Home » Utile » Acte necesare pentru admiterea la Facultatea de Medicină Carol Davila 2021. Vezi calendarul complet al examenelor

Acte necesare pentru admiterea la Facultatea de Medicină Carol Davila 2021. Vezi calendarul complet al examenelor

Manolică Anca / 10.07.2021, 10:39
Acte necesare pentru admiterea la Facultatea de Medicină Carol Davila 2021. Vezi calendarul complet al examenelor

Admiterea la Facultatea de Medicină Carol Davila 2021 se va face, pentru al doilea an consecutiv, exclusiv online. Iată ce acte sunt necesare pentru înscriere și care este calendarul complet al examenelor. Universitatea își așteaptă noii studenți, iar spitalele își așteaptă viitorii medici.

Admiterea la Facultatea de Medicină Carol Davila 2021

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București este în așteptarea noilor studenți. Începând din 6 iulie și până pe 16 iulie 2021, cei care își doresc să devină medici se pot înscrie la această facultate, procesul fiind exclusiv online.

Astfel, toate documentele necesare pentru înscrierea și admiterea la Facultatea de Medicină Carol Davila 2021  trebuie scanate și încărcate în format PDF pe platforma obline dedicată examenului de admitere www.adm.umfcd.ro. Tot prin intermediul acestei platforme se achită și taxa de înscriere, în valoare de 300 de lei, indiferent de facultatea sau de specializarea aleasă. Iată ce acte sunt necesare:

 1. Cererea tip de înscriere, semnată electronic de către candidat – generată de aplicație;
 2. Carte de identitate sau paşaportul valabil;
 3. Certificat de naştere;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului universitar 2020-2021 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către unitatea de învățământ în care a absolvit, în care trebuie menţionate obligatoriu media generală a examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu cea de bacalaureat – recunoscută de M.E.C. (în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României);
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 6. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de Disciplina de Limbi moderne a UMFCD (doar pentru cetăţenii membri ai Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pentru admiterea în ciclul de studii universitare cu predare în limba româna);
 7. Adeverinţă medicală eliberată de către medicul şcolar sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical;
 8. Fotografie de tip buletin;
 9. Dovada achitării taxei de înscriere;
  • Efectuare plată (prin procesator de plată integrat în aplicație);
  • Scutire taxă înscriere – acte doveditoare.
 10. Documentele obligatorii pentru candidații absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare.
  • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă;
  • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare (buget/taxă) pe întreaga perioadă a studiilor de licență anterior absolvite.
 11. Documentele doveditoare în funcție de categoria de candidați:
  • Candidat olimpic – Act doveditor (M.E.C), respectiv diploma de olimpic
  • Candidat pe locuri pentru rromi – Act doveditor
  • Candidat absolvent din centre de plasament – Act doveditor
  • Candidat absolvent de liceu din mediu rural – Act doveditor
 12. Notă de informare privind procesarea datelor personale.

Conform legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (până la vârsta de 26 ani ai candidatului) sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la studiile universitare de licenţă din cadrul Universității de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. Pentru anul universitar 2021-2022, Senatul universitar aprobă scutirea de taxă de înscriere urmatoarele categorii de candidaţi:

 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidații instituţionalizaţi care provind din aşezăminte de ocrotire sau din plasament familial;
 • copiii din familiile afectate de catastrofe naturale;
 • eroii revoluţiei române şi copiii acestora.

Perioada de înscrieri: 6-17 iulie 2021

Perioada de înscriere la Facultatea de Medicină Carol Davila 2021 este între 6-16 iulie, iar totul se va face exclusiv online. Programul de lucru pentru validarea înscrierilor online este următorul:

 • Marți, 06 iulie, între orele: 9:00 – 16:00
 • Miercuri, 07 iulie, între orele: 9:00 -16:00
 • Joi, 08 iulie, între orele: 9:00 – 16:00
 • Vineri, 09 iulie, între orele: 9:00 – 16:00
 • Luni, 12 iulie, între orele 9:00 – 16:00
 • Marți, 13 iulie, între orele: 9:00 – 16:00
 • Miercuri, 14 iulie, între orele: 9:00 – 16:00
 • Joi, 15 iulie, între orele: 9:00 – 16:00
 • Vineri, 16 iulie, între orele 9:00 – 16:00 (doar validările finale pentru candidații cu înscrieri online nevalidate).

Concursul de admitere are loc pe 25 iulie 2021

Dacă ai încărcat toate documentele necesare pe platformă, următorul hop, și cel mai importat, este examenul de admitere. Toate facultățile din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” vor avea examinarea în aceeași zi, pe 25 iulie.

Repartizarea locurilor pe cele patru facultăţi din cadrul UMF, conform aprobării Senatului universitar UMFCD, se va face conform cifrei de școlarizare de la Ministerul Educației și Cercetării, pe următoarele specializări:

Specializări și număr de locuri UMF „Carol Davila”
Specializări și număr de locuri UMF „Carol Davila”

Pentru Facultatea de Medicină, examenul de admitere va fi pe bază de grilă, din Biologie (clasa a XI-a) și Chimie organică (clasa a X-a și a XI-a). În cazul în care există studenți cu medii egale și este necesară departajarea, se vor lua în considerare următoarele criterii:

 • punctajul obținut la grilele de Biologie;
 • media examenului de bacalaureat
 • media aritmetică și medii din anii de liceu.