Home » Utile » Ce trebuie să știe un angajat, dacă este cercetat disciplinar

Ce trebuie să știe un angajat, dacă este cercetat disciplinar

Alexandru Cazacu / 22.06.2021, 14:24
Ce trebuie să știe un angajat, dacă este cercetat disciplinar

Intenționat sau nu, la un moment dat, orice angajat poate săvârși o abatere disciplinară pentru care poate fi cercetat. Așadar, în urma unei abateri disciplinare a salariatului, angajatorul poate demara o cercetare disciplinară. Cu toate acestea, salariatul trebuie să își cunoască drepturile și să știe cum să se apere dacă este cercetat disciplinar.

Ce trebuie să știe un angajat, dacă este cercetat disciplinar

Așadar, salariații care sunt convocați pentru a participa la cercetarea disciplinară trebuie să știe câteva lucruri esențiale pentru a se putea apăra mai bine. În acest context, noi îți vom spune în următoarele rânduri care sunt drepturile angajatului care este în această situație.

  • Salariatului trebuie să i se aducă la cunoștință motivul pentru care este cercetat disciplinar. Cu toate că nu există o prevedere precisă cu privire la obiectul cercetării disciplinare, documentul de înștiințare trebuie să cuprindă informații despre fapta sau faptele pe care angajatorul presupune că le-ar fi săvârșit, precizarea normelor legale, ale regulamentului intern/contractului colectiv sau individual de muncă pe care salariatul le-ar fi încălcat.
  • De asemenea, salariatul trebuie să fie informat despre data și ora la care va fi desfășurată cercetarea. Acest lucru trebuie să îi ofere angajatului un timp rezonabil pentru a-și pregăti apărarea. Totodată, această perioadă de timp trebuie să-i permită salariatului posibilitatea de a apela la un consultant extern specializat în acest sens sau de a solicita asistență din partea organizației sindicale.
  • Angajatul trebuie să fie înștiințat și în legătură cu locul în care se va prezenta pentru cercetarea disciplinară. În ultima perioadă, mulți angajați și-au desfășurat activitatea la distanță, așadar ei au posibilitatea de a participa la cercetarea disciplinară tot prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță.
  • După cum spuneam mai sus, salariatul are dreptul de a fi asistat la cercetarea disciplinară de un consultant extern specializat în legislația muncii ori de un reprezentant al sindicatului din care face parte. Potrivit Codului Muncii, consultantul extern poate fi și un avocat. Cel care asistă salariatul nu este limitat la prezența fizică, iar dacă toți participanții sunt de acord, procedura poate fi desfășurată și în sistem online ori hibrid și chiar înregistrată.
  • Salariatul trebuie să fie informat în legătură cu consecințele abaterilor disciplinare. Acestea sunt cele prevăzute de Codul Muncii, regulamentul intern sau abaterile disciplinare menționate în contractul de muncă.
Tot ce trebuie să știe un angajat dacă este cercetat disciplinar
Ce trebuie să știe un angajat dacă este cercetat disciplinar

Dacă toate aceste precizări nu există, atunci nu ne aflăm în fața unei cercetări disciplinare care să-i asigure angajatului dreptul la apărare recunoscut de Codul muncii, salariatul fiind în imposibilitatea de a aduce probe ori de a prezenta un punct de vedere pentru a-și susține și proba nevinovăția, potrivit avocatnet.ro.

Cum va fi stabilită sancțiunea salariatului

Dacă pe parcursul cercetării disciplinare se constată că angajatul a săvârșit o faptă, cu vinovăție și în legătură cu munca sa, persoana desemnată sau comisia stabilită va putea analiza restul elementelor pe baza cărora angajatorul va individualiza și stabili sancțiunea, acestea fiind următoarele:

  • împrejurările în care fapta a fost săvârșită;
  • gradul de vinovăție a salariatului;
  • consecințele abaterii disciplinare;
  • comportarea generală în serviciu a salariatului;
  • eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.