Home » Știri » Știri sociale » Cum se obține ajutorul de șomaj. Documente necesare și ghid de aprobare

Cum se obține ajutorul de șomaj. Documente necesare și ghid de aprobare

Pană Emanuela / 06.07.2021, 20:00
Cum se obține ajutorul de șomaj. Documente necesare și ghid de aprobare

Cu toate că nu dorim nimănui să aibă nevoie de ajutorul de șomaj, există numeroase persoane care au rămas fără un loc de muncă, iar această modalitate de sprijin a statului poate reprezenta o soluție pe termen scurt pentru un trai decent. Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a obține ajutorul de șomaj, cum se calculează indemnizația și care sunt actele de care ai nevoie, afli în continuare.

Cum se obține ajutorul de șomaj

Cei care au rămas fără loc de muncă, din cauza prelungirii parcă la nesfârșit a crizei sanitare provocate de pandemia de COVID-19 sau din alte motive, pot cere statului o indemnizație de șomaj, însă trebuie să îndeplinească anumite condiții legale.

Un aspect foarte important când vine vorba despre acordarea indemnizației de șomaj ține de perioada în care ai muncit (atenție: legal, cu acte, nu „la negru“!) și ce taxe a plătit angajatorul pentru tine la bugetul de stat.

Ce este șomajul

Șomajul reprezintă „procentul de indivizi din forța de muncă ce nu au loc de muncă, dar caută unul“ –  New Palgrave Dictionary of Economics.

Definiția șomajului diferă, însă, de la un stat la altul și, în consecință, și rata raportată a șomajului diferă de la o țară la alta, chiar și în condiții identice ale pieței muncii. În România, șomajul este reglementat prin Legea nr. 76/2002, care consideră șomere acele persoane care nu au un loc de muncă și nu câștigă bani sau veniturile pe care le obțin (din activități autorizate legal) sunt mai mici decât valoarea indicatorului social de referință (ISR), a cărui valoare este, și în anul 2021, tot de 500 de lei.

Cine beneficiază de ajutor de șomaj

După cum stabilește legea mai sus amintită, pot fi considerați șomeri și pot cere indemnizația de șomaj chiar și absolvenții în vârstă de cel puțin 16 ani, care nu au reușit să se angajeze într-o perioadă de 60 de zile de la terminarea școlii, chit că nu au un stagiu de cotizare minim.

De asemenea, pot solicita indemnizație de șomaj persoanele aflate într-una dintre situațiile de mai jos:

 • le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor;
 • le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți sau aleși, dacă anterior nu au fost încadrați în muncă sau dacă reluarea activității nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activității angajatorului. Aici vorbim despre persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului;
 • le-a încetat mandatul pentru care au fost aleși, în situația persoanelor care își desfășoară activitatea în funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;
 • le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
 • au încheiat contract de asigurare pentru șomaj și nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri sub 500 de lei;
 • au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate și care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă și nu au reușit să se încadreze în muncă;
 • reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitiva, nu mai este posibilă la unitățile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activității, sau la unitățile care au preluat patrimoniul acestora;
 • le-a încetat contractul de mandat sau contractul de management;
 • le-a încetat activitatea desfășurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia au realizat venituri de natura celor salariale din alte state ale Uniunii Europene, din motive neimputabile.

Citește și: Cele mai sărace orașe din România – topul suferinței

Documente necesare și ghid de aprobare

Pentru a putea beneficia de indemnizația de șomaj în 2021, trebuie să depui o serie de acte la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Cum se calculează indemnizația de șomaj și de ce acte ai nevoie pentru a o obține
Cum se calculează indemnizația de șomaj și de ce acte ai nevoie pentru a o obține

Acte pentru ajutor de șomaj în 2021

 • Cerere-tip;
 • Actul de identitate (în original);
 • Actele de studii și de calificare (în original, dar și în copie);
 • Adeverință medicală din care să rezulte că ești clinic sănătos sau apt de muncă, ori că ai eventuale restricții medicale;
 • Actele eliberate de organele financiare teritoriale din care să reiasă că nu realizezi venituri sau că realizezi din activități monitorizate legal, dar suma rezultată în urma acestora nu depășește valoarea indicatorului social de referinta (ISR) – 500 de lei.

Cât timp se acordă indemnizația de șomaj

Atunci când vine vorba de stabilirea perioadei de acordare a ajutorului bănesc, important este stagiul de cotizare – perioada muncită legal, în care s-a datorat și plătit statului contribuția pentru șomaj sau perioada în care o persoană s-a asigurat pe cont propriu pentru șomaj și a plătit contribuția stabilită contractual.

Astfel, potrivit Legii nr. 76/2002, valoarea indemnizației de șomaj depinde de stagiul de cotizare, astfel:

 • 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
 • 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
 • 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Care e cuantumul indemnizației

În ceea ce privește cuantumul efectiv al indemnizației, ajutorul bănesc va fi acordat lunar, în funcție de stagiul de cotizare, după cum urmează:

 1. 75% din valoarea ISR – valabil pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;
 2. 75% din valoarea ISR, la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea (asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare) unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare:
  • 3% – valabil pentru persoanele cu un stagiu de minimum 3 ani;
  • 5% – valabil pentru persoanele cu un stagiu de minimum 5 ani;
  • 7% – valabil pentru persoanele cu un stagiu de minimum 10 ani;
  • 10% – valabil pentru persoanele cu un stagiu de minimum 20 de ani.