Home » Tehnologie & Știinta » Diferența dintre masă și greutate. Mulți sunt tentați să creadă că reprezintă același lucru, dar sunt deosebiri majore

Diferența dintre masă și greutate. Mulți sunt tentați să creadă că reprezintă același lucru, dar sunt deosebiri majore

Voicu Costin / 21.05.2022, 16:35
Diferența dintre masă și greutate. Mulți sunt tentați să creadă că reprezintă același lucru, dar sunt deosebiri majore

Masa și greutatea sunt unele dintre cele șapte mărimi fizice fundamentale. Cu ajutorul lor putem folosi anumite formule corelate care să ne ajute să aflăm anumite informații. Fizicienii și alți oameni au încercat de-a lungul timpului să ne explice pe înțelesul nostru, datorită unor experimente, cum putem să facem diferența între masă și greutate. Așadar, care este diferența dintre masă și greutate? Cum le putem diferenția?

Ce este masa

Masa unui corp sau a unei particule este una din cele 7 mărimi fizice fundamentale. Masa se definește ca o mărime ce determină măsura inerției unui corp sau particulă, determinabilă la nivel macroscopic și măsurată, de asemenea, macroscopic. Totodată, masa, prin intermediul masei atomice este legată de cantitatea de substanță conținută într-un corp sau sistem fizic închis. Masa este o mărime fundamentală, scalară și extensivă; pentru sistemele fizice macroscopice are caracter de mărime globală. A nu se confunda cu greutatea unui corp, care este o forță.

Simbol și unitate de măsură

Simbolul masei este litera minusculă „m”, iar unitatea sa de măsură, în Sistemul Internațional (SI) este „kilogram”, sau exprimat simbolic și comun, „1 kg”.  Alături de lungime și timp, masa reprezintă una din cele trei măsuri fundamentale sau esențiale din mecanică. A nu se confunda kilogramul cu kilogramul-forță.

În știință și inginerie, greutatea unui obiect este legată de forța care acționează asupra obiectului, fie datorită gravitației, fie unei forțe de reacție care îl ține pe loc.

Ce este greutatea

Unele manuale standard definesc greutatea ca o cantitate vectorială, forța gravitațională care acționează asupra obiectului. Alții definesc greutatea ca o cantitate scalară, mărimea forței gravitaționale. Alții îl definesc ca mărimea forței de reacție exercitate asupra unui corp prin mecanisme care îl mențin în loc.

Astfel, într-o stare de cădere liberă, greutatea ar fi zero. În acest sens al greutății, obiectele terestre pot fi lipsite de greutate, ignorând rezistența aerului, faimosul măr căzut din copac, în drumul său spre pământul de lângă Isaac Newton, ar fi fost lipsit de greutate.

Unitatea de măsură pentru greutate este cea a forței, care în Sistemul internațional de unități (SI) este newton (simbol – N). De exemplu, un obiect cu o masă de un kilogram are o greutate de aproximativ 9,8 newtoni pe suprafața Pământului și aproximativ o șesime pe Lună. Deși greutatea și masa sunt cantități științific distincte, termenii sunt adesea confundați între ei în utilizarea de zi cu zi.

Complicațiile suplimentare în elucidarea diferitelor concepte de greutate au legătură cu teoria relativității conform căreia gravitația este modelată ca o consecință a curburii spațiu-timp. În comunitatea didactică, a existat o dezbatere considerabilă de peste o jumătate de secol cu privire la definirea greutății pentru studenți.

Care este diferența dintre masă și greutate?

Masa reprezintă suma materiei unui corp. De exemplu, masa unui lingou de aur este dată de suma maselor atomilor de aur ce constituie respectivul lingou. În schimb, greutatea este direct legată de forța gravitațională. Așadar, același obiect poate avea o greutate diferită în funcție de unde se află în Univers.

Relaţia dintre cele două mărimi fizice este: Greutatea = Masa × Gravitaţia.

Masa este o proprietate a materiei. Ea va fi aceeași, indiferent unde se va afla în spaţiu. Greutatea este legată de gravitație și ea va varia în funcție de locul unde se va afla la un moment dat. Trebuie să știți că masa unui obiect nu poate fi niciodată zero, dar greutatea poate avea această valoare, dacă nu este exercitată o forță gravitațională, cum ar fi în spațiu.