Home » Știri » Știri economice » Cum sunt acordate granturile IMM-urilor și cum poți intra în posesia lor

Cum sunt acordate granturile IMM-urilor și cum poți intra în posesia lor

Cojocaru Cristian / 28.08.2021, 15:48
Cum sunt acordate granturile IMM-urilor și cum poți intra în posesia lor

IMM-uri sau Întreprinderile Mici și Mijlocii pot beneficia de granturi din partea statului. Alfă cum poți obține aceste granturi și care sunt condițiile pe care compania trebuie să le întrunească.

Ce este un IMM?

O întreprindere trebuie să îndeplinească mai multe condiții cu privire la cifra de afacer, numărul salariaților dar și anumite legături structurale pentru a fi considerată IMM. Indiferent de forma sa juridică, o întreprindere reprezintă orice entitate angajată într-o activitate economică. Pe lângă societățile comerciale, persoanele care desfășoară activități independente sau afacerile de familie pot fi considerate la rândul lor ”întreprinderi”.

Condițiile pentru ca o întreprindere să fie considerată IMM sunt:

  • are un număr mediu anual de salariați mai mic de 250;
  • realizează o cifră de afaceri anuală mai mică de 50 de milioane de euro sau deține active totale care nu depășesc suma de 43 de milioane de euro.

Totodată, aceste sunt clasificate după cum urmează:

  • microîntreprinderi – au până la 9 salariați iar cifra de afaceri anuală este mai mică de 2 milioane de euro;
  • întreprinderi mici – au între 10 – 49 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală de până la 10 milioane de euro;
  • întreprinderi mijlocii – au între 50 – 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală de până la 50 de milioane de euro.

Un alt lucru care este privit acum ca și o condiție face referire la ”accesul de resurse”. Această categorie a fost introdusă în legislația UE și ulterior preluată de către toate statele membre ale blocului comunitar. Astfel, o întreprindere poate fi mică din punct de vedere al cifrei de afaceri dar care are resurse suplimentare, poate să nu fie calificată drept IMM. Din punct de vedere al relației pe care întreprinderea o poate avea cu o altă întreprindere, se pot enumera trei categorii:

  • întreprinderi autonome –  în cazul în care întreprinderea este total independentă, ori are unul sau mai multe parteneriate minoritate cu alte întreprinderi;
  • întreprinderi partenere –  în cazul în care participațiile la alte întreprinderi sunt cuprinse între 25% – 50%;
  • întreprinderi legate – în cazul în care participațiile în alte întreprinderi sunt mai mari de 50%.
IMM
Granturile sunt oferite de catre Comisia Europeana oranizatiilor care promoveaza interesele UE

Acordarea granturilor și cum pot fi obținute

Acest program care privește piața unică are drept scop îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare și piețe, fiind un program gestionat de către Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri – EISMEA. Astfel, IMM-ruile pot obține fonduri în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, fiind finanțate proiecte care sunt bazate pe energie, transport și IT.

În ceea ce privește cercetarea și inovarea, principalul program de finanțare este Orizont Europa. Astfel, atât organizațiile cât și persoanele fizice pot cere o finanțare pentru proiectele în cercetare din mai multe domenii. Sprijinirea IMM-urilor reprezintă una dintre principalele priorități ale politicii de coeziune. Așadar, fiecare țară membră a blocului comunitare este repsonsabilă pentru gestionarea acestor fonduri.

Granturile sunt oferite de către Comisia Europeană oranizațiilor care promovează interesele UE. Astfel, IMM-urile pot solicita granturi răspunzând cererilor de propuneri lansate în cadrul programelor de finanțare ale UE. EASI sprijină IMM-urile acordând împrumuturi de până la 25.000 de euro personelor fizice care înființeazî sau dezvoltă mici întreprinderi.