Home » Știri » Știri sociale » Ajutor de deces 2021. La cât se va reduce anul acesta

Ajutor de deces 2021. La cât se va reduce anul acesta

Violeta Badea / 09.03.2021, 17:50
Ajutor de deces 2021. La cât se va reduce anul acesta

Ajutor de deces 2021. La cât se va reduce anul acesta. Statul oferă mai puțini bani pentru cei care vor avea un deces în familie. Astfel, cei care vor pierde unul dintre membri nu vor mai beneficia de același ajutor ca și până acum. Proiectul de lege al asigurărilor sociale de stat vine cu modificări importante în cazul decesului unei persoane. În acest articol veți afla cu cât se reduce suma de bani oferită anul acesta și când urmează să se aplice.

Ajutor de deces 2021. La cât se va reduce anul acesta

Ajutorul de deces  apare în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 cu o valoare mai mică, act normativ care a apărut azi în Monitorul Oficial și care se va aplica începând cu data de 12 martie 2021. Care este explicația? Ei bine, salariul mediu brut scade, de la 5.429 lei, cât este în prezent, la 5.380 de lei cât mai este valabil până la data de 11 martie 2021. Astfel, cuantumul pentru ajutor de deces din 2021 ar urma să scadă cu 49 de lei

În cazul în care vorbim de decesul unui membru de familie al unei persoane asigurate sau al unui pensionar, ajutorul de deces va fi, începând cu 12 martie 2021, de 2.690 de lei, față de cât este în prezent 2.715 lei. Așadar, cuantumul este de 25 de lei. Potrivit Legii 263/2010, în sistemul public de pensii se pot acorda și alte prestații în afară de pensii, printre care se numără ajutorul de deces.

 „Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi mai mic decât valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”, se precizează în actul normativ.

Ajutorul de deces se reduce cu 49 de lei
Ajutorul de deces se reduce cu 49 de lei

Cum se intră în posesia banilor

În posesia ajutorului de deces poate intra o singură persoană și trebuie să dovedească că a suportat cheltuielile de înmormântare. Această dovadă a suportării cheltuielilor constă în orice mijloc de probă admis de lege: chitanță, bonuri fiscale etc. Printre cei care pot beneficia de ajutorul de deces din partea statului se numără:

 • Soţul supravieţuitor;
 • Copilul;
 • Părintele;
 • Tutorele;
 • Curatorul;
 • Oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.  Banii pot fi însușiți prin prezentarea certificatului de deces, dar și al altor acte necesare la întocmirea dosarului. Mai jos vă prezentăm toate actele necesare:

 • Cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);
 • Certificat de deces (original şi copie);
 • Act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • Acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • Dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • Act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • Adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original);
 • Adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz;
 • Dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.