Home » Life & Style » Cine a fost Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Cum a ajuns să fie prăznuit pe 26 octombrie în calendarul ortodox

Cine a fost Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Cum a ajuns să fie prăznuit pe 26 octombrie în calendarul ortodox

Ileana Mladinoiu / 24.10.2022, 14:57
Cine a fost Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Cum a ajuns să fie prăznuit pe 26 octombrie în calendarul ortodox

Pe data de 26 octombrie este sărbătorit în calendarul ortodox Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir și făcătorul de minuni, din Tesalonic, considerat unul dintre cei mai cinstiți sfinți ortodocși. El tămăduiește trupurile și sufletele credincioșilor prin harul dumnezeiesc dobândit din mărturisirea credinței în Hristos în fața vrăjmașilor cu prețul vieții.

Cine a fost Sfântul Mare Mucenic Dimitrie

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie s-a născut în cetatea Solun (Tesalonic), din părinţi de neam bun şi dreptcredincioși. Tatăl său era voievod în cetatea Solunului, crezând în taină în Domnul nostru Iisus Hristos şi slujind Lui. Dar nu îndrăznea să mărturisească preasfânt numele Lui, căci atunci era mare prigoană asupra creştinilor din partea împăraţilor păgâni. După moartea tatălui său, Dimitrie a fost  numit guvernator al Tesalonicului și pentru că nu a ascuns că este creștin a fost întemnițat. Era momentul când creștinii erau trimiși să lupte cu gladiatorii, devenind victime sigure. Conform tradiției, un tânăr creștin, Nestor, cere binecuvântarea de la Sfântul Dimitrie să-l omoare pe Lie, gladiatorul favorit al împăratului, cu scopul de a pune capăt luptelor sângeroase. Dimitrie îl va însemna cu semnul sfintei cruci pe frunte și îi va spune: „Du-te și pe Lie îl vei birui, iar pe Hristos Îl vei mărturisi”.

Nestor reușește cu ajutorul rugăciunilor Sfântului Dimitrie să-l străpungă cu lancea pe Lie, însă la finalul luptei, împăratul Maximian poruncește să i se taie capul, iar Dimitrie să fie străpuns cu sulițele. „Începând a se lumina de ziuă, în ziua de 26 a lunii octombrie, au intrat ostașii în temniță și, aflându-l pe Sfântul Dimitrie stând la rugăciune, l-au împuns pe el cu sulițele”, potrivit crestinortodox.ro

Din trupul lui Dimitrie nu a curs sânge, ci un mir tămăduitor de boli.

Sfântul Dimitrie a fost martirizat la Sirmium (Sremska Mitrovita, în Serbia). Moaștele sale au fost aduse în Tesalonic, pe 26 octombrie 413. Actuala biserică în care se află moaștele Sfântului Mucenic Dimitrie a fost construită la puțin timp de la incendiul bisericii ridicate de guvernatorul Leontie (626-634). Apoi a fost transformată în moschee în anul 1493 și redată cultului creștin în 1912.

În ziua de 26 octombrie, în Tesalonic sunt organizate pelerinaje și procesiuni la sfintele sale moaște. Are loc deschiderea raclei în care sunt păstrate cinstitele moaște ale Sfântului Dimitrie. Racla este așezată în partea stângă a naosului, într-un mic paraclis din marmură și împodobit cu fresce din viața sfântului. Episcopul care participă la această sărbătoare se roagă înaintea raclei, apoi sfințește untdelemnul pe care îl toarnă peste mirul izvorât din sfintele sale moaște. Acest ulei sfințit unit cu mirul izvorât în chip minunat este dăruit credincioșilor spre dobândirea sănătății sufletești și trupești, conform sursei citate.

De unde vine mai exact denumirea Dimitrie Izvorâtorul de Mir

În cărțile religioase se spune că mirul care curgea din moaştele lui era strâns în nişte căzi de sub altar și că au adus cultului închinat sfântului o strălucire deosebită. La toate sărbătorile închinate lui, cât în alte împrejurări, era trecut peste moaştele sfântului uleiul care se scurgea în câteva vane de marmură de  sub altar, căpătând un miros plăcut, devenind totodată vindecător. Oamenii mergeau să ia acest mir în vase mai mici de lut sau de sticlă pentru a se vindeca de diverse boli.

Astfel sfântul ajunsese să se bucure de un mare prestigiu, lucru ce l-a determinat pe împăratul bizantin Justinian să trimită o delegaţie acolo şi să ceară o parte din moaşte. Se mai spune că respectiva delegație ar fi făcut un tunel subteran pentru a ajunge la trupul lui. În momentul în care s-au apropiat de acesta, o flacără puternică s-ar fi ridicat de acolo, iar cei trimişi să ia din trupul sfântului s-au înspăimântat, oprindu-se din lucrarea lor. Au luat doar pământul care era ars de această flacără şi l-au dus împăratului, spunându-i că nu se pot lua moaștele. Se întâmpla în secolul al VI-lea.

Și Mauriciu (582-602) a dorit să aibă ceva din moaştele Sfântului Dimitrie, fiind un cunoscător al tradiției potrivit căreia sfântul era un apărător împotriva barbarilor. Mauriciu s-a luptat mult cu barbarii de la Dunăre, ţinând piept slavilor şi avarilor care nu au mai putut pătrunde mai departe în Peninsula Balcanică. I s-a răspuns și lui că acest lucru este imposibil, aducându-i-se aminte de istoria cu trimişii împăratului Justinian. Toate acestea arată puterea pe care o avea Sfântul Dimitrie în conştiinţa locuitorilor sud-estului european.

Până la urmă moaştele Sfântului Dimitrie au fost luate de la Tesalonic în timpul cruciaţilor şi duse în Italia, unde au stat sute de ani, până când papa Paul al VI-lea, prin anii ’60, s-a împăcat cu patriarhul ecumenic Atenagora al Constantinopolului. Venind la Constantinopol, acesta i-a retras anatema pe care o dăduse în 1054. Atunci au avut loc câteva restituiri, printre care şi moaştele Sfântului Dimitrie. Ele au fost readuse la biserica închinată mucenicului. Mormântul exista, iar oamenii se rugau la el, fără să știe dacă trupul sfântului era acolo sau nu, în credința că era un loc sfinţit.

Ce minuni a săvârșit Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir

Unele minuni relatează vindecări trupești asupra celor bolnavi, altele redau grija Sfântului Dimitrie față de biserica sa din Tesalonic, iar altele povestesc despre ocrotirea orașului în fața atacurilor inamice. Întorcându-ne în timp, aflăm că în anul 586, în luna septembrie,  aproximativ 100.000 de avari și slavi atacau Tesalonicul. Situația era tragică din cauza foametei care decimase populația orașului, iar această apariție neașteptată a dușmanilor a condus la uciderea multor bărbați care se aflau în afara zidurilor orașului, în căutarea hranei.

Cea mai mare parte a nobilimii și a gărzii era plecată în altă regiune, împreună cu prefectul. Tesalonicenii au fost cuprinși de disperare, deoarece nu mai exista nici un ajutor omenesc ce i-ar fi putut salva. Singura lor nădejde era rugăciunea și mijlocirea Sfântului Dimitrie. Iar Sfântul Mucenic Dimitrie, a intervenit salvator în diferite etape ale asediului. În cea de-a șaptea zi a asediului, în timp ce inamicii pregăteau asaltul final, tesalonicenii au observat că atacatorii au fost cuprinși de panică, mulți dintre ei alergând către oraș iar alții către munții din apropiere pentru a se adăposti. Când tesalonicenii i-au întrebat pe fugarii ajunși în cetate ce au văzut, aceștia au răspuns: „Un om îmbrăcat cu o mantie albă, strălucitoare, pe un cal alb”, descriind astfel imaginea cunoscută a Sfântului Dimitrie, care este păstrată în mozaic până astăzi.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este cunoscut în întreaga lume ortodoxă ca fiind „Ocrotitorul Tesalonicului”, pe care l-a salvat în repetate rânduri de la invazia barbarilor, așa cum arată cronicile timpului.

Dimitrie a cunoscut adevărul din cuvintele părinților săi, dar mai ales din darul lui Dumnezeu, care începuse a lucra într-însul. El cu tot sufletul a crezut în Dumnezeu și, închinându-se sfintelor icoane, le-a sărutat cu osârdie. Creștea cu anii și cu înțelepciunea, mergând cu fapte bune ca pe o scară, din putere în putere, și era în el darul lui Dumnezeu care îl lumina și îl făcea înțelept. Părinții l-au lăsat pe Sfântul Dimitrie moștenitor nu numai al averilor, ci și al faptelor lor cele bune, spre slava lui Dumnezeu în Treime, Căruia se cade cinste, mulţumită şi închinăciune de la toată făptura, în veci.

După Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, creștinii mai sărbătoresc un Dumitru. Este vorba despre Sfântul Dimitrie ce Nou, ocrotitorul Bucureștilor, cinstit pe 27 octombrie, fiind o sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox. Acest sfânt mai este numit și Sfântul Dimitrie Basarabov sau Ocrotitorul Bucureștilor. Cu această ocazie, în București este organizat un pelerinaj la care participă un număr mare de credincioși, scrie fanatik.ro

Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie Basarabov au fost așezate, în iunie 1774, in Catedrala Patriarhală din București.