Home » Utile » Acte necesare și documente pentru pensionare. Cum te pensionezi fără emoții

Acte necesare și documente pentru pensionare. Cum te pensionezi fără emoții

Alexandru Cazacu / 26.07.2021, 10:41
Acte necesare și documente pentru pensionare. Cum te pensionezi fără emoții

Pentru stabilirea drepturilor de pensie  pentru limită de vârstă și anticipată parțial, o persoană se adresează unei singure instituții, însă cererea depusă este valabilă pentru toate instituțiile la legislația cărora acea persoană a fost supusă. Haideți să vedem ce acte sunt necesare pentru pensionare.

Acte necesare și documente pentru pensionare

Ce acte sunt necesare pentru pensionare în 2021. În următoarele rânduri vei afla care sunt documentele de care vei avea nevoie ca să te înscrii la pensie pentru limita de vârstă, dar și pentru pensia anticipată parțială.

Acte necesare înscrierii la pensia pentru limită de vârstă

 • cerere pentru înscrierea la pensie;
 • carnetul de muncă (original și copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu  realizată;
 • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naștere și de căsătorie (original și copie);
 • livretul militar (original și copie);
 • diploma de absolvire a învățământului universitar (original și copie) și adeverința din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate;
 • adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 • adeverința privind încadrarea activității în fostele grupe I și/sau II de muncă, în condiții deosebite și speciale, în original;
 • procura specială, pentru mandatar (original și copie);
 • acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, și/sau al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.
Documente necesare și acte pentru pensionare
Documente necesare pentru pensionare

Documentele necesare înscrierii la pensie anticipată parțial

 • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată;
 • carnetul de muncă (original și copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 • actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naștere și de căsătorie, original și copie;
 • livretul militar (original și copie) diploma de absolvire a învățământului universitar (original și copie) și adeverința din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate;
 • adeverință privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original;
 • adeverință privind încadrarea activității în fostele grupe I și/sau II de muncă, în condiții deosebite și speciale, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
 • procura specială pentru mandatar, original și copie;
 • acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, și/sau al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • dovada încetării calității de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie, potrivit site-ului Casei Naționale de Pensii.