Home » Auto » Înmatriculare mașină cu mai mulți proprietari. Ce va conține de fapt certificatul de înmatriculare. Precizări importante de la DRPCIV

Înmatriculare mașină cu mai mulți proprietari. Ce va conține de fapt certificatul de înmatriculare. Precizări importante de la DRPCIV

Nistor Alexandru / 14.10.2021, 16:25
Înmatriculare mașină cu mai mulți proprietari. Ce va conține de fapt certificatul de înmatriculare. Precizări importante de la DRPCIV

Potrivit celor de la DRPCIV, chiar dacă un autoturism are mai mulți proprietari (un exemplu ar fi în cazul soților), acesta trebuie să fie înmatriculat pe numele unuia dintre coproprietari. Asta, deoarece pe certificatul de înmatriculare pot fi trecute doar datele unui singur proprietar, însă pe acesta se poate înregistră o altă persoană, dar în calitate de utilizator al mașinii respective.

Înmatriculare mașină cu mai mulți proprietari

Potrivit celor de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, conform ordinului MAI nr. 1.501/2006, înmatricularea, înregistrarea și autorizarea provizorie sau pentru probe a unui vehicul se face pe numele proprietarului acestuia. Cu toate acestea, dacă vehiculul respectiv este deținut în coproprietate, înmatricularea acestuia se va efectua doar pe numele unuia dintre coproprietari, scrie avocatnet.ro.

În conformitate cu prevederile Ordinului menționat anterior, actul normativ care prevede forma, dimensiunile și conținutul certificatului de înmatriculare, în acest certificat nu există rubrici pentru înscrierea datelor tuturor coproprietarilor unui vehicul.

În concluzie, chiar dacă mașina are mai mulți coproprietari, înmatricularea acesteia se efectuează pe numele unei singure persoane. Așadar, datele proprietarului se vor înscrie în rubrica C.2 a certificatului de înmatriculare a vehiculului, ”fără a exista posibilitatea înscrierii datelor tuturor persoanelor care au calitatea de coproprietar al vehiculului”, potrivit celor de la DRPCIV.

La cererea proprietarului unui vehicul, în certificatul de înmatriculare se poate înscrie un utilizator al vehiculului respectiv

După cum spuneam și anterior, dacă proprietarul vehiculului face o cerere scrisă în acest sens, în certificatul de înmatriculare sau înregistrare se poate înscrie și o altă persoană în afară de proprietar, menționându-se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul respectiv. De exemplu, dacă proprietarul autoturismului este o firmă de leasing, în certificat vor fi menționate datele de identificare a utilizatorului.

Cu toate acestea, în ceea ce privește înscrierea în certificatul de înmatriculare a unei persoane care poate utiliza autovehiculul cu alt drept în afară de cel de proprietate, în cererea depusă la autorități, solicitantul trebuie să specifice în mod explicit acest lucru. Pe lângă cererea menționată, solicitantul trebuie să prezinte documentele pentru înmatriculare, actul de identitate și care atestă dreptul în virtutea căruia se face cererea de înmatriculare.

Concret, persoanele care doresc să apară ca și utilizator în certificatul de înmatriculare a unui vehicul, trebuie să prezinte un contract de închiriere sau de comodat, de exemplu. Este important să menționăm faptul că, începând din acest an, înmatricularea unui vehicul se poate realiza în mai multe orașe, nu doar la sediile DRPCIV din reședințele de județ, conform avocatnet.ro.

Înmatriculare mașină cu mai mulți proprietari. Ce va conține de fapt certificatul de înmatriculare
Înmatriculare mașină cu mai mulți proprietari. Ce va conține de fapt certificatul de înmatriculare

Acte necesare pentru înmatricularea unui vehicul cumpărat din România sau din altă țară membră UE:

 • cererea solicitantului
 • dovada înregistrării la Fisc
 • cartea de identitate a vehiculului (original și copie)
 • documentul care să ateste dreptul de proprietate a solicitantului (original și copie)
 • actul de identitate
 • dovada efectuării inspecției tehnice periodice
 • copie după asigurare
 • chitanță care să dovedească plata taxei pentru certificatul de înmatriculare
 • dovada plății contravalorii numerelor de înmatriculare
 • certificatul de autenticitate al vehiculului
 • procură specială (dacă este cazul).