Home » Life & Style » Timp liber » Cum se face un contract de comodat auto

Cum se face un contract de comodat auto

Violeta Badea / 10.04.2021, 18:13
Cum se face un contract de comodat auto

Cum se face un contract de comodat auto. Dacă vrei să scapi de stres, atunci când ți se strică mașina și este în service, poți închiria gratuit una printr-un contract de comodat auto sau, altfel spus, un contract de împrumut al unui autoturism. În acest material îți vom spune cum trebuie să procedezi și de ce documente ai nevoie pentru a încheia un astfel de parteneriat.

Ce este contractul de comodat auto

Printr-un contract de comodat auto înțelegem că proprietarul unui autovehicul, numit și comodantul, împrumută în mod gratuit dreptul de folosință a mașinii unui beneficiar, numit și comodatar, pe o perioadă de timp agreată între cele două părți. Cadrul legislativ al acestui contract de împrumut este stipulat în Art. 2.146 din Noul Cod Civil actualizat 2020 – Legea 287/2009 şi poartă denumirea de „Împrumut de folosinţă”.

Pentru a fi valid din punct de vedere legal, acesta trebuie să îndeplinească trei caracteristici:

 • Contractul de comodat auto este real – încheiat prin acordul de voință a părților asupra termenilor prevăzuți în contract;
 • Contractul de comodat auto este gratuit – beneficiarul nu plătește contravaloarea mașinii, nici impozit pe vehicul sau asigurarea obligatorie RCA;
 • Contractul de comodat auto este unilateral – beneficiarul are obligația să restituie mașina la data scadentă stabilită în contract.

Acest acord poate fi încheiat într-un cadru privat sau în prezența și responsabilitatea juridică a unui notar public. În plus, contractul de comodat auto poate avea o perioadă determinată sau nedeterminată, în funcţie de nevoile şi condiţiile fiecăreia dintre părţi.

Care sunt documentele necesare

În cazul în care alegem varianta cea mai sigură de a încheia acest contract de împrumut în prezenţa unui notar, vor fi necesare următoarele documente:

 • actele de identitate ale celor două părți;
 • talonul și cartea de identitate a autoturismului;
 • certificatul fiscal eliberat de Direcția Generală de Impozite și Taxe;
 • în cazul persoanelor juridice – actul constitutiv și Hotărârea Adunării Asociațiilor.

Atenție! În cazul în care autovehiculul face obiectul unui contract de Leasing, va fi necesar şi acordul companiei de leasing pentru predarea dreptului de folosință. De asemenea, în cazul în care comodantul este căsătorit, iar autovehiculul a fost dobândit în perioada căsătoriei, va fi necesară prezenţa ambilor soţi la încheierea contractului de comodat.

Costul este unul redus, ținând cont de valoarea obiectului împrumutat. Astfel, tariful perceput pentru întocmirea contractului de împrumut este între 65 de lei, fără TVA şi 150 de lei în majoritatea birourilor notariale. De asemenea, se achită o taxă de 20 de lei, atunci când se doreşte un exemplar în plus celui deja înmânat. O altă sumă de 15 lei se plătește pentru verificarea statutului matrimonial dacă proprietarii mașinii sunt soți.

Cum se face un contract de comodat auto
Cum se face un contract de comodat auto

Model contract de comodat auto

Un contract de comodat auto conține toate clauzele necesare validităţii sale în orice cadru juridic sau judiciar. Astfel, vom avea menționate următoarele:

 • Date de identificare ale părților contractante;
 • Obiectul contractului;
 • Durata contractului;
 • Obligaţiile părţilor;
 • Încetarea contractului;
 • Forță majoră;
 • Notificări între părți;
 • Soluționarea litigiilor;
 • Clauze finale;
 • Semnăturile părților.

Ce obligații are comodantul

Contractul de comodat auto este unilateral, astfel proprietarul de drept al autovehiculului are mai puţine obligaţii şi responsabilităţi decât beneficiarul. Însă, există anumite cazuri în care dacă mașina are, de exemplu, o problemă tehnică ce nu i-a fost făcută cunoscută cu bună ştiinţă comodatarului, comodantul este răspunzător de remedierea acesteia. De asemenea, proprietarul este obligată să acopere cheltuielile referitoare la dreptul de proprietate, precum impozitul pe vehicul și Asigurarea Obligatorie RCA.

Ce obligații are comodatarul

Persoana care beneficiază de mașină are anumite obligații menționate în Art. 2148 din Noul Cod Civil. Iată câteva:

 •  este obligat să întrețină mașina;
 •  este obligat să folosească autoturismul în scopul precizat în contract;
 • este obligat să returneze autoturismul la data scadentă din contract;
 • este obligat să repare autoturismul în caz de avarii cauzate din vina lui;
 • este obligat să nu împrumute autoturismul fără acordul comodantului;
 • este obligat să suporte cheltuielile de întreținere pe perioada utilizării și eventualele amenzi.

Cum poate înceta contractul de comodat

Contractul de comodat al unei mașini se încheie în momentul în care se îndeplineşte una sau mai multe clauze de mai jos:

 • Comodatarul înapoiază autovehiculul în stare corespunzătoare la data stabilită în convenţie;
 • Dispariţia sau punerea în stare de nefuncţionare permanentă a mașinii, într-un caz fortuit;
 • Rezilierea contractului când comodatarul nu şi-a respectat îndatoririle prevăzute în act;
 • Are loc decesul comodatarului.