Home » Utile » Model de împuternicire pentru o firmă

Model de împuternicire pentru o firmă

Cojocaru Cristian / 24.09.2021, 13:20
Model de împuternicire pentru o firmă

O împuternicire pentru firmă reprezintă documentul prin care persoana juridică dă dreptul unui terț de a reprezenta compania în diferite situații. Află cum arată această împuternicire dar și ce anume trebuie să conțină.

Cine poate elibera o împuternicire pentru firmă

Împuternicirea legală sau așa cum mai este ea cunoscută sub denumirea de procură reprezintă documentul prin care o persoană juridică acordă unui terț drepturile de a reprezenta firma respectivă în diferitele situații. Aceasta procură, pentru a fi valabilă, trebuie să conțină unele elemente obligatorii.

O persoană care întreprinde unele operațiuni legale în numele altcuiva trebuie, din punct de vedere legal, să dețină o împuternicire. Acest lucru este valabil atât în cazul persoanelor fizice, cât și în cazul celor juridice. Astfel că, firmele, atunci când deleagă o terță persoană pentru a ridica documentele sau pentru a face anumite operațiuni bancare, va trebui să îi acorde celei din urmă o procură care a fost redactată și semnată în cadrul unui birou notarial, pentru ca totul să se desfășoare conform legii în vigoare.

Administratorul societății comerciale va putea împuternici orice persoană fizică pentru ca aceasta să ducă la bun-sfârșit anumite operațiuni legale în numele companiei respective. Această procură reprezintă acordul legal prin care administratorul dă drepturi de a efectua operațiuni persoanei respective pentru a încheia un act sau pentru a depune ori ridica documente în numele companiei.

O procură de împuternicire pentru o firmă trebuie să conțină următoarele elemente:

  • datele de identificare ale companiei respective în termenii legali, numindu-se mandant;
  • datele de identificare ale persoanei care urmează a fi împuternicită, în termeni legali numindu-se mandatar;
  • scopul pentru care are loc împuternicirea;
  • data de la care împuternicirea începe a-și produce efectele juridice;
  • semnătura administratorului societății comerciale;
  • ștampila societății comerciale pentru care se va acorda împuternicirea.

În spatele unei astfel de împuterniciri pot exista mai multe motive, astfel că printre cele mai uzuale procuri sunt cele ale contabililor. În acest fel, aceștia vor avea dreptul de a depune în numele societății comerciale declarațiile fiscale la ANAF. Pe lângă acestea, imputernicirile pentru ca o terță persoană să poată cumpăra sau vinde autoturisme pentru o societate comercială sunt, de asemenea, foarte întâlnite.

împuternicire firmă
Model imputernicire societate comerciala

Tipuri de împuterniciri ale unei societăți

În ceea ce privește tipurile de împuterniciri, acestea pot avea legătură cu administrarea unor venituri sau a unor bunuri deținute de către societatea comercială. Un exemplu în acest sens este reprezentat de încasarea remunerației pentru chirii, administrarea unor imobile sau încheierea contractelor de muncă ale viitorilor angajați, lucruri efectuate cu ajutorul unei astfel de împuterniciri.

Totodată, mandatarul sau cel care a dobândit drepturile legale din parte societății comerciale va putea face anumite contracte cu alte companii prestatoare de servicii. Un alt tip de împuternicire constă în cele de dispoziție, astfel că persoana împuternicită va putea realiza operațiuni bancare în numele societății. În acest sens, mandatarul va putea retrage resurse financiare din contul societății comerciale, va putea vinde proprietăți sau bunuri care aparțin companiei sau va putea elibera acte de lichidare ale acesteia.

Procura de conservare dă dreptul personei împuternicite să verifice evidențele contabile, să poată depune bilanțuri ale companiei respective, să semneze procese verbale sau declarații fiscale sau să plătească taxele și impozitele firmei pe care o reprezintă. Tot cu ajutorul procurii de conservare, terța persoană va putea reprezenta societatea comercială la Oficiul Registrului Comerțului, în cazul în care anumite operațiuni juridice necesită efectuate. De-a lungul timpului, statului unei societăți comerciale poate suferi modificări, astfel că o procură de conservare va ajuta la înregistrarea acelor modificări și semnarea de acte adiționale care să ateste o schimbare cum ar fi punctul de lucru.