Home » Politică » Cum poate deveni oricine membru al Partidul Național Liberal. Care sunt criteriile de selecție și cum se intră în posesia carnetului de membru

Cum poate deveni oricine membru al Partidul Național Liberal. Care sunt criteriile de selecție și cum se intră în posesia carnetului de membru

Ileana Mladinoiu / 30.10.2021, 12:20
Cum poate deveni oricine membru al Partidul Național Liberal. Care sunt criteriile de selecție și cum se intră în posesia carnetului de membru

Este posibil ca la un moment dat să dorești să te înscrii într-un partid politic și nu știi în care, pentru că nu ești încă sigur de necesitatea implicării. Află cum poți deveni un membru pentru Partidul Național Liberal.

Cum poate deveni oricine membru al Partidul Național Liberal

Un partid politic este o asociație organizată care reunește cetățeni uniți printr-o filozofie sau ideologie comună, care le inspiră acțiunea, cu scopul de a cuceri și exercita puterea. Conform Legii partidelor politice din 2015 ,un partid politic se poate organiza și funcționa la nivel național, local sau atât la nivel național, cât și local, pe baza unui statut propriu.

Se știe că după apariția acestei legi în țara noastră s-a produs o explozie de formațiuni politice. Multe dintre partidele nou-formate, chiar dacă au caracter local sau regional, vor să devină foarte cunoscute pe scena politică națională. Partidul Național Liberal (PNL) este un partid de centru-dreapta, unul dintre principalele partide din România și cu cea mai mare vechime. A fost înființat sub acest nume la 24 mai 1875. Dintre cele 87 de guverne ale României, 30 au fost conduse de premieri liberali.

Instaurarea monarhiei constituționale (1866), obținerea independenței de stat (1877), ridicarea României la rang de regat (1881), Războiul de întregire a neamului și crearea României Mari (1918), adoptarea Constituției din 1923, și relansarea economică după criza din 1929–1933 sunt evenimente importante din istoria modernă legate de numele și istoria PNL.(sursa wikipedia)

Care sunt criteriile de selecție și cum se intră în posesia carnetului de membru

Înainte de toate, e bine să se știe că sunt trei tipuri de stimulente pozitive care te pot determina să te înscrii în PNL sau în oricare alt partid. Este vorba de stimulentele selective asociate direct cu angajamentul în cadrul partidului (învățarea politicii, posibilitatea de a lega noi prietenii, de a întâlni oameni, chiar de a participa la ședințele restrânse ale partidului) sau pentru a obține o anumită recunoaștere, cum ar fi numirea într-o funcție internă.

Urmează apoi stimulentele colective, adică cele legate de potențiala obținere de rezultate politice (de exemplu, posibilitatea introducerii unor reforme legislative) sau de creștere a influenței partidului (în special, de a putea determina cine formează guvernarea). În cele din urmă, trebuie să ții cont și de stimulentele emoționale sau afective care includ altruismul, empatia, dorința de a face bine etc. Cu toate acestea, există și părți negative legate de numeroase costuri de implicare (timp și bani), ce nu sunt de neglijat.

În general, pentru a te înscrie într-un partid, în cazul de față în PNL, va trebui să respecți niște reguli. Să ai peste 18 ani, să aderi la Statutul, Codul Etic şi Programul partidului. Concret, ca să devii membru al PNL și să obții carnetul de membru, te vei prezenta la sediul partidului cu actul de identitate pentru a completa cererea de adeziune.

membru partidul național liberal
Exista anumite criterii in baza carora poti deveni un membru al partidului PNL

Ce prevede Statutul PNL

La art. 15 1 se stipulează următoarele: “Poate să devină membru al PNL orice cetățean român cu drept de vot și care îndeplinește cumulativ, următoarele condiții:

a) aderă la principiile și valorile afirmate de PNL și dorește să acționeze pentru realizarea acestora;

b) recunoaște și respectă Statutul, Programul Politic, Codul Etic și celelalte documente ale partidului, precum și regulamentele aprobate pe bază și pentru aplicarea dispozițiilor statutare;

b) este apreciat și cunoscut ca un cetățean onest și competent, cu o bună reputație, care poate contribui la îndeplinirea obiectivelor partidului.

c) nu se află în situațiile de interdicție prevăzute în Legea partidelor politice.

Ce persoană nu poate deveni membru al PNL

O persoană care:

-a fost condamnată penal pentru infracțiuni de corupție sau alte infracțiuni săvârșite cu intenție;

O persoană căreia:

-i s-a stabilit, printr-o hotărâre, calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securității în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-îi este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetățenești.

O persoană care:

-promovează sau a promovat idei sau acțiuni de rasism, xenofobie, antisemitism sau intoleranță;

-a ocupat funcții politice de conducere retribuite în aparatul central al Partidului Comunist Român.

Cum se dobândeşte calitatea de membru al PNL

Conform art.16 din Statut, „calitatea de membru al PNL se dobândește ca urmare a deciziei BPL, validate de BPJ, pe baza unei adeziuni formulate în scris de către candidat, a unei fișe personale și a unei declarații pe propria răspundere că îndeplinește condițiile de înscriere prevăzute în Statut, depuse la sediul organizației locale pe raza căreia candidatul își are domiciliul, reședința sau locul de muncă, la alegerea sa”.

De precizat că adeziunea, fișa personală și declarația pe propria răspundere se pot depune și electronic, în conformitate cu procedura afișată pe site-ul PNL. Urmează ca BPL al organizației locale respective să facă publică adeziunea prin afișare la sediul organizației și să invite candidatul să se prezinte în fața BPL în prima ședință a acestuia. Pe baza cererii de adeziune, BPL decide prin vot cu privire la cererea de intrare în partid și transmite decizia la BPJ pentru validare.

Dobândirea calității de membru, aşa cum reiese din STATUT, devine efectivă la data înregistrării în Registrul Național al Membrilor PNL, care trebuie efectuată în maximum 5 zile de la data rămânerii definitive a deciziei BPJ. Se completează de către membrii noi o fișă de evidență care se păstrează de către BPJ, iar aceştia primesc legitimația-carnetul de membru. Un ultim amănunt, în Registrul Național al Membrilor PNL sunt cuprinşi toți membrii partidului, cât datele personale ale acestora.