Home » Știri » Știri sociale » În ce condiții se poate încheia un contract de muncă în Italia. Lucruri esențiale pe care românii, care lucrează aici, trebuie să le știe

În ce condiții se poate încheia un contract de muncă în Italia. Lucruri esențiale pe care românii, care lucrează aici, trebuie să le știe

Manolică Anca / 24.06.2022, 16:42
În ce condiții se poate încheia un contract de muncă în Italia. Lucruri esențiale pe care românii, care lucrează aici, trebuie să le știe

Dacă ai în plan să te angajezi sau lucrezi deja și vrei să știi cum se poate încheia un contract de muncă în Italia, mai jos regăsești toate informațiile pe care este necesar să le cunoști. Cum poți demisiona din câmpul muncii, fără preaviz.

Cum se poate se poate încheia un contract de muncă în Italia

În Italia există posibilitatea ca un angajat să își poată da demisiape loc, fără a da un preaviz angajatorului.

Institutul Naţional pentru Protecţie Socială (INPS), prin Circulara nr. 163/2003, stabileşte, potrivit legii, că lucrătorii pot demisiona cu „justă cauză” („per giusta causa”), din următoarele motive, potrivit roitalianul.com:

 • neplata drepturilor salariale către angajat;
 • lucrătorul a fost hărţuit sexual la locul de muncă;
 • atribuţiile angajatului la locul de muncă au fost modificate în mod agravant;
 • hărţuire socio-profesională (mobbing) – Sentinţa Curţii de Casaţie nr. 143/2000;
 • variaţii însemnate ale condiţiilor de muncă, în urma transferării firmei către alte persoane (fizice sau juridice) – Sentinţa Curţii Europene de Justiţie din 24 ianuarie 2002;
 • schimbarea locului de muncă de la un sediu la altul, fără să existe „motive tehnice, organizatorice şi productive dovedite”, prevăzute prin art. 2103 din Codul Civil –Sentinţa Curţii de Casaţie nr. 1074/1999;
 • comportament jignitor al personalului ierarhic superior – Sentinţa Curţii de Casaţie nr. 5977/1985.

Demisia „per giusta causa” și acordarea indemnizației de șomaj:

INPS poate recunoaşte acordarea indemnizaţiei de şomaj doar dacă există unul din motivele mai sus menționate.

Angajatul trebuie să le prezinte institutului, în vederea acordării indemnizației de șomaj, următoarele documente: dovada îndeplinirii stagiului de cotizare obligatoriu; documentaţia din care să rezulte voinţa acestuia de a se „apăra în justiţie” referitor la comportamentul ilicit al angajatorului (somaţii, plângeri, denunţuri, citaţii, recurs în regim de urgenţă potrivit art. 700 din Codul de Procedură Civilă, sentinţe, etc., împotriva angajatorului, precum şi orice alt document adecvat) angajându-se să comunice rezultatul conflictului judiciar sau extrajudiciar.

Dacă nu sunt recunoscute motivele de justă cauză a demisiei, INPS îşi va recupera de la angajat sumele acordate cu titlu de indemnizaţie de şomaj.

De asemenea, un salariat poate fi concediat pe loc, fără preaviz, în următoarele condiții:

1 „Giusta causa” – dintr-un motiv grav care nu mai permite sub nicio formă continuarea activităţii:

Exemple de motive conţinute în contractele colective de muncă:

 • refuzul nejustificat şi repetat al lucrătorului de a munci;
 • refuzul lucrătorului de a relua munca după ce medicul a constat inexistenţa unei boli;
 • sustragerea de bunuri de la locul de muncă, etc.

Dacă ești concediat din justă cauză, nu ai dreptul la preaviz/indemnizaţie pentru preaviz neefectuat.

2. „Giustificato motivo”

 •  „giustificato motivo soggettivo”: lipsuri grave observate în desfăşurarea activităţii angajatului şi în îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale;
 • „giustificato motivo oggettivo”: motive justificate legate de organizare / producţie / funcţionarea companiei, inclusiv motive economice.

Atenţie! Este necesar ca angajatorul să vă notifice în scris concedierea, altfel aceasta nu este valabilă. Scrisoarea de concediere trebuie să conţină inclusiv motivele concedierii.

Cum se poate contesta concedierea

Angajatul poate contesta concedierea în termen de 60 de zile de la primirea scrisorii de concediere. Acest lucru se poate face direct sau cu ajutorul unei organizaţii sindicale, prin orice document în scris, care poate fi şi extrajudiciar, prin care se comunică voinţa lucrătorului.

Contestarea concedierii îşi pierde valabilitatea dacă în următoarea perioadă de 180 de zile:

 • angajatul concediat nu depune acţiune la tribunal;
 • angajatul concediat nu pornește demersurile necesare pentru realizarea tentativei de conciliere sau de arbitraj, prin transmiterea unei solicitări (direct sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire) către fostul angajator şi comisia de conciliere, în acest sens.

Potrivit articolului 2118 din Codul Civil, anumite categorii de salariați pot fi concediate, fără ca angajatorul să fie obligat să îşi justifice alegerea făcută (articolul 2118 din Codul Civil), cu excepţia cazurilor în care este vorba despre o concediere din motive discriminatorii.

Vorbim aici despre lucrători care au îndeplinit condiţiile de pensionare şi nu au optat pentru continuarea activităţii, precum şi despre muncitorii casnici şi personalul de îngrijire („colf” şi „badante”), sau lucrătorii ce se află în probă.