Home » Când, unde, cum » Județe care au dispărut din România. Ce s-a întâmplat de fapt cu ele

Județe care au dispărut din România. Ce s-a întâmplat de fapt cu ele

Violeta Badea / 06.06.2021, 14:24
Județe care au dispărut din România. Ce s-a întâmplat de fapt cu ele

Credeai că numărul județelor din România a fost întotdeauna acela de astăzi? Ei bine, suprafața țării noastre s-a tot modificat, de-a lungul timpului. Astfel, multe județe din trecut au dispărut, contopindu-se cu cele vecine. În timp ce altele și-au schimbat denumirea complet. În acest material veți afla ce județe care au dispărut din România și ce s-a întâmplat de fapt cu ele.

Județe care au dispărut din România

De-a lungul timpului, suprafața României s-a tot modificat pentru o mai bună organizare administrativă. Multe județe vechi s-au unit cu cele vecine, în timp ce altele și-au schimbat denumirea și s-au modificat ca întindere. Iată județele care nu mai există astăzi în țara noastră:

Judete disparute din Romania
Judete disparute din Romania
  • Oltenia

– județul Jaleșului a fost menționat pentru prima dată într-un document din anul 1385. Numele județului a fost dat de la pârâul Jaleș, care se varsă în Sohodol, care, la rândul său, se varsă în Bistrița, iar ulterior în Tismana. Ultima oară această denumire apare la data de 20 Octombrie 1444 de la loan de Hunedoara. Se spune că acesta era situat în județului Gorj, cel  pe care-l știm astăzi;

– județul Motru este menționat pentru prima dată în actul din 10 Iunie 1415, prin care Mircea cel Bătrân întărește mai multor boernași satul Beala. Denumirea a fost dată de la apa Motrului;

–  județul de Baltă apare menționat în anul 1444,  într-un documentul amintit al lui Ioan de Hunedoara. Acest județ cuprindea actualele județe Mehedinți și Dolj.

La sfârșitul secolului XV și începutul celui XVI, găsim în locul acestor trei județe, alte trei denumiri: județul Mehedinți și județele Jiul de sus și Jiul de jos. Mai târziu, acestea s-au numit Gorj și Dolj.

  • Muntenia

– județul Pădureț apare menționat pentru prima dată în timpul lui Radu cel Mare, pe data de 19 iulie 1498. Acesta se întindea între județele Argeș și Muscel;

– județul Săcuieni aflat între județele Prahova și Buzău, a existat până la data de 1 ianuarie 1845. Ulterior, acesta a fost modificat printr-o hotărâre publicată în Buletinul Oficial.

  • Moldova

– județul Adjudului este amintit în documente istorice din perioada secolelor al XV-lea și al XVI-lea;

– județul Trotușului apare în anul 1566, într-un document din anul 1655. Se pare că desființarea acestui județ sau unirea acestuia cu județul vecin, al Bacăului, a avut loc în perioada 1655 și 1684;

județul Covurlui a existat în secolele XV și XVI. Acesta a fost menționat într-un hrisov de pe data de 8 aprilie 1528 și în lista de județe din 1566. Județul Covurlui a dispărut în anul 1591;

– județul Bârladului a existat în timpul lui Vasile Lupii, în anul 1642. În anul 1684, acesta a dispărut;

– județul Oltenii este menționat în anul 1435. Ultima dată este amintit pe data de 17 martie 1529;

– județul Cârligăturei a existat până în secolul al XIX-lea, deoarece se regăsește în lista de județe a lui Dionisie Fotino, din anul 1819;

județul Botoșani era înainte județul Hârlăului;

– Ținutul Tigheciului sau Chigheciului a fost menționat pentru prima oară pe data de 13 iunie 1436. În anul 1684, acesta nu mai exista.

  • Ardeal și Banat

– Districtul Chioarului;

– Scaunul Mureș Oșorhei;

– Scaunul Arieșului;

– Comitatul Solnocului de mijloc;

– Comitatul Crasna;

– Comitatul Cuvinului;

– Comitatul Dobâca;

– Comitatul Zarandului;

– Județul Târnava;

– Comitatul Cenadului.