Home » Când, unde, cum » Când nu e bine să faci cununia civilă. Lucruri de care e bine să ții cont

Când nu e bine să faci cununia civilă. Lucruri de care e bine să ții cont

Ileana Mladinoiu / 12.07.2022, 10:40
Când nu e bine să faci cununia civilă. Lucruri de care e bine să ții cont

Căsătoria/cununia civilă este definită ca uniunea legală a două persoane. Ca act oficial și juridic, solicită anumite obligații, condiții și formalități de cunoscut înainte de a spune da. Căsătoria civilă se întemeiază de fapt pe un contract de căsătorie care validează regimul matrimonial și produce efecte odată cu pronunțarea ei. Într-adevăr, cuplul este obligat să se căsătorească mai întâi la primărie pentru a se putea uni religios. Până la urmă, căsătoria civilă are statut juridic recunoscut în toate țările UE.

Când nu e bine să faci cununia civilă

Poate că mulți nu știu, dacă ne referim la tineri, care este diferența dintre căsătoria civilă și căsătoria religioasă. O căsătorie civilă este celebrată de registratorul municipiului care poate fi primarul sau unul dintre adjuncții acestuia. Căsătoria religioasă este oficiată de reprezentantul unui cult.

Potrivit reprezentanților mitropoliei: „Căsătoria civilă este o însoţire pe viaţă între un bărbat şi o femeie, prin liber consimţământ în condiţiile legii, adică are la bază un contract plecând însă de la afecţiunea reciprocă, pe când nunta creştină, care presupune în prealabil căsătoria civilă ca aşezământ natural, este o însoţire sfântă, făcută cu binecuvântarea lui Dumnezeu în Biserică printr-o sfântă Taină, prin Taina Nunţii sau Cununiei, care sfinţeşte iubirea şi legătura celor însoţiţi”.

De când a apărut căsătoria civilă

Căsătoria a existat de la începuturile omenirii. La acea vreme, nu era religioasă. De exemplu, grecii și romanii s-au căsătorit pentru a stabili un contract între două familii pentru a clarifica chestiunile legate de bani sau de moștenire. Din 1836, după ce Legea căsătoriilor a fost adoptată, s-au putut oficializa și căsătorii civile non-religioase. Persoanele de alte religie sau ateii se puteau căsători în propriile locuri de cult și conform propriilor rituri sau doar în fața unui oficial al statului.

De ce căsătoria civilă înainte de căsătoria religioasă

Pentru a ne uni înaintea lui Dumnezeu, este necesar să prezentăm actul de cununie civilă, scopul fiind protecția adulților, permițând astfel ca două persoane să se unească pentru a trăi împreună și a întemeia o familie. Codul civil guvernează cununia civilă care este consacrarea prin lege a cuplului.

Dumnezeu recunoaște sau nu căsătoria civilă?

Căsătoria civilă este deci suficientă în sine pentru a fi recunoscută și oficializată înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, acest lucru este practicat așa cum este de către diferite confesiuni protestante. Este imperativ să vă căsătoriți civil înainte de a celebra unirea în biserică. De aceea, se
obișnuiește ca soții să adune familiile, rudele și prietenii pentru cununia civilă și apoi pentru cununia religioasă, la câteva ore distanță sau chiar mai puțin (în aceeași zi).

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru cununia civilă

Viitorii soți trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Ei trebuie să fie într-adevăr adulți-în afara cazurilor excepționale pentru minori și prin derogare-să fie sănătoși, să nu aibă legături de familie strânse între ei și, în sfârșit, să fie singuri.

Căsătoria civilă și formalitățile administrative sunt strâns legate. Pentru a spera să se căsătorească în primăria aleasă, cel puțin unul dintre soți trebuie să locuiască în orașul menționat. Este necesară apoi întocmirea unui dosar de căsătorie care să reunească mai multe acte oficiale. În sfârșit vine anunțul către publicul larg al viitoarei nunți. Obligatorie, de asemenea, este alegerea martorilor. Fiecare dintre soți trebuie să aibă cel puțin unul, cel mult doi. Aceștia certifică identitatea și veridicitatea declarațiilor mirilor.

Când nu e bine să faci cununia civilă. Lucruri pe care trebuie să le ai în vedere
Când nu e bine să faci cununia civilă. Lucruri pe care trebuie să le ai în vedere

Organizarea cununiei civile

Căsătoria civilă impune anumite termene limită. Astfel, dacă primăria este rezervată cât mai curând posibil, mirilor le sta la dispoziție o gamă largă de date și ore. Rețineți că, dacă marea majoritate a ceremoniilor civile sunt celebrate sâmbăta, este foarte posibil să optați pentru o zi a săptămânii. Odată selectată primăria, nu mai rămâne decât să depuneți dosarul de căsătorie la primărie cu trei sau o lună înainte de ziua cea mare. Apoi să faceți invitații cu zece zile înainte de nuntă și să vă asigurați pregătirile aferente ținutelor.

Cursul ceremoniei

Ceremonia civilă se celebrează la primărie, găzduită de primar sau reprezentantul acestuia. De obicei durează între 20 și 30 de minute. În ceea ce privește cursul căsătoriei civile, acesta este, mai mult sau mai puțin, identic cu cel al ceremoniei religioase. Soții ajung separat în fața primăriei înainte ca oaspeții să intre în cameră. Ambii sunt puși în fața primarului, însoțiți de martorii respectivi. După citirea Codului civil și schimbul de consimțământ, se declară oficial unirea.

Căsătoria civilă este ceremonie religioasă sau nu?

Este obișnuit să se organizeze cununia religioasă la câteva minute, chiar ore, după cununia civilă pentru mirii catolici. Dar este foarte posibil să disociem cele două evenimente. Nu există obligația de a organiza căsătoria civilă și căsătoria religioasă în aceeași zi.

Ce acte sunt necesare:

Pentru a se putea emite un certificat de căsătorie în urma consimțământului vostru, actele necesare includ o serie de analize medicale obligatorii pentru completarea actului prenupțial (analize de sânge pentru testul HIV și sifilis, la care se adaugă o radiografie pulmonară). Medicul de familie va completa certificatul prenupțial cu textul „apt pentru căsătorie”. Acesta trebuie să fie datat cu ziua în care depuneți actele la Primărie, deoarece este valabil doar 14 zile de la data eliberării lui de către medicul de familie.

Actele pentru cununia civilă sunt:

  • certificatele de naștere în original și copie;
  • certificatele medicale prenupțiale;
  • actele de identitate în original și copie, ambele valabile la data încheierii căsătoriei;
  • timbre fiscale;

În cazul în care unul dintre soți nu se află la prima căsătorie, este nevoie de:

  • sentința definitivă de divorț în două exemplare (copii legalizate) dacă persoanele sunt divorțate;
  • certificatul de deces original și copie legalizată dacă unul dintre soți sau ambii au rămas văduvi;
  • Atunci când din căsătoria anterioară au rezultat copii care sunt în
    îngrijirea soțului sau a soției care se recăsătorește, se vor prezenta certificatele de naștere originale și copiile acestora.

Când nu e bine să faci cununia civilă

În post nu se fac căsătorii religioase, pentru că preoții nu săvârșesc taina cununiei în această perioadă. Însă, cununia civilă nu este supusă unei astfel de rigori. Vă puteți cununa civil și în post, dar fără petrecere. Din punct de vedere teologic sau bisericesc nu este nici un fel de referire la o asemenea practică. În canoanele bisericeşti nu se face măcar vreo aluzie la aşa ceva.

O superstiție celebră se referă la căsătoriile din luna mai, chiar dacă vorbim despre cununia religioasa sau despre cea civilă. Există credința că relațiile oficializate acum se vor destrăma repede.

O altă credință este că nu-i bine sa faci cununia în zilele de marți, miercuri sau vineri, de ziua ta de naștere sau de ziua de naștere a partenerului.

Evită sa-ti planifici cununia în același an în care o face unul dintre frații tăi. Se crede ca acela dintre frați care se va căsători al doilea într-un an va avea o căsnicie sortită eșecului.

Concluzionând, nu te poți cununa civil în post, nu în luna mai, nu marțea, miercurea și vinerea și nu în același an cu vreunul dintre frății tăi. Ce-ți rămâne de făcut este să te gândești că sunt multe alte zile la dispoziție.