Home » Când, unde, cum » Ajutor de deces 2022. La cât ajunge valoarea acestuia de la 1 ianuarie. Cum și în ce condiții se acordă de fapt

Ajutor de deces 2022. La cât ajunge valoarea acestuia de la 1 ianuarie. Cum și în ce condiții se acordă de fapt

Cojocaru Cristian / 30.12.2021, 13:05
Ajutor de deces 2022. La cât ajunge valoarea acestuia de la 1 ianuarie. Cum și în ce condiții se acordă de fapt

Nu cu mult timp în urmă, În Monitorul Oficial a fost publicată legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022. După cum stabilește actul normativ, se majorează valoarea ajutorului de deces. La ce nivel ajunge valoarea acestuia începând de la 1 ianuarie și în ce condiții se acordă ajutorul de deces, puteți afla în continuarea articolului.

La cât ajunge valoarea ajutorului de deces de la 1 ianuarie 2022

Mai exact, ieri a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 318/2021 cu privire la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2022. După cum spuneam, actul normativ stabilește, printre altele, și valoarea ajutorului de deces. Așadar, începând de la 1 ianuarie, valoarea ajutorului de deces va ajunge la 6.095 de lei, de la 5.380 de lei, cât este acum.

Concret, de la 1 ianuarie 2022, în funcție de anumite situații, ajutorul de deces se va acorda diferențiat, în felul următor:

 • 6.095 de lei – pentru persoanele asigurate în sistemul public de pensii sau în cazul decesului un pensionar;
 • 3.048 de lei – în cazul decesului unui membru de familie al persoanei asigurate sau al pensionarului.

Cum și în ce condiții se acordă ajutorul de deces

Legea 263/2010 stabilește să ajutorul de deces se acordă după caz, pe baza unor acte transmise prin poștă sau în format electronic, pe baza certificatului de deces. În concluzie, asta înseamnă că ajutorul trebuie solicitat, pentru că el nu vine automat. De asemenea, este important să menționăm faptul că ajutorul se va achita în termen de trei zile lucrătoare din momentul depunerii cererii.

Conform legii menționate anterior, ajutorul de deces poate fi solicitat și în cazul în care este vorba despre decesul unui membru din familia asiguratului sau al pensionarului, iar acesta nu figurează ca asigurat sau pensionar. Cu toate acestea, ajutorul de deces va fi jumătatea din valoarea stabilită inițial, potrivit avocatnet.ro.

Ce valoare va avea ajutorul de deces de la 1 ianuarie 2022
Ce valoare va avea ajutorul de deces de la 1 ianuarie 2022

Documente necesare pentru solicitarea ajutorului de deces

Pentru a li se putea acorda ajutorul de deces, după caz, solicitanții vor avea nevoie de următoarele documente:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 • certificatul de deces (atât original, cât și copie);
 • actul de identitate a solicitantului (original și copie);
 • documente de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original și copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original și copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (doar în original);
 • adeverință care să ateste că, la data decesului, membrul familiei cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original);
 • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz;
 • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declarație pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, după caz.

Totodată, este important de menționat și faptul că, după ce s-a efectual plata ajutorului de deces, plătitorul trebuie să înscrie mențiunea „Achitat” pe spatele certificatului original de deces. De asemenea, aici trebuie să apară și data, semnătura și ștampila.