Home » Când, unde, cum » Românii care sunt scutiți de impozite și taxe locale. Cine sunt și ce trebuie să facă

Românii care sunt scutiți de impozite și taxe locale. Cine sunt și ce trebuie să facă

Alexandru Cazacu / 13.01.2022, 12:26
Românii care sunt scutiți de impozite și taxe locale. Cine sunt și ce trebuie să facă

Potrivit legislației din țara noastră, unele categorii de persoane sunt scutite de la plata taxelor locale. Însă, pentru a putea beneficia de aceste scutiri trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Haideți să vedem cine sunt românii care sunt scutiți de impozite și ce trebuie să facă aceștia pentru a beneficia de acest drept.

Cine sunt românii care sunt scutiți de impozite și taxe locale

Mai exact, veteranii de război, persoanele cu handicap și cele care le îngrijesc, dar și cei care participă la acțiuni militare sunt scutiți, prin lege, de la plata taxelor locale. Însă, aceste categorii de români au de îndeplinit anumite formalități pentru a beneficia de acest drept, potrivit wall-stret.ro.

Este important să menționăm faptul că scutirile de la plata impozitului local se fac pentru imobile, terenuri și mașini care sunt proprietăți, în funcție de unele situații speciale în care se află cei care le dețin sau le folosesc.

În această categorie intră și văduvele veteranilor de război sau cei obțin venituri doar din ajutorul de șomaj sau cel social. De asemenea, scutiri de la taxele locale se oferă și pentru alte situații speciale în care se află unele proprietăți. De exemplu, sunt scutite de plata impozitului local clădirile avariate de calamități naturale și autovehiculele istorice.

Românii care sunt scutiți de impozite și taxe locale
Românii care sunt scutiți de impozite și taxe locale

Persoanele care sunt scutite de la impozitul pe clădiri

În România, nu se plătește impozit pentru clădirea în care locuiește o persoană care suferă de handicap grav sau accentuat, dacă aceasta din urmă este proprietar al locuinței respective. De asemenea, acest lucru este valabil și în cazul persoanei încadrate la gradul I de invaliditate care este proprietar al locuinței în cauză, dar și al reprezentanților legali, în perioada în care îngrijesc supraveghează sau întrețin aceste persoane.

Printre românii care sunt scutiți de la plata impozitului pe clădiri se mai numără:

  • proprietarii care sunt veterani de război, soțiile/soții acestora (dar și văduvii/văduvele lor) lor sau cei care sunt co-proprietari cu aceștia;
  • personalul armatei care participă la la acțiuni militare;
  • militarii invalizi și civilii invalizi de la rănile căpătate în urma unor acțiuni militare.

Pe lângă toate aceste persoane, nu trebuie să plătească impozitul pe clădiri personale nici cei care, după anul 1945, au fost privați de libertate, internați în spitale de psihiatrie, strămutați în alte localități (pe motive politice) sau persoanele care au luptat cu arma în mână pentru înlăturarea regimului comunist până la data de 31 decembrie 1964.

Românii scutiți de la plata impozitului pe teren și mijloace de transport

Toate categoriile de persoane menționate anterior care sunt scutite la plata impozitului pe clădiri beneficiază de aceleași scutiri și în cazul terenurilor pe care le dețin în proprietate, dar și a terenurilor aferente locuințelor lor.

De asemenea, aceste persoane sunt scutite și de la plata impozitului pentru mijloacele de transport ale căror sunt proprietari sau co-proprietari, însă în această situație, scutirea este valabilă doar pentru un singur mijloc de transport, pe care îl va alege beneficiarul.

De la plata impozitului pe mijloace de transport mai sunt scutite și persoanele care dețin vehicule istorice, autovehicule electrice și mijloace de transport utilizate exclusiv pentru transportarea stupilor în pastoral.