Home » Știri » Știri sociale » Programă informatică BAC 2022. Materia de studiu pentru elevi

Programă informatică BAC 2022. Materia de studiu pentru elevi

Manolică Anca / 21.06.2022, 13:31
Programă informatică BAC 2022. Materia de studiu pentru elevi

Programă informatică BAC 2022. Tot ceea ce trebuie să știe un absolvent de clasa a XII-a pentru a promova proba la informatică pe care o va susține miercuri, 21 iunie 2022. Descoperă, în rândurile de mai jos, materia pe care trebuie să o învețe elevii din ani terminali, care aleg să susțină proba la această disciplină.

Programă informatică BAC 2022. Ce au avut de învățat elevii

Elevii susțin timp de trei zile probele scrise ale Bacalaureatului. Limba și literatura română, proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) și proba la alegere a profilului și specializării (Geografie, Logică, Chimie, Fizică, Biologie, Informatică).

Potrivit calendarului, anul acesta, elevii care au terminat clasa a XII-a susțin proba scrisă la informatică pe 22 iunie 2022. La fel ca și în anii trecuți, Ministerul Educației publică o programă ce conține materia pe care adolescenții trebuie să o învețe pentru examenul de BAC 2022, în cazul de față, la informatică.

Este important de menționat faptul că această programă la informatică pentru examenul de BAC 2022 este aceeași cu cea de anul trecut:

Conținut programă informatică BAC 2022 – specializarea matematică-informatică

 • Algoritmi
  • Noțiunea de algoritm, caracteristici
  • Date, variabile, expresii, operații
  • Structuri de bază: liniară, alternativă și repetitivă
  • Descrierea algoritmilor, reprezentare în pseudocod
 • Elementele de bază ale unui limbaj de programare (Pascal sau C, la alegere)
  • Vocabularul limbajului
  • Constante. Identificatori
  • Noțiunea de tip de dată. Operatori aritmetici, logici, relaționali
  • Definirea tipurilor de date
  • Variabile. Declararea variabilelor
  • Structura programelor. Comentarii
  •  Expresii. Instrucțiunea de atribuire
  • Citirea /scrierea datelor
  • Structuri de control: instrucțiunea compusă, structuri alternative și repetitive
 • Subprograme predefinite
  • Subprograme. Mecanisme de transfer prin intermediul parametrilor
  • Proceduri și funcții predefinite
 • Tipuri structurate de date
  • Tipul tablou
  • Tipul șir de caractere: operatori, proceduri și funcții predefinite pentru: citire, afișare, concatenare, căutare, extragere, inserare, eliminare
  • Tipul înregistrare
 • Fișiere text
  • Fișiere text. Tipuri de acces
  • Proceduri și funcții predefinite pentru fișiere text
 • Algoritmi elementari
  • Probleme care operează asupra cifrelor unui număr
  • Divizibilitate. Numere prime. Algoritmul lui Euclid
  • Șirul lui Fibonacci
  • Determinare minim/maxim
  • Metode de ordonare: metoda bulelor, selecției
  • Interclasare
  • Metode de căutare: secvențială, binară
  • Analiza complexității unui algoritm considerând criteriile de eficiență durata de executare și spațiu de memorie utilizat
 • Subprograme definite de utilizator
  • Proceduri și funcții: declarare și apel, parametri formali și parametri efectivi, parametri transmiși prin valoare, parametri transmiși prin referință, variabile globale și variabile locale, domeniu de vizibilitate
  • Proiectarea modulară a rezolvării unei probleme
 • Recursivitate
  • Proceduri și funcții recursive
 • Metoda backtracking
  • Probleme de generare
 • Generarea elementelor combinatoriale
  • Permutări, aranjamente, combinări
  • Produs cartezian, submulțimi
 • Grafuri
  • Grafuri neorientate: terminologie (nod/vârf, muchie, adiacență, incidență, grad, lanț, lanț elementar, ciclu, ciclu elementar, lungime, subgraf, graf parțial), proprietăți (conex, componentă conexă, graf complet), metode de reprezentare în memorie (matrice de adiacență, liste de adiacență)
  • Arbori: terminologie (nod, muchie, rădăcină, descendent, descendent direct/fiu, ascendent, ascendent direct/părinte, frați, nod terminal, frunză), metode de reprezentare în memorie (matrice de adiacență, vector de „tați”)

Conținut programă informatică BAC 2022 – specializarea științe ale naturii

 • Algoritmi
  • Noțiunea de algoritm, caracteristici
  • Date, variabile, expresii, operații
  • Structuri de bază: liniară, alternativă și repetitivă
  • Descrierea algoritmilor, reprezentare în pseudocod
 • Elementele de bază ale unui limbaj de programare (Pascal sau C, la alegere)
 • Vocabularul limbajului
  • Constante. Identificatori
  • Noțiunea de tip de dată. Operatori aritmetici, logici, relaționali
  • Definirea tipurilor de date
  • Variabile. Declararea variabilelor
  • Structura programelor. Comentarii
  • Expresii. Instrucțiunea de atribuire
  • Citirea/scrierea datelor
  • Structuri de control: instrucțiunea compusă, structuri alternative și repetitive
 • Subprograme predefinite
  • Subprograme. Mecanisme de transfer prin intermediul parametrilor
  • Proceduri și funcții predefinite
  • Tipuri structurate de date
  • Tipul tablou – tablouri unidimensionale
 • Fișiere text
  • Fișiere text. Tipuri de acces
  • Proceduri și funcții predefinite pentru fișiere text
 • 6. Algoritmi elementari
  • Probleme care operează asupra cifrelor unui număr
  • Divizibilitate. Numere prime. Algoritmul lui Euclid
  • Șirul lui Fibonacci
  • Determinare minim/ maxim
  • Metode de ordonare: metoda bulelor, selecției
  • Interclasare
  • Metode de căutare: secvențială, binară
  • Analiza complexității unui algoritm considerând criteriile de eficiență durata de
   executare și spațiu de memorie utilizat

Vezi aici întreaga Programă pentru informatică la BAC 2022.

Calendar Bacalaureat 2022, sesiunea de vară

 • 20 iunie 2022 – Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 21 iunie 2022 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 22 iunie 2022 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
 • 23 iunie 2022 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 27 iunie 2022 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00
 • 28 – 30 iunie 2022 – Rezolvarea contestațiilor
 • 1 iulie 2022 – Afișare rezultate finale

La fel ca în fiecare an, examenul de Bacalaureat se desfășoară în două sesiuni, cea de vară și cea de toamnă. Candidații care nu promovează examenul din prima, mai primesc o șansă în toamnă.

Calendar Bacalaureat 2022, sesiunea de toamnă

 • 18 – 25 iulie 2022 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 16 august 2022 – Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 17 august 2022 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 18 august 2022 – Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă
 • 19 august 2022 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 22 – 23 august 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 24 august 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 25 august 2022 – Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 26 și 29 august 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 31 august 2022 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
 • 1 – 2 septembrie 2022 – Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2022 – Afișare rezultate finale.

Examenul de Bacalaureat 2022 continuă miercuri, 22 iunie, cu proba la alegere, iar pe data de 23 iunie elevii susțin proba la limba maternă.

Reamintim faptul că, pentru a fi promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: să susțină toate probele scrise, la care trebuie să obțină cel puțin nota 5, iar media finală a acestor probe să fie minim 6.