Home » Utile » Fondul de rulment și fondul de reparații. Care este diferența între ele. Tot ce trebuie să știe românii care stau la bloc

Fondul de rulment și fondul de reparații. Care este diferența între ele. Tot ce trebuie să știe românii care stau la bloc

Burghelea Cătălina / 20.08.2021, 07:56
Fondul de rulment și fondul de reparații. Care este diferența între ele. Tot ce trebuie să știe românii care stau la bloc

Asociațiile de proprietari sunt nevoite de statul român să impună anumite obligații pentru românii care locuiesc la bloc. Printre acestea se numără și cele referitoare la constituirea și utilizarea fondului de rulment și a fondului de reparații. Cele două fonduri nu înseamnă unul și același lucru. Care este diferența între ele și de ce trebuie să ții cont de aceste două fonduri.

Fondul de rulment și fondul de reparații. Ce înseamnă fiecare în parte

Pe de o parte, fondul de rulment are ca scop asigurarea sumelor necesare pentru plăți curente, în timp ce fondul de reparații, după cum sugerează și numele, se folosește pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comune. Legiuitorul recurge la fiecare dintre cele două, în cazul în care un proprietar de apartament refuză să plătească partea ce-i revine din cheltuielile cu repararea proprietății comune.

Potrivit legislației în vigoare, toți proprietarii de apartamente dintr-un bloc trebuie să participe cu bani la repararea părților comune. Spre exemplu, dacă o terasă se deteriorează sau se murdărește, locatarii ajută cu bani pentru reparații, indiferent de etajul la care locuiesc.

Apoi, este bine de știut că folosirea banilor asociației nu poate fi făcută oricum, ci în conformitate cu legea. Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor spune că ”[f]ondul de reparații este utilizat numai pentru consolidarea condominiului, reabilitarea termică, creșterea calității ambiental-arhitecturale a construcțiilor, precum și pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comune”.

Astfel, lucrurile sunt destul de clare, legea amintită mai sus nelăsând loc de interpretări. Situația se repetă și în cazul fondului de rulment. Acesta are cuantumul și destinația stabilite (astfel încât să poată acoperi plățile curente la nivelul unei luni calendaristice).

Ce nu au voie românii să facă, dacă stau la bloc

Condominiul poate fi tradus ca fiind un bloc/imobil în care există cel puțin trei proprietăți individuale și spații comune. În acest caz, proprietarii de apartamente nu pot cere administratorului de bloc să facă plăți din fondul de rulment pentru cheltuieli ce țin de reparații și alte îmbunătățiri ale spațiilor comune, ci doar din fondul de reparații, după cum este prevăzut în lege.

De asemenea, proprietarii individuali nu pot refuza să participe la cheltuielile comune ale blocului, pe motiv că nu folosesc terasa sau ghena de gunoi de la un alt etaj sau sub pretextul că administratorul poate lua bani din fondul de rulment. Toți ceilalți locatari trebuie să-și dea acordul.

Totodată, aceștia nu pot folosi exclusiv unele părți comune decât cu respectarea unor condiții clare prevăzute de lege: acordul tuturor celorlalți proprietari de apartamente sau garsoniere și să aibă contract încheiat cu asociația pentru cel mult 12 luni, cu posibilitate de reînnoire.

Banii primiți de asociație prin contract, prin care o parte comună a imobilului, cu acordul tuturor, va fi folosită doar de un singur proprietar, sunt destinați doar fondului de reparații și nu pot fi împărțiți celorlalți locatari.

Este bine de știut faptul că, în afara fondului de rulment și a fondului de reparații, asociația de proprietari poate propune și stabili și altele cu caracter special, însă numai în cadrul unei adunări generale.