Home » Life & Style » Ce înseamnă fond de rulment pentru cei care stau la bloc. Unde se duc banii

Ce înseamnă fond de rulment pentru cei care stau la bloc. Unde se duc banii

Bucur Ioana / 13.11.2020, 11:29
Ce înseamnă fond de rulment pentru cei care stau la bloc. Unde se duc banii

Este obligatoriu? Unde se duc banii strânși? Află ce spune Legea nr. 196 a Asociațiilor de Proprietari despre constituirea unui fond de rulment?

Ce înseamnă fond de rulment și cum se calculează valoarea acestuia

Legea nr. 196 a Asociațiilor de proprietari a intrat în vigoare începând cu data de 28 septembrie 2018. Potrivit legislației, constitutuirea unui fond de rulment este obligatorie pentru orice Asociație de Proprietari.

Acest fond de rulment este, de fapt, o plată anticipată pe care fiecare proprietar de locuință o depune la Asociația de Proprietari de care aparține, pentru asigurarea plăților către furnizori, fiind considerat unul dintre motoarele ce asigură buna funcționare a oricărei asociații. Valoarea fondului de rulment nu trebuie să depășească suma necesară acoperirii cheltuielilor lunare înregistrate de Asociația de Proprietari în anul anterior, fiins stabilită la nivelul lunii cu cele mai mari cheltuieli, majorate cu rata inflației.

Cum se stabilește un fond de rulment în Asociațiile de Proprietari nou-înființate?

Dacă Asociția de Proprietari abia a fost înființată, neexistând nicio raportare la cheltuieli în ani precedenți, valoarea fondului de rulment se va face prin prin aproximarea acestuia cu fondul de rulment stabilit la alte Asociații de Proprietari echivalente în mărime.

În ce condiții se pot folosi banii strânși la fondul de rulment?

Potrivit legislației, fondul de rulment poate fi folosit doar pentru plata facturilor curente, aferente consumurilor din luna anterioară. Acesta se reîntregește lunar, prin încasarea cotelor de contribuție afișate le listele de plată a lunii în curs, având ca referință de calcul facturile curente, ce corespund consumurilor lunii precedente.

Nici chiriașii nu scapă de plata fondului de rulment. Aceștia, prin contractul de închiriere încheiat cu proprietarul locuinței/imobilului, se obligă să contribuie la plata cheltuielilor curente ale condominiului în care locuiesc, dar și la formarea fondului de rulment.

Există o singură situație în care fondul de rulment poate fi returnat proprietarului. Inquam Photos / Octav Ganea
Există o singură situație în care fondul de rulment poate fi returnat proprietarului. Inquam Photos / Octav Ganea

Cum se calculează fondul de rulment?

Există o serie de factori de care trebuie să se țină cont, când se face calcularea fondului de rulment:

  • numărul de persoane înregistrate în Cartea Imobilului ca locuitori în cadrul clădirii sau a scării pentru care s-a constituit Asociația de Proprietari;
  • cota-parte indiviza de proprietate din proprietatea comună (suprafața utilă a apartamentului sau a spațiului cu altă destinație);
  • după natura serviciului facturat, cum ar fi cheltuielile pentru încălzire.

Situațiile în care se poate restitui fondul de rulment

Fondul de rulment se restituie doar în cazul în care proprietarul care vinde sau înstrăneazo imoblul a solicitat în scris acest lucru Asociației de Proprietari.

Despre fondul de rulment de vorbește în art. 72 al Legii 196/2018 privind veniturile și cheltuielile Asociației de Proprietari:

(1) În scopul asigurării sumelor necesare pentru plăți curente, asociația de proprietari este obligată să stabilească cuantumul și cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment. Fondul de rulment se stabilește astfel încât să poată acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice. Stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost necesară pentru acoperirea cheltuielilor lunare înregistrate de asociația de proprietari în anul anterior, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata inflației, iar în cazurile asociațiilor de proprietari nou-înființate, prin aproximarea acestuia cu fondul de rulment stabilit la alte asociații de proprietari echivalente ca mărime.

(2) Fondul de rulment se depune în contul curent al asociației de proprietari, menționat la art. 20 alin. (1).

(3) Fondul de rulment se constituie prin plata anticipată a cotei ce revine fiecărui proprietar, potrivit hotărârii adunării generale a asociației de proprietari, iar reîntregirea fondului de rulment se face lunar, prin plata sumelor afișate pe lista de plată.

(4) Pentru încasarea fondului de rulment, administratorul eliberează chitanță nominală separată.

(5) Fondul de rulment încasat se restituie la transmiterea dreptului de proprietate, dacă prin actele translative de proprietate nu se stipulează altfel, potrivit Lege5.