe noi (de trei ori).
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeule, Isuse Hristoase și Maica Domnului, dațimi înțelepciuneaputerea de viață, puterea de muncă și sănătatea de care am nevoie, feriți de tot răulalungați tot răul din jurul meu și mai ales din mintea mea, trimite-ți și sați îngerul păzitor   păzească și   ocrotească în tot ceasul zilei și al nopțiiluminați-mi mintea și îndreptați pe drumul cel bun.

Aducețimi și dați-mi liniștea în suflet de care am nevoie, feriți de toate bolile și țineți sănătos în continuareVindecați și alungați de la mine toate bolile pe care le știu și pe care nu le știuferiți de toate accidentele mai ales când sunt plecat cu mașina sau pe jos. Dați-mi cât mai multă înțelepciune pentru t mai multă rugăciune, mai ales pentru cea a minții și a inimii ca  pășesc pe drumul cel drept și adevărat către Hristos. Alungați și țineți departe de mine toate patimile cele de scârbăpatima alcoolului și a bețieipatima preacurviei a sexului și a pornografiei, patima mâncatului mult și în neștire și patima leneviei și a trândăviei.

Alungați și țineți departe de mine pe tot vrăjmașul cel văzut și cel nevăzut și pe toți cei care vor mi facă rău văzuți și nevăzuți dușmani: cu gândul, cu fapta sau cu vorba și luminațile lor mintile și nu ți pe șarpele cel viclean  pătrundă în mintea lor  coboare la inima  devină faptă. Amin.

Sfinte Dumnezeule Sfinte tare Sfinte fără de moarte Miluiește-ne pe noi (de trei ori).
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acuma și pururea și în veci vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeule Isuse Hristoase și Maica Domnului miluiește- și  mântuiește pe mine păcătosul și robul TăuAmin.”